Suomen mittakaavassa islamilaisia on niin vähän, vain noin 40 000, että yhtä hyvin tai paremmin voisi sanoa, että me esimerkiksi saamelaistuisimme.

Jaakko Hämeen-Anttila Verkkoapilassa 10.12.2009.

Professori Hämeen-Anttilan logiikka alkaa muistuttamaan lähinnä uskonnollisen fundamentalismin lähetyssaarnaajan logiikkaa.

Perusvirhe on tietenkin se, että saamelaiset Suomessa ovat enemmänkin häviävä, kuin lisääntyvä kansanryhmä. Ja päinvastoin maahanmuuttoperäiset muslimit ovat puolestaan enemmänkin lisääntyvä, kuin häviävä kansanryhmä.

Toinen perusvirhe on siinä, että saamelaiset ovat kotiseudullaan elävä ja kansainvälisin sopimuksin suojattu alkuperäiskansa. Maahanmuuttoperäiset muslimit ovat puolestaan vieraaseen maahan ja kulttuuriin (pääosin) toisesta ilmastosta ja kulttuurista saapuva (osittain islamilaista ekspansiota edustava) ryhmä.

Eli Hämeen-Anttilan lausahduksen voisi hyvin (normaalilla ymmärryksellä) käsittää suuntautuneen alkuperäisväestöä edustavaa vähemmistöryhmää leimaavaksi kommentiksi.

Hämeen-Anttilan nykyisestä valtakunnan dhimmiasemasta reilusti islamiin kääntymistä odotellessa…


Lähde: Verkkoapina

Site Meter

Advertisement

Homma-foorumia selatessa silmiini osui eräs nimimerkki Riston linkittämä alunperin  Turun Sanomissa julkaistu (tämä nimenomainen) uutinen, joka on jostain syystä mennyt minulta hieman ohi.

Uutinen koski siis Guantanamon vankilasta pois päästettävien terroristirikollisten sijoittamista länsimaihin (kaikkien länsimaalaisten turvallisuutta vähentämään) – ja etenkään kysymättä paikallisilta asukkailta sitä, että haluavatko he kenties Al Quaida-veijarin naapurikseen. Tätä asiaa on käsitelty muualla sen verran paljon, että säästän teidät – raakkkat lukijat – koko asian uudelleen repostelulta ja keskityn siihen, mikä asiassa pisti silmääni.

Vankien ihmisoikeuksia puolustava järjestö Reprieve haluaa yhdelle Guantanamo Bayn vangeista asuinpaikan Suomesta. Somalialaisen Ismail Mahmoud Muhammadin kolme siskoa asuu jo Suomessa.

Haluan – tässä ja nyt – kuitenkin keskittyä siis erääseen tuossa uutisessa olleeseen – periaatteen tasolla varsin häiritsevään – yksityiskohtaan.

Tässä lauseessa onkin tiivistettynä lähes kaikki se mitä inhoan nykyisessä globalisoituneessa monikulturismissa – ainoataan huutava työvoimapula ja sen paikkaaminen paarialuokalla (tässä tapauksessa rikollisella) puuttuu:

Suomi olisi Muhammadille sopivin paikka, sillä hänen siskonsa ovat hänen lähimmät sukulaisensa. Vaikka hän ei puhu suomea, niin sujuvan englannin ja korkean koulutuksensa ansiosta hän varmaan sopeutuisi maahan hyvin, Reprieven juristi Cori Crinder kertoo.

Joku corigringer, jostain reprievestä, katsoo oikeudekseen kävellä kansanvaltaisen kansallisvaltion kansalaisten, itsemääräämisoikeuden ja demokratianyli.

Hän on sijoittamassa – kieleltään, väestöltään ja kulttuuriltaan kaikista muista länsimaista huomattavasti poikkeavaan – varsin syrjäiseen maahan terroristiepäiltyä sen vuoksi, että kyseinen sijoitettava puhuu englantia ja hänen kolme siskoaan on jo sijoitettuna Suomeen.

Huomioimatta paikallisten mielipidettä tai tutustumatta yhtään siihen, kuinka hyvin nämä siskot ja heidän heimolaisensa ovat Suomeen todellisuudessa sopeutuneet – englanninkielen taidosta tai sen puutteesta huolimatta.

Asiaa ei paranna myöskään se, että omat monikulttuuriuskovaisemme, vihreät aneiden ostajat ja muu ns.suvaitsevaisto on takapuolipystyssä rähmällään näiden kaiken maailman gorigridereiden edessä. Suomeen kohdistuva kolonisaatio on muuttanut muotoaan alkuperäisestä, mutta se on edelleen olemukseltaan sama paha kuin aikaisemminkin.

Missä ne alkuperäisväestön, YK:n peruskirjassa sekä Geneven sopimuksessa määritellyt oikeudet nyt ovatkaan?
Missä on suvereenin kansallisvaltion kansalaisten oikeus päättää omista asioistaan?

