Kun maanmuuttoministeri Astrid Thors sanoi viikko sitten, että “Kunpa ei aina vain tutkittaisi, onko tulija mahdollisesti terroristi, vaan myös ulkomaalaiselle annettaisiin aina mahdollisuus.”, hän saattoi tietää ennustuksensa mahdollisesta toteutumisesta. Mahdollisesta ja meidän suomalaisten kannalta myös vahingollisesta toteutumisesta. Olen kirjoittanut asiasta laajemmin täällä.

Pravda tiedottaa, että  Suojelupoliisi uhkaa lopettaa lausuntojen antamisen Suomeen pyrkivien ulkomaalaisten mahdollisesta vaarallisuudesta valtiolle. Näin tulee tapahtumaan, jos hallinto-oikeuksien tuoreet ratkaisut saavat lainvoiman.

Kyseisten ulkomaalaislausuntojen tarkoituksena on auttaa lähinnä Ulkomaalaisvirastoa (Uvi) estämään muun muassa terroristien ja vakoilijoiden pääsy Suomeen. Suojelupoliisin aikeet käyvät ilmi sen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) lähettämästä lausunnosta. Yllättäen Hallinto-oikeudet ovat kumonneet ainakin viisi Uvin kielteistä kansalaisuus- tai oleskelulupapäätöstä, jotka ovat perustuneet Supon ulkomaalaislausuntoihin. Hallinto-oikeuksien mukaan ulkomaalaisviraston päätöksistä olisi pitänyt selvitä, mihin tietoihin Supon käsitys kyseisten ihmisten vaarallisuudesta perustuu.

Supon KHO:lle lähettämän lausunnon mukaan osa näistä tiedoista on peräisin ulkomaisilta turvallisuuspalveluilta eikä Supolla ole edes oikeutta välittää niitä eteenpäin ilman tietojen luovuttajavaltioiden lupaa. Suojelupoliisi arvioi, että sen mahdollisuudet torjua muun muassa terrorismia ja vakoilua heikkenevät lähes olemattomiin ja tiedon saaminen ulkomailta voi tyrehtyä kokonaan, jos Supo joutuu paljastamaan salaisia tietojaan.

Järjenkäyttö on joko unohtunut tai tämä on taas yksi askel suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden romuttamiseen ihan omin keinoin ja viranomaisvoimin. Tänne suuntaan alkaa näyttää siltä, että emme kohta tarvitse enää vihollisia – meillä on oma oikeuslaitoksemme, joka huolehtii ulkoisen puolustuskykymme ja sisäisen turvallisuutemme tuhoamisesta. Osan Arkadianmäen apinalaumasta säestäessä mukana ja hakaten karvaisia pikku käsiänsä yhteen.

Kysyn taas kerran: kenelle Suomi on rakennettu? Alkuperäisväestölle vai maahanmuuttajille? Kenen etuja suomalaisen yhteiskunnan tulee ensisijassa valvoa? Suomen, jonkin toisen valtion vai terroristiryhmän?

Lähde HS

JK. Samasta asiasta kirjoittaa Jaketsu.