Minulle tämä uutinen tuli ensin STT:n sähkeen kautta, jossa pääministerin väitettiin uskoneen, että kerjäämisen taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta. Koska tämä oli jo parin päivän aikana neljäs epämääräinen heitto järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin minulla keitti yli. Kysyin heti tekstiviestillä pääministerin avustajilta mihin tämä Vanhasen usko perustuu, onko hänellä todisteita vai ei.

Amnesty Internationalia (järjestön periaatteiden kannalta kyseenalaisesti) Suomessa edustava Frank Johansson (vihr.)  Iltalehden blogissaan 26.5.2010.

(Jokainen  – myös Johansson – voi halutessaan tutustua  tähän aiheeseen liittyen myös viralliseen poliisin kantaan ja näkemykseen)

Site Meter

”Karkotukset asettaisivat ulkomaiset rikoksentekijät eriarvoiseen asemaan kotimaisiin rikoksentekijöihin nähden.”

Amnesty Internationalin Frank Johansson YLE:n Radio Suomen Ajantasa -lähetyksessä 5.1.2009.

Tässä herää kysymys, että miten Amnestyn kaltaisen ihmisoikeusjärjestön kellokas ei tunne ihmisoikeuksia- ei edes niiden perustana yleismaailmallisesti pidettyä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta?

Siellä nimittäin on sovittu, että

13. artikla. 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

Tämä koskee kunkin valtion kansalaisen oikeutta – ei turisteja, kansalaisuudettomia eikä etenkään ulkomaalaisia rikollisia. Vapaa ja rajoittamaton maahanmuutto ei ole ihmisoikeus.

Suomen kansalaisuudesta oma perustuslakimme toteaa seuraavaa:

5 §
Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.

Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

Samassa laissa sanotaan myös näin:

9 §
Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802)

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Niinpä niin… Tuntuu jotenkin käsittämättömältä se, että Johanssonin asemassa oleva ihminen ei ymmärrä edes näitä ihmisoikeuksiin liittyviä perusasioita.

Vielä käsittämättömämmäksi asia muuttuu silloin, kun tutkitaan Amnestyn itse ilmoittamia periaatteita. Amnesty International ilmoittaa Johanssonin kannasta täysin poikkeavan kannan tähän asiaan:

Amnestyn tavoite ja tehtävä

Amnestyn tavoitteena on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa.

Että sellainen ihmisoikeusjärjestö…

Seuraavaksi Johansson on mahdollisesti vaatimassa turisteille äänioikeutta suomalaisissa vaaleissa?

Lähteet: YLE, Finlex, Wikipedia. Vinkistä kiitos Ur-Ho-Manille

Site Meter