Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (Ecri) on julkaissut tuoreita raporttejaan. Meitä suomalaisia kiinnostanee eniten sen Suomea koskeva osuus. Meihin kohdistuva raportti löytyy suomenkielisenä täältä (vielä toistaiseksi…) ja yleisbaabeliksi julkaistu versio löytyy täältä. Lueskelin sitä ja siihen liittyvää uutisointia ja olen valmis julkaisemaan varoituslaitos Kullervon raportin tästä raportista.

Tämä raportti on normaalia kirjoitustani pidempi, vaikka olen supistanut sitä useaan otteeseen. Toivon kuitenkin – oi lukijani – että jaksat lukea sen loppuun. Asia tärkeä.

Nämä Ecrin raportit ovat maakohtaisia ja julkaistaan noin viiden vuoden välein. Nyt julkaistu (Suomea koskeva) kolmas raportti keskittyy siihen, miten Suomi on toteuttanut tämän ulkopuolisen painostusjärjestön asettamia ”tavoitteita”. Tämän lisäksi Ecri julkaisee vuosittain yleisemmän raportin. Se löytyy täältä.

Yleiseurooppalaisella tasolla Ecri arvostelee sitä, että muukalaisvastaisuus on hiipinyt yhä enemmän poliitikkojen puheisiin lähes kaikissa Euroopan maissa. ”Monet poliitikot näyttävät ajattelevan, että tätä kansalaiset haluavat kuulla”, sanoi Ecrin johtaja Eva Smith Asmussen torstaina esitellessään järjestön vuosiraporttia Pariisissa.

”Tämä on hyvin surullista. He tekevät [ennakkoluuloista] arkipäiväisiä.” Smith Asmussen ei halunnut nimetä maita, joissa ongelma on erityisen suuri. Hänen mukaansa se on havaittavissa lähes kaikkialla.

Faktisesti Smith Asmussen on täysin oikeassa. Tämä kehityskulku on ollut nähtävissä jo pitkään. Se mikä on lohduttavaa nykyisessä vinoutuneessa tilanteessa on se, että tämän(kin) perusteella näyttäisi politiikkojen viimeinkin kuuntelevan kansan mielipiteitä. Se on ainoastaan positiivinen piirre eurooppalaisille rakennetuissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Se mikä taas – minusta – on käsittämätöntä on tämä nykyinen eräiden päättäjien ja virkamiesten omaksuma suuntaus. Suuntaus, jossa todellisuus käännetään ylösalaisin ja luodaan demokratian sisään vääriä mielipiteitä. Tiedän tämän lähentelevän taas tautofoniaa, mutta demokratiassa ei voi olla vääriä mielipiteitä. Demokratian tulee olla lasista rakennettu – eli herkkä ja läpinäkyvä – jo sen vuoksi, että kukaan ei voi kivitellä surutta toista osapuolta. Enemmistöä edustava kansa – olkoonkin kuinka tyhmä tahansa – ei voi demokratiassa olla väärässä. Jos se on väärässä tai jos päättäjät haluavat – propagandalla tai väkisin – muuttaa sen mielipiteen mieleisekseen, emme ole enää yhteiskuntajärjestelmässä nimeltään demokratia.

Suomea koskevassa raportissaan Ecri kiinnittää huomiota paitsi kuuluisiin B-oleskelulupiin (joihin palaan hieman myöhemmin) myös siihen, että turvapaikanhakijat on toisinaan esitetty myös korkean tason poliittisessa puheessa tavalla, joka ei kunnioita heidän ihmisarvoaan. Raportissa ei eritellä, mihin tai keihin arvostelu kohdistuu. Tiettävästi Ecri viittaa entisen sisäministerin Kari Rajamäen (sd) lausuntoihin turvapaikkaa hakevista ankkurilapsista, joiden avulla kokonaiset perheet yrittäisivät päästä muuttamaan rikkaampiin maihin.

Rajamäki oli täysin oikeassa. Todellisuus ei muutu siitä, että joku väittää sen olevan toisenlainen tai siitä, että työnnetään pää pensaaseen ja kielletään se. Sanottakoon vielä tässä, että – mielestäni – Kari Rajamäki hoiti sisäministerin tehtäviään isänmaallisella ja kaiken kaikkiaan kunnioitettavalla tavalla. Vaikka olikin demari.

