Suomi muuttuu vauhdilla monikulttuuriseksi onnelaksi – valitettavasti se ei kuitenkaan ole lottovoitto suomalaiselle eläinsuojelulle – eikä paljon muullekaan. Riihimäen käräjäoikeus käsitteli tänään vuonna 2006 paljastunutta eläinrääkkäystapausta.

Se mikä tässä uutisessa on huomionarvoista ja tärkeää voidaan kiteyttää tähän : Islamilainen tapa teurastaa lammas rikkoo Suomen eläinsuojelulakia ja aiheuttaa eläimelle tarpeetonta tuskaa, koska eläintä ei ensin tainnuteta. Näin päätteli Riihimäen käräjäoikeus keskiviikkona, kun se määräsi kahdeksalle henkilölle sakot rituaaliteurastusjutussa. Tämä on uutisen positiivinen osuus – negatiivisia osia onkin sitten taas enemmän kuin laki sallii.

Kuuden islaminuskoisen miehen katsottiin syyllistyneen eläinsuojelurikokseen, koska eläimen tainnuttamiseen ei käytetty muuta konstia kuin Allahin nimen lausuminen.

Lampolaa sivutoimisesti pitävä pariskunta tuomittiin avunannosta, koska he ikään kuin ummistivat silmänsä pihassaan tapahtuneelta teurastukselta. Vaikka he eivät olleet tapahtumahetkellä paikalla, he olivat tuoneet paikalle suojapeitteen. Lampolan pitäjät olivat lisäksi kaivaneet teurastusjätteille kuopan, jonka he myöhemmin peittivät. Teko rikkoi eläintautilain määräyksiä, koska maahan haudattiin muun muassa riskiaineisiin luettuja lampaitten pernoja, sykkyräsuolia ja päitä.

Näinä BSE:n aikoina… Aika huoletonta ja täysin edesvastuutonta toimintaa. EU:n aikakausi on tuonut tullessaan myös omavalvonnan – tai itse asiassa valvomattomuuden. Tämä on yksi esimerkki siitä miten se ei aina toimi. Pariskunnan etninen alkuperä jäi ainakin minulle epäselväksi, mutta haluaisin mielelläni tietää sen. Jos kyse on etnisesti suomalaisista ihmisistä, niin ihmettelen ja paheksun heitä vielä ulkomaalaistaustaisia tekijöitä enemmän. Suomalaisen pitää tuntea maansa lainsäädäntö. Jos suomalainen ns. huoraa itsensä näissä asioissa ollaan hyvää vauhtia matkalla kohti välinpitämättömyyden, vääryyden ja ahneuden helvettiä.

Tapahtumien kulku yksinkertaistettuna on seuraava. Yksi miehistä oli käynyt teurastamassa janakkalalaisella tilalla kaksi lammasta jo huhtikuussa 2006. Toukokuussa hän oli liikkeellä viiden muun miehen kanssa, koska tarkoituksena oli hankkia paitsi lihaa omaan käyttöön myös juhlia isommalla porukalla poikavauvan syntymää. Toisella kerralla teurastettiin seitsemän lammasta yksitellen suojapeitteen päällä. Tekijöitten mukaan eläintä rauhoiteltiin ensin, minkä jälkeen veistä käyttänyt henkilö lausui Allahin nimen ja viilsi lampaan kaulasuonet poikki. Muut miehet pitivät eläintä aloillaan.

Oikeuden todistajana kuulema eläinlääkäri korosti sekä yleisen käsityksen että lain katsovan, että teurastaminen ilman tainnutusta on julmaa ja aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua. Syytetyistä kaksi tunnusti lampaiden sätkineen jonkin aikaa, ennen kuin ne kuolivat verenhukkaan. Oikeuden mukaan se osoitti tekijöitten havainneen lampaille aiheuttamansa kärsimyksen niin, että eläinsuojelulain rikkominen tulkittiin tahalliseksi.

Asetuksessa on erillinen pykälä uskolliselle teurastukselle. Se sallii verenlaskun aloittamisen samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa, mutta ei kuitenkaan tainnuttamatta. Lisäksi edellytetään teurastusta asianomaisessa laitoksessa ja eläinlääkärin läsnäollessa.

Miltei kaikki syytetyt vetosivat huonoon lakipykälien tuntemukseen. Oikeus kuitenkin katsoi ulkomaalaisten asuneen Suomessa niin pitkään – 6-16 vuotta -, että heiltä voi kohtuudella vaatia Suomen teurastusmääräysten tietämystä. Lampolan pitäjien olisi pitänyt selvittää islamilaisen teurastustavan laillisuus, koska he tiesivät asiakkaittensa tappavan lampaat omien uskonnollisten perinteittensä mukaisesti. Yksittäisten päiväsakkojen määrä vaihtelee 30:stä 40:een.

Kihlakunnansyyttäjä Kaisa Hallenberg-Roineen tiedossa ei ole, että Suomessa olisi aikaisemmin jouduttu punnitsemaan islamilaisen teurastuskäytännön lainmukaisuutta.

Minä toivon sitä, että syyttäjä Hallenberg-Roine valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Tällainen julma teko osoittaa mielestäni sen etteivät tekijät kunnioita suomalaista oikeusjärjestystä eivätkä lainsäädäntöä. Mitä luulette kunnioittavatko nämä tekijät muita suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia asioita? Herää kysymys; jos tekijät ovat valmiita rikkomaan lakia tällaisessa asiassa, niin mitä muuta he ovat valmiita tekemään? Minkälaista kunnoitusta suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa kohtaan tällainen teko osoittaa? Ei uskonto eikä kulttuuri voi olla Suomen kaltaisessa maassa tuomiota lieventävä peruste. Päin vastoin.

Tämä tapahtuma osoittaa mielestäni ainakin sen, että lakia on rikottu – ainakin lampolaa pitävän pariskunnan osalta – tarkoituksellisesti. Minä olen ymmärtänyt sellaisen vanhan totuuden kuin, maassa maan tavalla tai maasta pois, kuuluvan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen perusteisiin.

Kun nämä etnisesti-jotain-muuta-kuin-alkuperäiskulttuuria-edustavat ihmiset ovat kuitenkin asuneet Suomessa niinkin pitkään kuin 6-16 vuotta, heiltä voi – ja pitää – kohtuudella vaatia Suomen teurastusmääräysten tietämystä.

Heiltä pitää kohtuudella vaatia myös ymmärrystä. Ymmärrystä siitä mikä on Suomessa sallittua ja mikä kiellettyä. Ennakkopäätöstä odotellessa.

Lähteet:IS, STT