Kun vallanpitäjä kieltää mielipiteen ilmaisemisen julkisuudessa – jäljelle jää anonymiteetti

Kun vallanpitäjä vie anonymiteetin – jäljelle jää julkinen häpeä ja vaikuttaminen verkoissa.

Kun vallanpitäjä katkaisee tietoliikenneyhteydet ja takavarikoi tietokoneet – jäljelle jäävät perinteiset kopiot ja monistuskoneet.

Kun vallanpitäjä takavarikoi kopio- ja monistuskoneet – jäljelle jää kirjoittaminen seiniin.

Kun vallanpitäjä takavarikoi kirjoitusvälineet – jäljelle jää sana.

Sillä sanaa ei voi takavarikoida.


Site Meter

Mainokset