Tämä osoittaa kuinka kaukana todellisuudesta ja ihmisten arjesta ecrit, puumalaiset, ilmanit, sinnetännet ja thorsit ovat ja elävät.

Smith Asmussen arveli, että muslimien vastaisten ennakkoluulojen voimistuminen saattaa jopa lisätä terrorismin uhkaa. ”Kuka haluaisi pommittaa yhteiskuntaa, jonka osa tuntee olevansa?”

Vastaan tuohon kysymykseen: ei kukaan. Kysymyksen ydin on taas puolestaan muotoiltu – kuten koko Ecrin raportti – käänteistodellisuuden näkökulmasta katsoen. Väkivaltaa ja terrorismia edustavat fundamentalistimuslimit eivät minun nähdäkseni halua edes tuntea olevansa osa länsimaista tai eurooppalaista yhteiskuntaa. Rikollisuus luo vastareaktiota. Tässä suhteessa ääri-islamilainen terrorismi ei tee poikkeusta eikä sitä saakaan pitää poikkeuksena. Sitä ei pidä suvaita, kannustaa eikä hyväksyä eurooppalaisessa yhteisössä. Se pitää kitkeä juurineen pois. Maassa maan tavalla tai maasta pois.

Nämä terroria metodinaan käyttävät rikolliset haluavat muuttaa eurooppalaisen yhteiskuntamme aivan toisenlaiseksi fundamentalistiseksi järjestelmäksi. Tässä suhteessa Ecrin ajatus ei ole ainoastaan huolestuttava – se on itseasiassa pelottava. Minun mielestäni.

Suomen kohdalla olemme – taas – valmiit muuttamaan poliittisella tasolla yhteiskuntaamme – kuin lampaat.

Kirjoitin tuossa aikaisemmin näistä B-lupalaisista, eli tilapäisellä luvalla Suomessa oleskelevista henkilöistä. Tilapäisellä luvalla Suomessa olevilla turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta työntekoon eikä tietenkään mitään muitakaan alkuperäisväestölle ja maan kansalaisille kuuluvia oikeuksia. Minusta järjestelmän ainoa puute on ollut oleskeluaikojen venyminen. Ruotsin malli, jossa selvästi aiheettomat maahantulijat poistetaan suhteellisen välittömästi maasta on – mielestäni – paljon, paljon parempi.

Nyt olemme matkalla korkeaan kuuseen – perse edellä. Toivottavasti emme kapsahda katajaan.

Kotikuntalain uudistuksen myötä B-lupalaisille annettaisiin mahdollisuus saada oma kotikunta sen jälkeen, kun he ovat oleskelleet Suomessa yhden vuoden. ”Suoraan he eivät kotikuntaa lain nojalla saa, vaan he joutuvat tekemään erillisen selvityksen aikeistaan jäädä Suomeen”, sanoo lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen sisäasiainministeriöstä. Kotikunnan saadessaan B-lupalaiset saisivat oikeuden myös valtaosaan kuntien tarjoamista peruspalveluista. Esimerkiksi kaikkiin Kansaneläkelaitoksen palveluihin kotikunnan saaminen ei kuitenkaan automaattisesti oikeuta. Myös ulkomaalaislain muuttaminen on vireillä. Kiistellyistä B-luvista ollaan turvapaikanhakijoiden kohdalla todennäköisesti luopumassa kokonaan.

Mutta mitä saammekaan tilalle.

Maanmuuttoministerimme Astrid Thors möläyttää miten asiassa on käynyt.

Monista syistä tämä B-lupakäytäntö on muotoutunut laajemmaksi kuin mitä lainsäätäjä aikoinaan tarkoitti,Thors sanoo. Thors kertoo, että monilta eri tahoilta – muun muassa Ecrin suunnasta – tullut kritiikki Suomen turvapaikkakäytäntöjä kohtaan on asettanut paineita järjestelmän uudistamiseen. Hallituksen esitys lainmuutoksesta on tarkoitus saada lausuntokierrokselle jo kesän aikana ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä. B-luvista ollaan pikku hiljaa luopumassa jo ennen lakimuutosta. Tämän vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on myönnetty yhdeksän B-lupaa, kun viime vuonna vastaavana aikana lupia myönnettiin 29.

