Kysyitte tänään Eduskunnassa seuraavasti:

Arvoisa puhemies! Rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa. Nettirasismi on kasvussa, ja internet tarjoaa ääriliikkeille yhä merkittävämmän kasvualustan. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle. Keskustelupalstoilla on rasistisia tekstejä, joissa kirjoittajat purkavat tunteitaan ja ilmaisevat halveksuntaansa etnisiä ryhmiä kohtaan. Näistä verkkorasisteista harva jää kiinni. Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Kysyn ministeri Suvi Lindéniltä:

Onko hallitus käsitellyt nettirasismiongelmaa, ja onko meillä suunnitteilla Ruotsin kaltaista lakia asiasta?

Jos – Te arvoisa kansanedustaja – viittaatte perinteiseen vasemmistolaiseen tapaan (leimaten kaiken omasta mielipiteestänne eroavan fasismiksi ja rasismiksi) esimerkiksi allekirjoittaneen nettikirjoitteluun, vastaan Teille – oi, arvoisa perheenrikkoja ja elatusmaksuja pääministerin vaimona köyhältä ex-mieheltänne vaatinut… – öh…sosialidemokraatti:

Ei, minä en ole rasisti enkä halveksi etnisiä ryhmiä. Halveksin nykyistä poliittista menoa ja sitä edustavia poliittisia pyrkyreitä, jotka ovat onnistuneet pääsemään päättämään kansamme asioista lainsäädännön kautta. Ja näitäkin enemmän minä halveksin virkamiehiä, jotka ovat onnistuneet kaappaamaan lainsäädäntövallan – ainakin osittain, De facto – omien hämärien tarkoitusperiensä käyttöön.

Muistatteko Te – arvoisa kansanedustaja – sen ajan, jolloin SDP ajoi vielä kansan – ja omien äänestäjiensä – etua:

Suomeksi – vielä niin kauan kuin sitä Suomessa saa puhua tai sillä kielellä kirjoittaa – ilman rasismileimaa:

Jo riittää:

Hinnankorotukset

Valhelupaukset

Mielipideterrori

Pakkodemokratia

Ettehän – Te poliittisen eliitin jäsen – voi tietenkään muistaa tuota kampanjaa. En minäkään tietenkään voi sitä ikäisenäni muistaa- tosin ehkä Teitä hieman vanhempana kansalaisena voisin muistaakin – muualtakin kuin isovanhemmiltani.

Toki. Mutta Teidänhän nämä asiat pitäisi muistaa myös historianopettajan uraan liittyvän taustanne kautta.

Minä kysyn Teiltä saman kysymyksen, saman kuin kysyin hetki sitten Tasavallan presidentiltä (Häneltä, joka kuuluu samaan poliittiseen viiteryhmään kanssanne) :

Aiotteko kenties – ja mahdollisesti koska – järjestää – ihan minkä tahansa – foorumin niistä ikävimmistä aiheista?

Työttömyydestä, syrjäytymisestä, mielenterveyshuollon surkeasta tilasta, terveydenhuollon ongelmista, sosiaaliturismista, poliitikkojen suhteista rahoittajiinsa, korruptiosta, politiikan viihteellistymisestä, oligarkiasta, demokratiamme irvikuvaksi muuttuneesta parlamentarismista, köyhyydestä, tuloloukuista, maaseudun tyhjenemisestä, lasten ja nuorten pahoinvoinnista, yksinäisten vanhusten asemasta, hoitolaitosten tilasta, avohoidon tilasta, slummiutumisesta, ghetoista, white flightistä, sensuurista, sananvapauden rajoittamispyrkimyksistä, käänteisrasismista, lähestyvästä taantumasta, väkivallasta, naisten asemasta, avioeroisien asemasta, lasten hyväksikäytöstä, islamisoitumisesta, yhteisöllisyyden katoamisesta, anarkistisista ja muista omankäden oikeuteen liittyvistä pyrkimyksistä, ekoterrorismista, monikulttuurin mukanaan tuomista ongelmista ja suomalaisen alkuperäisväestön syrjinnästä omassa kotimaassaan?

Missä on se kuuluisa sosialidemokraatinen luokkayhteys? Miksi kaikki kanssanne eri mieltä olevat ihmiset pitää – ja täytyy – leimata rasistisiksi ja fasistisiksi?

Huomattavaa koko asiassa on se, että vihervasemmisto – perinteiseen vasemmistolaiseen tapaan – on rajoittamassa vain ja ainoastaan omasta totuudestaan poikkeavaa sananvapautta. Tämän voisi tiivistää niin, että suurin ero kansallismielisen ja vihervasemmistolaisuuden välillä on yksilönvapaus.

Vihervasemmisto pyrkii ohjailemaan kansan mielipidettä ja kertomaan ylhäältä päin mikä on totuus.

Heidän yhteiskunnassaan kansalainen on olemassa valtiota varten. Tämä on varsin hupaisaa, kun huomaa saman ajattelun uponneen myös anarkisteihin. 😉

Kansallismielinen – tai oikeastaan perinteinen suomalainen ihminen – on puolestaan sitä mieltä, että yhteiskunta on rakennettu yksilöitä – eli kansalaisia – varten. Kansallismielinen yhteiskunta on ideaalitapauksessa alhaalta ylöspäin ohjattu todellinen kansanvaltainen yhteisö.

Järjestyksessä yksilö-perhe-suku-heimo-kansa. Ja jos tulee tarvetta, se jälkeen pitää miettiä tapauskohtaisesti sitä, mikä meille on hyväksi.

Suomalaiset poliitikot – hävetkää, jos pystytte. Epäilen

Syyttömiähän nämä etniset ryhmät nykyiseen touhuun ovat.

Ai niin…

Olen täysin samaa mieltä edellisen sukupolven sosialidemokraattien kanssa – vain järjestys turvaa tulevaisuuden.

Lähde: Eduskunta

Advertisement