90-vuotiaan isänmaan itsenäisyyspäivän lähestyessä on ehkä syytä tarkastella tämän päivän merkitystä hieman tavallisesta poikkeavalla tavalla.

Suomi on vauras ja itsenäinen kansallisvaltio – toistaiseksi. Kiitos siitä kuuluu meitä edeltäneille sukupolville.

Niille, jotka rakensivat kansallisaatteen autonomian aikana.
Niille, jotka tarttuivat oikeaan hetken ja irrottivat Suomen Venäjästä.
Niille, jotka verisen sisällissodan jälkeen rakensivat yhteistä isänmaata.

Heille, jotka puolustivat Suomea moninkertaisesti suurempaa ja pahuutta sisällään pitänyttä Neuvostoliittoa vastaan.
Heille, jotka rakensivat maamme uudestaan raskaiden rauhanehtojenkin jälkeen.
Heille, jotka johtivat vapaan yhteiskuntajärjestyksen omaksunutta Suomea diktatuurin naapurissa.
Heille, jotka kasvattivat Suomesta hyvinvointiyhteiskunnan.
Heille, jotka kasvattivat, ruokkivat, hoitivat ja kouluttivat meidät.

Kiitos kuuluu Teille.

Mutta Teitä minä halveksin:

Te, jotka olitte valmiit myymään sotien aikana isänmaan vieraalle orjuuttajalle.
Te, jotka olette käyttäneet yhteiskuntaamme oman etunne tavoittelemiseen.
Te, jotka veitte turhin kevein ja osin valheellisin perustein maamme EU:in.
Te, jotka olette valmiit romuttamaan hyvinvoinnin perustan – kansallisvaltion.
Te, jotka ette osaa maan valtakieltä toimiessanne päättäjinä, mutta vaaditte enemmistön osaavan edustamanne alle 5% vähemmistön kieltä.
Te, jotka nostatte vähemmistön enemmistön yläpuolelle.
Te, jotka olette valmiit uhraamaan maamme Naton ja Yhdysvaltojen eduille.
Te, jotka luulette anarkian olevan hyvästä.
Te, jotka luulette saavanne valita oman moraalinne mukaan mitä lakeja noudatatte ja mitä ette.
Te, joiden maailmankuva perustuu kateuteen ja varastamiseen.
Te, jotka haluatte globalisaatiota.
Te, jotka pyllistätte kansallenne ja kumarratte Brysseliin.
Te, joiden mielestä suomalaisten on sopeuduttava islamiin ja muihin vieraisiin kulttuureihin.

Te, jotka olette valmiit polkemaan jalkoihinne edellisten sukupolvien uhraukset ja päästämään vieraan maahamme ilman vastarintaa.

Te Hyvät Ihmiset
Teitä minä halveksin.

Mainokset