Lähinnä somaleille, afgaaneille ja irakilaisille myönnettyjen B-lupien määrän väheneminen johtuu Ulkomaalaisviraston mukaan muun muassa siitä, että monia alueita voidaan pitää turvallisempina kuin aiemmin ja käännytyspäätöksiä tehdään aiempaa enemmän. Myös turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt selvästi viime vuosiin verrattuna. B-lupia alettiin myöntää kolmisen vuotta sitten. Viime vuoden loppuun mennessä lupa oli myönnetty yli 600 ihmiselle.

Monista syistä tämä B-lupakäytäntö on muotoutunut laajemmaksi kuin mitä lainsäätäjä aikoinaan tarkoitti. Mitä tämä tarkoittaa? Emmekö voi luottaa siihen, että virkamiehet noudattavat lakia? Miten tämä lause pitäisi muuten ymmärtää? Liittyykö tämä – ilmeisen vahingossa annettu – lausahdus myös vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen toimiin?

Turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen on itsessään hyvä ja positiivinen asia. Minua on ihmetyttänyt pitkään se, eikö Afrikan sarvesta tulevalle ihmiselle löydy Suomen ja Somalian väliltä mitään turvallista paikkaa? Itse asiassa Italia ja Britannia saisivat hoitaa entisen siirtomaansa ongelmat. Ne eivät kuulu muulle Euroopalle. Vastakoon se, joka ongemat on luonutkin.

Ecri kehottaa Suomen viranomaisia lopettamaan nykyinen turvapaikkoihin liittyvä käytäntö, joka on ristiriidassa – Ecrin käänteisnäkökulmasta – ihmisen perusoikeuksien kanssa. Vapaa maahanmuutto-oikeus ei ole – edelleenkään – mikään subjektiivinen ihmisoikeus. Tällä Ecrin suosituksella lisätään yhteiskunnan turvattomuutta, sosiaaliturismia, etnisten ristiriitojen lisääntymistä ja kasvavaa rasismia.

Lisäksi täysin rajoittamaton pakolaispolitiikka aiheuttaa lähtömaissa ihmiskaupan räjähdysmäisen kasvun.

Ecrin monien suositusten listalta löytyy myös suositus siitä, että Suomen viranomaiset ratifioisivat mahdollisimman pikaisesti tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan.
Tämä sopimus pitää sisällään tietokoneen kautta tapahtuvien, luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisoinnin.

Hei – tämähän on Puumalaisen keppihevonen! Nyt näkyy laajempi yhteys Puumalaisen viimeaikaisten touhujen ja yleisemmän haihattelun kanssa.

Täältä suunnasta näyttää siltä, että tällä lainsäädännöllä halutaan kieltää kaikki maahanmuuttokriittinenkin kirjoittelu netissä. Sananvapaus ei kuulu Ecrin käänteistodellisuuteen. Minua lähinnä oksettaa katsoa näitä ehdotuksia ja miettiä millaisia ihmisiä tulevan Eurostoliiton totalitarismin takana. Puistattaa.

Ja tämä liittyy samaan aiheeseen. Ecri ilmoittaa tyytyväisyytensä siihen, että Suomi on lisännyt rikoslainsäädäntöönsä säännöksiä, joiden perusteella rasistinen peruste katsotaan erityiseksi perusteeksi tuomion koventamiselle. Lisäksi Ecri hyrisee tyytyväisyyttä siitä, etää mielipiteenvapautta on rajoitettu ja tullaan ilmeisesti rajoittamaan lisää Suomessa

Kaikki monikulttuurisuuden eteen – vaikka Suomen perinteisen oikeusjärjestyksen tasa-arvoperiaatteen ja kansan tahdon – eli demokratian -vastaisesti. Eläköön Uusi Uljas Eurostoliitto! Uusi uljas monikulttuurinen onnela, jossa ei ole rasismia, rajoja eikä väkivaltaa!

