On totta, että syntyperäisissä suomalaisissa on henkilöitä, jotka elävät puutteellisissa olosuhteissa. Kaikki on kuitenkin suhteellista. Meidän puutteelliset olosuhteemme ovat jollekin sotatantereen keskellä kasvaneelle maanpäällinen paratiisi…

… Puutteelliset olosuhteet ovat aina suhteellisia: köyhällä suomalaisella ei ehkä ole varaa autoon tai riittävän suureen asuntoon, mutta ainakin tähän asti järjestelmässämme on tietty perustoimeentulo, terveydenhuolto, perhepalvelut ja muu materiaalinen hyvinvointi pystytty turvaamaan lähes kaikille.

Vihreä ajattelija Vesa Hack US-blogissaan

Näin suhtautuu siis helsinkiläinen vihreä politiikko itseään huono-osaisimpiin kanssakansalaisiinsa. Vesa näyttää unohtaneen:

  • Ne 708 000 köyhyysrajan alapuolella elävää suomalaista, jotka vastaavat reilua 13 prosenttia koko väestöstä
  • Ne 10 400  asunnotonta suomalaista.
  • mielenterveyshoidon avopotilaat.
  • syrjäytyneet suomalaiset
  • ongelmaiset suomalaiset lapset.
  • ja kaikki muut ne suomalaiset, jotka eivät sovi vihreiden ajamaan monikulttuuriseen Suomeen.

Muistakaa tämä vaalien koittaessa…


Site Meter

Mainokset