Päivän mielipide tulee Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton – ViNO:n piiristä.

    Lähde: ViNOutunut hörhönuoriso

Kyseinen järjestö on julkaissut Hyysärin uutiskynnyksen ylittäneen tiedotteen. 26.1.2008 päivätyssä julkilausumassaan ViNO vaatii kaikille Suomessa oleskeleville yhtäläisiä oikeuksia

Viime aikoina tiedotusvälineissä on keskusteltu Helsingin kaduilla kerjäävistä ihmisistä ja turvapaikanhakijoiden karkotuksista. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn mukaan molemmissa kysymyksissä huomio tulee kiinnittää kaikkien mahdollisuuksiin elää Suomessa tasavertaisina, itsenäisinä ihmisinä.

ViNo kertoo myös, että suuri osa romanikerjäläisistä on kotoisin Itä-Euroopan maista, joissa romaniväestön tilanne on erittäin kehno. Kerjäläisiä on kuitenkin haluttu jopa karkottaa lähtömaahansa rikokseksi koetun kerjäämisen nojalla.

Aivan. Vastoin ViNO:n esittämää vähemmistön mielipidettä, enemmistö pääkaupunkiseudulla asuvista ihmisistä haluaisi palauttaa kerjäämiskiellon lakiin ja tehdä näin kerjäämisestä lainvastaista. Tätä täysin järjestäytyneenä toimintana – huoltoketjuineen, rahankerääjineen ja rekvisiittavarastoineen – todellisuudessa olevaa toimintaako pitisi ViNO:n mielestä tukea veronmaksajien rahoin?

Tämä mielipide ei sinänsä ollut ihan uusi. Emma Kari – Helsingin ViNOutuneiden nuorten puheenjohtaja- kirjoitti Hyysärin yleisönosastolla 16.1.2008 seuraavasti:

Köyhyys ei ole rikos romanienkaan kohdalla

Helsingin kaduille ilmaantuneet kerjäläiset ovat saaneet viime aikoina osakseen paljon palstatilaa Helsingin Sanomissa. Toimittaja Kimmo Oksanen kirjoittaa (HS 9. 1.): ”Isoa aaltoa odotetaan kevään lämpimiksi, ja viranomaiset pelkäävät sen tuovan mukanaan myös rikollisuutta.” Ikään kuin kerjäläiset olisivat jonkinlainen luonnonvoima, joka uhkaa pohjoista lintukotoamme.

Viranomaiset ovat kommentoineet kerjäämistä huolestuneeseen sävyyn ja harmitelleet erityisesti ilmiöön puuttumisen vaikeutta. Lausunnoissa ovat vilahdelleet käännyttäminen, kerjäämisen kieltäminen ja muut kriminaalipoliittiset toimenpiteet.

Viranomaisia tuntuu harmittavan, että Euroopan unionin takaama oikeus ihmisten vapaaseen liikkumiseen koskee jopa köyhiä romaneja.

On surullista, että yhä edelleen sosiaalisia ongelmia yritetään ratkaista rikosoikeuden keinoin. Suomi tai Eurooppa ei tarvitse uutta irtolaislainsäädäntöä. Itä-Euroopan romanien huono tilanne on jo pitkään ollut yleisessä tiedossa. On täysin selvää, että jatkuvan syrjinnän ja rasismin kohteena olevat ihmiset yrittävät etsiä parempaa elämää muualta.

Kerjääminen on romanien ainut mahdollisuus jatkaa elämää kotimaansa ulkopuolella. He tietävät, että turvautuminen sosiaaliapuun voi johtaa takaisin kotimaahan käännyttämiseen, kuten Helsingin Sanomissa 9. 1. todetaan. Tämä tarkoittaisi joutumista takaisin kotimaan rasististen viranomaisten käsiin.

Kerjäläisuutisoinnissa on kiinnitetty huomiota erityisesti kerjäämisen ”epäjaloihin” piirteisiin kuten vammautuneeksi tekeytymiseen. Paheksunnan taustalla on vanha ajatus ”hyvistä köyhistä”, jotka ovat tarpeeksi surkeita ansaitakseen almunsa.

Tasa-arvoisen yhteiskunnan lähtökohtana on oltava kaikkien oikeus sosiaaliturvaan. Tämä periaatteen on koskettava koko Eurooppaa ja kaikkia eurooppalaisia – myös Euroopan sorretuinta vähemmistöä.

EMMA KARI

puheenjohtaja
Helsingin Vihreät Nuoret

Ajattelin tuolloin, että katsotaan miten asia kehittyy. Ja järjettömämmäksihän se on kehittynyt. Vanha sananlasku, kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla ottaa, osoittautuu jälleen paikkansa pitäväksi – vihreiden suhteen.

Mikä mahtaa sitten olla todellisuus tässä kerjäläiskysymyksessä?

Sattumoisin Daily Mail kirjoittaa aiheesta näin (kiitos vinkistä Herjalle).

Uutisessa kerrotaan Romaniassa sijaitsevasta koulusta josta on kadonnut 150 romanilasta. He ovat kadonneet koska suvut vieneet heidät kerjäläisiksi ja varkaiksi muualle Eurooppaan.

ViNO:n mukaan:

kotoutuminen ja laajemmin normaali elämä edellyttävät mahdollisuutta oleilla ja toimia maassa ilman karkotuksen tai syrjinnän pelkoa. Erityisesti turvapaikanhakijoiden sulkeminen eristyksiin säilöönottokeskuksiin ehkäisee kotoutumista. ViNO vaatiikin turvapaikanhakijoiden säilöön ottamista lopetettavaksi.