(Näiden taustojen jälkeen, haluan nyt kysyä Sinulta – oi kanssasuomalainen – tuntuuko sinusta kenties siltä, että vihtaasi on kustu? Kuka syö pöydässäsi ja päättää asioistasi puolestasi?)

Siviili- ja hallinto-oikeuden muuttamisesta Ecri antaa suosituksen muuttaa nykyistä jotenkin tasa-arvoon perustuvaa järjestelmäämme kohti laajempaa yhdenvertaisuus- ja rotusyrjintälainsäädännön tulkintaa. Ecri suosittaa Suomelle lainsäädännön muuttamista tältä osin niin, että asioista kiinnostuneille kansalaisjärjestöille annetaan mahdollisuus ajaa näitä asioita oikeusteitse.

Eli oikein ajatteleva asianomainen istutetaan syyttäjän rooliin ja vastaajan oikeuksia kavennetaan? Virkatehtäviä siirretään kansalaisoikeuksia ajaville epämääräisille järjestöille?
Sanamuoto on tarkalleen ottaen tämä: järjestöillä joilla on oikeutettu kiinnostus rotusyrjinnän vastaiseen taisteluun on oikeus viedä syrjintätapauksia oikeuteen

Aika paksua puuroa – tällä ei ole mitään tekemistä suomalaisen oikeusjärjestyksen eikä demokratian kanssa.

Judge Ecri is coming – Beware! He is the Law!

Kaiken muun vallansiirtoon Suomessa pyrkivän ehdottelun kulminoitumia on Ecrin suositukset vähemmistövaltuutetusta. Sanomana on saada lisää rahaa ja resursseja Puumalaisen putkalle sekä painostaa Suomea järjestämään Ad Hoc toimintaa Mikon avuksi. Vähemmistöryhmistä ilmeisesti.

Ecri suosittaa lisäksi että Suomen viranomaiset arviovat vähemmistövaltuutetun aseman suhteessa valtion viranomaisiin, pitäen mielessä tällaisten elinten itsenäisyyden takaamisen tarvetta koskevat ohjeet.

Beware! Judge Mikko is coming! He is the Law!

Suosituksissa on mukana myös ns. positiivisen syrjinnän lisääminen työmarkkinoilla – ilmeisesti alkuperäisväestö ei tarvitse töitä Ecrin mielestä.

Sieltä löytyy monikulttuurikasvatuksen – siis nimenomaan suomalaiseen kulttuurin liittymättömän – lisäämissuositus sekä koulussa että vapaa-ajan toiminnoissa – eli lasten aivopesun lisääminen.

Ankkurilasten maahan päästäminen on Ecrin mielestä ehdottoman tärkeää – Ihmiskauppa ei ilmeisesti kuulu Ecrin huolenaiheisiin. Pääasiana näyttää olevan se, että Suomesta saadaan mahdollisimman monikulttuurinen hourula – hinnalla millä hyvänsä. Ihmisoikeudet ovatkin siis Ecrille vain keppihevonen?

Ecri kehottaa Suomen viranomaisia lakkauttamaan käytännön, jossa maassa tilapäisesti oleskelevilla ihmisillä ei ole samoja perusoikeuksia kuin vakituisesti maassa oleskelevilla – eli tänne vaan koko maailma. Meillä Suomessa turistikin saa äänioikeuden ja oikeuden sosiaaliturvaan?

Ecri haluaa myös niin kovasti vaikuttaa romaniväestön asemaan Suomessa. Hetkinen – eihän autonomiseen romanikulttuuriin voi puuttua…

Ecri huomioi myös Venäjän suurvalta-aseman vahvistumisen ja isovenäläisyyden nousun. Ecri suosittaa Suomen viranomaiset kehittävät valmiuksiaan käsitellä Suomen venäjänkielisen vähemmistön erityistarpeita. Hetkinen – siis myös näiden suomalaisina paluumuuttajina Suomeen Venäjältä muuttaneiden suomalaisten ihmisten tarpeita?