Kun meidät vietiin vuonna 1995 EU:iin, meille puhuttiin kaupan esteiden poistamisesta – ei valtioliitosta. Nyt huomaamme elävä,mme keskellä Uutta Uljasta (monikansallista ja – kulttuurista sekä vahvasti imperialistista) Euroopan Liittovaltiota.

Meitä on kusetettu ja huolella.

Humanitaarinen maahanmuutto on globalisoitunut ja se pitäisi (kuten nykymuotoinen kehitysyhteistyökin) pistää jäihin ja toteuttaa aivan toisin kuin miten sitä nykyään toteutetaan.

Kumpikin ruokkii kansainvälistä rikollisuutta, ihmiskauppaa, orjuutta, nälänhätää, sosiaaliturismia, ääri-islamismia, ,maailaman väestöräjähdystä, ilmastonmuutosta sekä (pahimpana kaikesta) vallan keskittymistä muutamille globaaleille tahoille ja muutaman ihmisen käsiin.

Tällainen kehitys on erittäin epätoivottavaa tavallisen ihmisen ja koko maapallon ekosysteemin kannalta.

Humanitaarista apua tulee antaa hädässä oleville (YK:n määrittelemän perusperiaatteen mukaan) mahdollisimman lähellä näiden ihmisten kotiseutua. Suojaväistö pitäisi saada toteutettua tarpeeksi lähelle ihmisten juuria ja sen pitäisi kestää mahdollisimman lyhyen ajanjakson verran. Ihmisten raahaaminen näennäishumanitaarisin perustein toiselle puolelle maapalloa – toisenlaisen kulttuurin ja ilmaston – keskelle on karhunpalvelus kaikille muille paitsi rikollisille ja sosiaalituristeille.

Tällaisella kansainvaelluksella on myös taipumus tuhota alkuperäiskulttuureita. Jokaisen kannattaa mielessään pohtia sellaista seikkaa, että hyökkäjä ei välttämättä kanna asepukua ja että hyökkääjänä ei välttämättä ole valtio.

Eräs muu minua häiritsevä asia liittyy sitten vielä samaisen Grinderin toiseen tuossa uutisessa julkaistuun lainaukseen.

Selvää on, ettei Somalian pääkaupunki Mogadishu ole Muhammadille nyt turvallinen paikka.

Koko tätä keskustelua (l.kansainvälistä Yhdysvaltain ohjailemaa painostusta) on leimannut ihmisoikeusaktiivien käsittämätön naiivius.

Nämä vangit edustavat ääri-islamilaista terrorijärjestöä Al Quaidaa. Miten heidän olonsa voi mahdollisesti olla kovinkaan turvaton ääri-islamistien (kuten Mogadishu) hallitsemilla alueilla? Hehän ovat valmiita sankareita kyseisten ryhmien keskuudessa.

Eräs asia mikä kuitenkin lienee varsin selvä on se, ettei Suomi ole välttämättä yhtä turvallinen paikka suomalaisille, jos Muhammad sijoitetaan Suomeen.

Lähteet: Homma, TS

Jk. Tätä(kin) uutista vasten olisi muuten mielkiintoista tietää tuoreen työttömyysministerimme Anni Sinnemäen nykyinen mielipide rajattomasta maailmasta. Minä nimittäin uskon, että tämä lausunto on poliittista jargonia puhtaimmillaan

Site Meter

(HELSINKI) In Finland, the new legislation bill by the Minister of Immigration Astrid Thors has encountered a mixed reception in the Finnish Parliament on its introduction on Wednesday. The Finnish newspaper Aamulehti published an article about the bill, which has been prepared in unusual secrecy and could lead to the most liberal immigration policy in Europe if voted through. Finland’s most noted critic of the state’s immigration policy, Jussi Halla-aho, also a newly-elected member of the municipal council of Helsinki, wrote in his blog that the outcome of the bill could make it impossible to deport those asylum seekers who don’t meet the definition or have engaged in criminal activities.

The bill might have the effect of opening a back door for illegal immigration to the European Union. If passed as such, the bill would allow asylum seekers to enter Finland on very loosely defined bases.

Unto Valpas, a representative of the committee of administration, expressed his concern about the bill in Aamulehti’s interview, stating that Finland cannot become a gateway of illegal immigration into the EU.

The bill has raised a considerable amount of discussion in the Finnish blogosphere, mainly due to its secrecy. After Aamulehti broke the silence, concerned bloggers have let their voices be heard. The word of mouth about the subject on various discussion forums led to an online petition demanding that the bill to be reconsidered. It has been signed by over 8000 people in just two days. The silence regarding the bill by the biggest newspapers of Finland, such as Helsingin Sanomat, has raised questions about the sensitive nature of the subject and the tendency to political correctness on such matters, reminiscent of the days of Finlandization in the 1960s and ’70s.

Source: Jussi Halla-aho´s Guestbook.

Say ”No”! to Astrid Thors and her legislation bill.

Alkuperäiskansa on käsitteenä mielenkiintoinen.