Kuka tahansa saa siis kulkea ViNOn mukaa vapaasti Suomessa – väärällä tai puutteellisella identiteetillä varustettuna – sekä tehdä mitä haluaa – suomalaisen veronmaksajan maksaessa viulut?

Kertokaapa vinoilijat minulle mistä saamme rahat näihin ideoihinne? Kuka maksaa tämän kuuluisan sosiaaliturvan kaikille siinä vaiheessa kun maassa on puolitoista miljoonaa alkuperäisväestöä edustavaa työntekijää ja veronmaksajaa ja näitä kerjäläisiä alkaa olla kaksi miljoonaa – tai enemmän?

Lisäksi pitäisi tietää mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä huoltosuhteen huonommalla puolella oleville alkuperäisväestöä edustaville ihmisille? Siis suomalaisille – lapsille, vanhuksille, opiskelijoille, sairaille ja työttömille?

Pitäisikö heiltä kenties ottaa terveydenhuolto, eläkkeet, sosiaaliturva, koulu- ja opiskelupaikat pois ja antaa ne maahan tuleville kerjäläisille?

ViNOn puheenjohtaja Heikki Korpela vaatii:

Esimerkiksi kerjäämisen taustalla on yleensä se, että ihmisellä ei
ole todellista mahdollisuutta työhön, opintoihin tai sosiaaliturvaan.
Nämä oikeudet on taattava kaikille Suomessa oleskeleville

Edelleen kenen rahoilla? Miksi näitä oikeuksia ei ole pystytty takaamaan edes alkuperäisväestölle?

Juttu on edelleen niin, että jokainen yhteiskunta on ensisijaisesti rakennettu omia jäseniään varten, toissijaisesti muualta tulevia yhteiskunnan toimiin rakentavasti osallistuvia maahanmuuttajia varten ja viimeiseksi humanistista syistä autettavia ihmisiä varten.

Se ei ole missään nimessä rakennettu yhteiskunnan ulkopuolelta siihen suuntautuvaa sosiaaliturismia ja hyväksikäyttöä varten.

ViNOn mielestä tarvitaan päinvastoin avoimempi kansalaisuuskäsitys uhkakuvien sijaan.

Tämä vaatimus kuvastaa näiden ViNOon kasvaneiden ihmisten täydellistä irtautumista kaikesta elämään ja yhteiskuntaan liittyvästä realismista. Edelleen: kuka rahoittaa tämän toiminnan?

Mikä näissä vihreissä ja heidän hahmottamis- ja ymmärtämiskyvyssään sitten mättää?

Suurinta osaa näistä nuorista ihmisistä, jotka vaativat, ei muuten lasketa kuuluvaksi työvoimaan – ja sitä kautta veronmaksajien joukkoon. Heidän veronmaksunsa on välillisten hyödykkeiden kautta valtion kassaan palautuvien subventioiden takaisinsiirtoa. Tässä joukossa on toki myös veronmaksajia – mutta varsin paljon yhteiskuntaan vihamielisesti suuntautuvia ihmisiä.

Entisiä taistolaisia ja heidän lapsiaan – vallankumouksellisia, ihmisvihaajia, kommunisteja, eläinaktivisteja, Greenpeacen hölmöjä tukijoita, anarkisteja, prekaristeja ja muita ei-niin-kovin yhteiskunnan tukipylväinä pidettäviä ääriryhmiä.

Ihmisiä joiden tavoitteena näyttäisi oleva se kuuluisa vallankumous työmarkkinatuen voimin.

Vihreät ovat puolueena mahdollisimman yhteiskunnallisesti muutenkin rikkova järjestö. Puolue hyväksyy – tai ainakin suvaitsee -joukoissaan myös huumausaineiden käyttäjiä ja huumausaineiden puolesta jopa propagandaa tekeviä ihmisiä ja tahoja – rikollisia.

Kun muut puolueet pyrkivät demokraattisin keinoin sopimaan ja vaikuttamaan asioista rakentavasti, vihreät eivät suostu taipumaan vähemmistöön jäädessään enemmistöpäätöksiin vaan aloittavat valitussarjan. Sellaisen joka hidastaa päätöksen toteuttamista ja aiheuttaa veronmaksajille täysin turhia ja ylimääräisiä kuluja.

Kuten tästä ViNOnkin vaatimuksesta voimme huomata; vihreiden mielestä raha tulee automaatista ja sähkö pistorasiasta.

Lisäksi – kuten jo totesinkin – Virheet De Dorka hyväksyy kansalaistottelemattomuuden sekä aktivismin. Harhauttavia nimiä rikoksille joka todellisuudessa ovat paljasta ilkivaltaa, pakottamista, tuhotöitä, anastamista, varkauksia, eläinsuojelurikoksia, murtoja, kotirauhanrikkomisia ja jopa kapinaa laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan.

Jk: Jokainen voi halutessaan kommentoida tätä todellisuudesta täysin irrallaan olevaa ViNOa toimintaa. Palautetta voi antaa esimerkiksi tänne:

Puheenjohtaja Laura Nordström, puh. 050 367 6671, s-posti
laura.nordstrom@vihreat.fi
Puheenjohtaja Heikki Korpela, puh.040 848 6022, s-posti
heikki.korpela@vihreat.fi

Järjestön oman ilmoituksen mukaan Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa…

Advertisement