Tämä tulee ajallisesti hieman jälkijunassa, mutta ei kai sillä ole niin suurta väliä.

Mikko Puumalaisen viranhoitoa koskevaa keskustelua sivuten, myös Jyri Nikander on aktivoitunut.

Hän nimittäin kirjoittaa blogissaan näin:

Entinen vähemmistövaltuutettu Espoon käräjäoikeuteen?

Tein 10.5.2007 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan, jossa pyysin eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, että onko vähemmistövaltuutettu:

1) ylittänyt laissa vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (660/2001) tarkoitetut valtuutensa,
2) toiminut vastoin hallintolain (434/2003) 6 §:ssä tarkoitettuja hallinnon oikeusperiaatteita,
3) jättänyt noudattamatta hallintolain 9 § 1 momentissa tarkoitettua hyvän kielen vaatimusta,
4) asiattomasti tai toimivaltansa ylittäen virkamiehenä pyrkinyt rajoittamaan Suomen perustuslain (731/1999) 12 §:ssä tarkoitettua sananvapautta ja/tai
5) vähemmistövaltuutettu muuten toiminut asiassa hyvän hallintotavan vastaisesti.

10.5.2007 laatimani blogikirjoitus aiheesta sekä kanteluni kokonaisuudessaan löytyy täältä:

Vähemmistövaltuutettuna tuolloin toiminut henkilö on sittemmin siirtynyt muihin tehtäviin, mutta asia eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on edennyt. Sain eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta 17.12.2007 päivätyn kirjeen, jossa mm. todetaan, että asiaa ei ryhdytä tutkimaan eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, koska se on vireillä toisessa viranomaisessa. Kirjeessä kerrotaan, että saadun tiedon mukaan asia on vireillä Valtakunnansyyttäjänvirastossa ja tulee käsiteltäväksi Espoon käräjäoikeudessa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on nimenomaan tutkia viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta ja koska kanteluni koski nimenomaisesti viranomaisen, vähemmistövaltuutetun, toimia asiassa, niin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta saamaani kirjettä (17.12.2007, Dnro 1611/4/07, otsikoitu ”VASTAUS”) ei voi nähdäkseni tulkita kuin siten, että virkamies, mitä ilmeisemmin siis silloinen vähemmistövaltuutettu ja/tai esitutkintapyynnön toinen allekirjoittaja, tulee olemaan vastaajana Espoon käräjäoikeudessa. Koska en kuitenkaan voi olla täysin varma, että näin tosiaan on, niin tulen, mikäli aikatauluni suinkin sallivat, selvittämään asiaa vielä tarkemmin. Todettakoon, että jos vastaajana valtakunnansyyttäjänvirastossa vireillä olevassa asiassa tulee olemaan muu taho kuin vähemmistövaltuutettu, niin lienee selvää, ettei asian vireillä olo estä silloisen vähemmistövaltuutetun toimien lainmukaisuuden selvittämistä.

Seuraan mielenkiinnolla asian kehittymistä…

Lähde: Jyri Nikanderin blogi