Näyttää pahasti siltä, että nykyinen ylisuvaitsevainen Suomemme on valumassa vähemmistöjen määräämään diktatuuriin. Don Quijotena monikulttuurin ristiretkeläisten kärjessä ratsastaa – kukas muukaan – kuin
vähemmistövaltuutettumme Mikko Puumalainen – kaikkien etnisten vähemmistöjen sankari ja leppymätön tyhmän enemmistön reipasotteinen ojentaja – tarvittaessa myös rankaisija.

Mikko on saapunut Rosinantellaan ensimmäisen tuulimyllynsä luo. Yllättäen ja randomisti uhriksi on päätynyt libertaari nimeltään Mikko Ellilä.

Toistaiseksi ei ole täysin selvää, onko Puumalainen tehnyt tutkintapyynnön vai rikosilmoituksen Mikko Ellilästä. Näillä on eroa – asian pitäisi olla myös OTL Mikko Puumalaiselle selvä. Asia kuitenkin selvinnee tulevaisuudessa.

Epäilty rikos on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Rikoslain 11 luku kertoo asiasta seuraavaa:

8 § (21.4.1995/578)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lähde: Finlex

Mikko Ellilä on nettiblogissaan kertonut esimerkiksi, että rikostilastojen mukaan ulkomaalaiset tekevät selvästi enemmän rikoksia – esimerkiksi raiskauksia – kuin suomalaiset. Ellilä on käyttänyt lähteenään tätä Asiahan alkaa vaikuttaa mielenkiintoiselta…

Enempää en aio tästä esitutkinta-asiasta paasata, siitä on kerrottu jo tyhjentävästi esimerkiksi täällä, täällä ja täällä.

Mutta tähän haluan kiinnittää huomionne

Tämä Puumalaisen ristiretki alkoi Aamulehdestä 14.4.:

”Syrjintään puuttuminen edellyttää tuntuvia keinoja. Erityisesti tulisi puuttua niiden toimintaan, jotka pyrkivät julkisuuden avulla ylläpitämään maahanmuuttajavastaista asenneilmastoa.

Muun muassa nettirasismiin tulisi puuttua kovalla kädellä.” Puumalainen ehdottaa työministeriön sivuilla, että samoja keinoja käytettäisiin ”ajatusrikollisten” jahtaamiseen kuin mitä käytetään lapsipornoa levittävien jahtaamiseen.

Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa Mikko Puumalaisen todellisesta – lakisääteisestä – työstä, velvollisuuksista ja tehtävistä. Ja nämä olisi Puumalaisen itsensäkin syytä sisäistää – virkamiehenä.

Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa.

Vähemmistövaltuutetun toimivalta on rajattu koskemaan etnisen syrjinnän valvontaa. Se ei siis koske syrjintää pelkästään kielen, sukupuolisen suuntautumisen, maailmankatsomuksen tai vammaisuuden perusteella. Näillä perusteilla tapahtuvan syrjinnän torjunta kuuluu edelleen muille viranomaisille, lähinnä ylimmille laillisuusvalvojille ja työelämässä työsuojeluviranomaisille.

Keinoina valtuutettu käyttää ensisijassa suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Valtuutettu voi tehdä eri etnisten ryhmien tai ulkomaalaisten asemaa tai yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Valtuutetulla on laaja tiedonsaantioikeus. Tarvittaessa, joskin hyvin poikkeuksellisesti, valtuutettu voi myös avustaa perusteellisesti laajakantoisissa syrjintäasioissa etnisen syrjinnän kohteeksi joutunutta henkilöä. Useimmiten oikeusapua annetaan kuitenkin oikeudellisena neuvontana.

Kun tätä lukee normaalilla ymmärryskyvyllä varustettuna, tulee mieleen eräs – kovin vertauskuvallinen – sanonta. Nyt tuntuu vahvasti siltä, että vähemmistövaltuutettu ampuu Ellilän tapauksessa haupitsilla hyttysiä. Kovin järeiltä ja tarpeettoman kovilta tuntuvat Mikon keinot – myöskin peilattuna hänen virkatehtäviään vasten.

Vai onko tässä kyseessä kenties laajempi operaatio, jossa pyritään kieltämään kaikki vähemmistöjä kritisoiva julkinen arvostelu ja kirjoittelu? Jatkossa saatamme nähdä tilanteen, jossa väärän sanan sanonut kansalainen raahataan tasa-arvopoliisin toimesta kuulusteluihin ja rangaistavaksi. Mielipiteensä vuoksi.

Tässä vaiheessa Julkisen sanan neuvosto (JSN) voidaan muuttaa Uuteen Uljaaseen Monikulttuuriseen Suomeen paremmin sopivaksi itsenäiseksi mielipidetuomioistuimeksi. Sellaiseksi jonka päätöksistä ei voi valittaa. Nimi on tosin muutettu tuolloin Jumalaisen Sanan Neuvostoksi. halukkaita tuomareita – no, tai ainakin oman veikkaukseni mukaan vähintään yksi – löytyy tarvittaessa nykyisestäkin kokoonpanosta.

Tämähän oli taas kuitenkin spekulatiivista mielikuvituksen juoksua – todellisuuden kanssahan tällä ei ole mitään tekemistä. Ei ainakaan oikeusvaltiossa nimeltään Suomi, jossa kaikkien oikeudet ovat erityisen tasa-arvoisesti suojeltuja.

Oletteko koskaan kuulleet käsitteestä positiivinen syrjintä? Se on EU:n direktiivin mukaan täysin laillista ja Mikkosemme käyttää tätä keppirosinantenaan.Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia – tosin toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Onkohan minun moraalissani jotain vikaa? Minusta tuo ns. positiivinen syrjintä on myös syrjintää – ja siten myös epäoikeudenmukaista ja lainvastaista. Ajoittain tuntuu siltä, että yhteiskuntamme lainsäädäntö on liian kirjavaa, sekavaa ja epäoikeudenmukaista. Tässä tosin Mikko ei ole oikea kohde moitteelle – oikea kohde on kansanedustuslaitoksemme, joka säätää nykyään tätä osittain hyvinkin järjetöntä ja epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä.

Lainsäätäjän ja -valvojan olisi ajoittain syytä tutkia Olaus Petrin tuomarinohjeita. Niitä joissa sanotan, että Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sentähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enään ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä.

En malta olla jatkamatta tätä mielikuvitusleikkiä. Jos tämä maa menee tähän suuntaan, viranomaisten ja sen talutusnuorassa kulkevan median on enää turha esittää ihmisoikeuskritiikkiä Kiinaa, Venäjää tai mitään muutakaan vastaan.

Sananvapaus on yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksistamme. ja se ollaan nyt uhraamassa vähemmistödiktatuurin alttarille.

Jos haluatte kantaa kortenne kekoon sananvapauden puolesta, sen voi tehdä esimerkiksi täällä:


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!
Toinen tehokas tapa kertoa mielipiteensä asiasta on tietysti osoittaa suoraa kansalaispalautetta virkamiehelle.Mikko Puumalainen löytyy täältä:
email: mikko.puumalainen@mol.fi
tel: +358503960140

Etnisesti alkuperäisväestöä edustavat suomalaiset ovat myös kansanryhmä. Koskahan Mikko aikoo puuttua tähän ryhmään kohdistuvaan syrjintään?

Advertisement