Jatkona eiliselle kirjoitukselleni, esittelen Teille – oi rakkaat lukijani – todellista suvaitsevaisuutta, humanismia ja ihmisoikeuksien sisäistämistä suorastaan huokuvan kirjoituksen:

Niinpä, niin…

Jussi Vaarala, Somerniemeltä, voisi varmaan hieman selventää kirjoitustaan ja kertoa meille:

Mikä on se ihmeellinen rasismirikollisuus, jonka olemusta poliisi ja oikeusjärjestelmä ei tunnista? Koskeeko tämä myös ns. käänteisrasismia? Miten rasismi määritellään ja kuka sen määrittelee? Onko Suomen perustuslaki ja siihen kirjattu sananvapaus Jussin mielestä turha ja tarpeeton?

Lisäksi haluaisin tietää, onko Jussi siinä asemassa, että hän määrittää ihmisoikeudet ja niihin sisältyvät sopimukset uudelleen? Onko Jussi sitä mieltä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kenties väärässä määritellessään ihmisoikeutena pidettävän sananvapauden rajoja näin:

Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.

Olen käsitellyt samaa aihetta aikaisemmin täällä.

Ja heipä, hei Jussi: Miksi tyytyä vain keräämään tietokoneita talteen? Eikö nyt yhteiskunnan turvallisuuden ja rikoksenuusintavaaran vuoksi olisi syytä eristää nämä vaaralliset rasistit keskitys- tai uudelleenkoulutusleireihin? Onhan rasismi rikoksista suurin. Ja sehän on ainoastaan valkoisen miehen muihin kansoihin ja rotuihin kohdistamaa. Jussihan sen todennäköisesti parhaiten tietää – etenkin kun joutuu asumaan Somerniemen kaltaisessa ghetossa…

Minulla olisi vielä yksi kysymys Jussille: Kun rasistit on kerätty talteen, kuka on Jussin mielestä seuraavana vuorossa?

Kapitalistit, kommunistit, porvarit, luterilaiset, ateistit vai kenties joku muu ryhmä?