Suomi on toistaiseksi ollut huomattavasti pienemmän maahanmuuttoliikkeen kohteena kuin eräät muut Euroopan maat.

Kun tarkastelemme nykyistä kansainvaellusta eurooppalaisittain ilmiönä, huomaamme kyseessä olevan sosiaalinen väestön siirto lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä. Kansainvaelluksen varsinaisina syinä voidaan pitää edesvastuutonta väestöpolitiikkaa, lännen ja kolmannen maailman varallisuuskuilua ja siihen länsimaissa liittyvää ns. sosiaalisen omantunnon luomaan tehotonta, tuhoisaa, järjetöntä sekä tarkoitustaan vastaan kääntyvää kehitysaputoimintaa.

Nykyinen kehitysapu on suoraa varainsiirtoa rikkaiden maiden köyhiltä köyhien maiden rikkaille.
Sillä ylläpidetään väestöräjähdystä, sairauksien kehittymistä ja leviämistä, orjuutta, diktatuureja, sotia, kansainvälistä rikollisuutta, kansainvälistä ihmiskauppaa sekä suoranaista orjuutta.

Globalisaation monet ongelmat kärjistävät entisestään tätä kehitystä. Kun ns. savupiipputeollisuus siirtyy – tai oikeammin; siirretään – kolmanteen maailmaan, päästöt lisääntyvät kun tuotantoa lisätään. Samaan aikaan näyttää siltä, että näiden maiden syntyvyys kasvaa ja lapsikuolleisuus vähenee. Tästä talouskehityksestä ei ole mitään apua kenellekään; luonto saastuu ja tuhoutuu entistä enemmän, ihmispopulaatio kasvaa ja kansat vaeltavat entistä väkivaltaisemmin ehtyvien elinmahdollisuuksien perässä. Läntiset teollisuusmaat, jotka voisivat johdattaa maailman vähemmän väestön ja kehittyneemmän tekniikan kombinaatioon, jäävät kansainvaelluksia ja työttömyyttä seuraavan kurjistumisen jalkoihin.

Kaikkeen tähän liittyy koko maailman kannalta tärkeä kysymys: Kuinka pitkään maapallo pystyy kestämään nykyisen ihmiseen liittyvän populaation kasvuna ja kuinka paljon kansainvaellukset tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan tuhoa ja kärsimystä?

Mihin haluan kiinnittää huomion on se, että eurooppalaisen alkuperäisväestön kannalta erityisen huolenaiheen luo lisäksi islaminuskoisen siirtoväestön jatkuvasti kasvava määrä.

Islam on ekspansiivinen maailmausko, joka uskoo jatkuvaan käännytystyöhön ja pyrkii alistamaan kohtaamansa kulttuurit tahtonsa alle. Ehkäisyn ja väestösuunnittelun kieltäminen, naisten alisteinen asema synnytyskoneena, tappamisen hyväksyminen uskonnollista syistä ja sen glorifioiminen sekä ihmisten alistaminen ns. jumalan tahtoon ovat yhdistelmänä tie helvettiin Telluksen säilymiselle. Islamiin liittyvä fatalismi ja usko Koraanin olevan suoraa Allahin puhetta, toimivat erittäin tehokkaina kaikenlaisen kehityksen jarruina. Jos joku uskoo, että maailma pelastuu islamin kautta, hän voi saman tien kaivaa itselleen haudan.

Islamilaiset alakulttuurit Euroopassa ovat näyttäneet jo todellista olemustaan hetken ajan; Ranskan ja Britannian mellakat, terrorismi, Al Quaida, fatwat, eurooppalaisuuden halveksunta ja vaatimukset maanosamme islamisoimiseksi vain pieninä esimerkkeinä.

Britannian Channel 4 esitti jokin aika sitten dokumentin englantilaisen moskeijan kulissien takaa:

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=24018_Dispatches-_Undercover_Mosque&only

Dokumentti antaa meille kuvan siitä, mitä islamisoituminen tarkoittaa eurooppalaiselle alkuperäisväestölle. Imaami joka on kotoisin Saudi-Arabiasta tekee hyvin selväksi (kaikkien muiden hänen mainitsemiensa asioiden lisäksi):

– Kaikki ne jotka eivät rukoile Allahia pitää tuomita vankeuteen. Tämä koskee myös meitä eurooppalaisia.
– Kaikkien naisien täytyy pukeutua islamin vaatimusten mukaisesti. Tämä koskee myös meitä eurooppalaisia.
– Muslimit tulevat ottamaan hallinnon itselleen ja alistamaan sen omiin tarkoitusperiinsä sopivaksi. Tämä koskee myös meitä eurooppalaisia.
– Muslimit eivät tule hyväksymään uskonnottomien (so. ei muslimien) valtaa eivätkä hallintoa. Tämä koskee meitä eurooppalaisia.
– Muslimit tulevat alistamaan uskottomat (so. ei muslimit) valtansa alle. Tämä koskee meitä eurooppalaisia.

Kyseisessä ohjelmassa näemme kuinka useat brittipoliitikot – muun muassa Jack Straw ja Robin Cook – vierailevat moskeijassa puhumassa rauhasta ja islamiin liittyvästä toleranssista. Tätä on mielenkiintoista seurata sitä kuvaa vasten, jonka imaamit antavat puheillaan samasta asiasta.

Islam – rauhan uskonto? Enpä usko.

Advertisement