Ecri suosittaa painokkaasti, että Suomen viranomaiset syventyvät Suomen somaliyhteisöjen kohtaamien rasismiin ja syrjintään liittyvien ongelmien tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Mielestäni koko ongelman ydin on siinä, että tämän ongelman syntyminen olisi aikanaan voitu estää. Nykyisin sen hoitaminen – ainakin täältä katsellen – vaikuttaa kovin vaikealta. Pääsyynä vaikeuksiin ovat kulttuuriin ja sen myötä todellisuudessa tapahtuneeseen segraatioon liittyvät kysymykset.

Ecri haluaa myös puuttua saamelaisten asioihin. Jakamalla valtion maat pienelle kovaääniselle vähemmistölle ja poistamalla alkuperäisväestöä myöskin edustavien suomalaisten oikeuden satoja vuosia vanhoihin perinneammatteihin – kuten porotalouteen. Kumpi on muuten mielestänne alkuperäisempää alkuperäisväestöä: Satoja vuosia Kyrössä (Ivalossa) asunut suomalaissuku vai 1800-luvun lopulta Norjasta Suomeen tullut saamelaissuku?

Ecri kannustaa – käänteisellä tavallaan – myös integroituneeseen yhteiskuntaan – Ecrin käsitys näyttää tosin olevan se, että suomalaisten pitää luopua omasta kulttuuristaan ja integroitua mahdollisimman hyvin kaikkien maahantulijoiden kulttuureihin

Tämä on itse asiassa aika hauska, kun sitä vertaa nykyisin – joissain paikoissa voimassa olevaan -käytäntöön. Tarkkana: Ecri suosittaa, että Suomen viranomaiset tehostavat toimia julkisiin tiloihin pääsyyn liittyvän rotusyrjinnän torjumiseksi.

Muistatteko mitä kirjoitin täällä? 😉

Kun Ecri puhuu rasismista, se puhuu vain ja ainoastaan alkuperäiskansojen vähemmistöihin – laillisiin tai ei – kohdistamasta rasismista. Se syyllistää alkuperäisväestöä edustavia ihmisiä heidän omissa kotimaissaan, besserwisseröi, edustaa kieroutunutta logiikkaa eikä pysty antamaan todellisia vastauksia esittämiinsä kysymyksiin. Ecri on repinyt itse itsensä irti todellisuudesta. Se on muuttunut epäuskottavasta vahingolliseksi ja haitalliseksi

Lisäksi se unohtaa rasismin syntymekanismin. Rasismi kun syntyy kulttuurien kohtaamisten aiheuttamista konflikteista ja empiirisestä kokemuspiiristä.

Tämän raportin tärkein asia on kuitenkin se, että Ecri unohtaa – tahallaan tai tahatta – kaiken valtaväestön ulkopuolella esiintyvän syrjinnän ja rasismin. Se unohtaa käänteis- ja poikkirasismin. Sellaisen jota vähemmistöt harjoittavat enemmistöä ja toisia vähemmistöjä vastaan.

Tällaisella asenteella, jolla halutaan hyväksyä epädemokraattinen, yleisen oikeustajun vastainen, moraalisesti väärä sekä kansallisvaltioiden ja alkuperäisasukkaiden legitimiteettiä halventava Uusi Uljas Eurooppa , tullaan aiheuttamaan suuria ongelmia.

Joko kaikki se keskinäinen yhteisiin arvoihin perustuva lainkunnioitus – joka pitää yhteiskuntaamme kasassa – katoaa ja Eurooppa hajoaa sisällissotiin ja kaaokseen tai vaihtoehtoisesti lämmitetään vääryyden pohjalle syntymässä oleva rasismi leimahduspisteeseen. Jos tulemme näkemään tämän kehitysketjun päässä tai varrella olevassa Euroopassa uusia pogromeja, syytä voimme etsiä ultraliberaalista ja vääristyneestä maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikasta.

Kaikkien olisi syytä muistaa, että demokratiassa tehdään enemmistön tahdon mukaan eikä vapaa maahanmuutto – todellakaan – ole mikään subjektiivinen oikeus. Kullervo päättää raporttinsa Ecristä tällä erää tähän.

Lähteet: Ecri, STT, HS, YLE

Advertisement