ILO on tehnyt käsitteestä oman versionsa. Tämän pohjalta – tai päin vastoin – kansainvälistä oikeutta leipäpuunaan käyttävät juristit ovat muotoilleet aika erikoisen tulkinnan ja sitä kautta kansainvälisen sopimuksen.

Tämä sopimus on kuitenkin – Suomen lisäksi – ratifioimatta useassa muussakin maassa. Tämä johtuu siitä, että aika monet näistä kansoista pitävät myös itseään alkuperäisväestönä asumallaan alueella – ILO:n sopimus on unohtanut heidät ja heidän oikeutensa lähes kokonaan

Suomi näyttäisi olevan maailmalta katsottuna alkuperäisväestön aseman ja ihmisoikeuksien kannalta varsinainen ongelmamaa:

Suomen ihmisoikeustilanteessa on YK:n mukaan edelleen parannettavaa. Ihmisoikeusneuvosto kehottaa Suomea tehostamaan syrjinnän vastaisia toimia.

Määräaikaistarkastelussa huomautettiin erityisesti etnisten ja seksuaalisten vähemmistöjen asemasta. Rasistisia ilmiöitä Suomen tulisi torjua myös internetissä. Ihmisoikeusneuvosto suositteli Suomelle esimerkiksi ILOn alkuperäiskansojen asemaa koskevan yleissopimuksen hyväksymistä ja allekirjoittamista.

Tarkastelu tehtiin Suomen antaman lyhyen raportin perusteella. Raportin laativat valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt, mutta myös kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus kommentoida sen sisältöä.

Ihmisoikeusneuvosto tekee tarkastelun joka neljäs vuosi jokaisessa YK:n jäsenmaassa. Suomi kuului ensimmäiseen tarkasteluryhmään.

Näin kertoi STT maanantaina. Suomi-niminen diktatuuri oli myös vuosi siten otsikoissa – vähän vastaavanlaisen uutisoinnin muodostaman kammottavan ihmisoikeusongelman vuoksi.

Tästä kirjoittelusta sekä ns.tutkimuksista ja raporteista pistää silmään se, että ne unohtavat kuitenkin ne ongelmallisimmat asiat Suomesta.

Nimittäin:

* Suomessa on tuomittu ensimmäisen kerran mielipiteen julkistamisen vuoksi henkilö ehdottomaan vankeuteen.
* Osa viranomaisista on – vastoin kansalaisyhteiskunnan pelisääntöjä ja laillisuusperiaatteesta välittämättä – rajoittamassa omien laintulkintojensa kautta ihmisoikeuksia ja mahdollisesti kaappaamassa eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntöoikeutta itselleen.
* Hallituksen ulkomaalaispolitiikasta päättää – vastoin demokratian pelisääntöjä – yhden marginaalipuolueen yksi marginaaliministeri yksin. Sama ministeri muuten ilmoitti pystyvänsä yksin muuttamaan lainsäädäntöämme.
* Todellisen alkuperäisväestön edut jäävät maahan saapuvien onnenonkijoiden ja sosiaalituristien vaatimusten ja etujen jalkoihin.
* Alkuperäisväestöön kuuluvia ihmisiä elää maassamme – jossa lämpötilaerot saattavat vuositasolla olla 60 – 80 celsiusastetta – ilman asuntoa. Ja kuitenkin samaan aikaan lähes tulkoon kuka tahansa maamme ulkopuolelta saapuva henkilö on oikeutettu sosiaaliturvaamme ja yhteiskunnan järjestämään asuntoon.
* Korruptoitumattomuusväitteiden vastaisesti näyttäisi siltä, että suurin osa kansanedustajistamme on saanut kyseenalaisilta tahoilta vaalitukea ja sidokset ovat varsin vahvat.
* Oikeudessa julkisuuden ja yksityisyyden suojasta nauttivien henkilöiden suoja ja asema on kääntynyt päälaelleen.
* Kasvoton kansainvälinen globalisaatio vie alkuperäisväestöltä teollisuustyöpaikat ja kansallisen omaisuuden.
* Kansamme alkaa olla uudelleen vuoden 1918 jälkeen kahtia jakautunut ja osa siitä ei ymmärrä väkivallan ja sisällissodan kauheuksia ja sen aiheuttamaa tuhoa maalle ja siinä asuvalle kansalle.
* Osa kansasta puuhastelee omaisuudensuojan rikkomisen, laittomuuksien, valtausten ja yhteiskunnan subventioilla loisimisen kanssa – suuren enemmistön katsellessa sivussa näitä yhteiskunnan moraalia ja selkärankaa rikkovia laittomuuksia.
* Media on vallattu pienen – mutta äänekkään ja häikäilemättömän – marginaalivähemmistön toimesta.
* EU on todellisuudessa viemässä ns. Lissabonin sopimuksen kautta alkuperäisväestölle kuuluvan oikeuden päättää omista asioistaan.

Nämä ovat minusta varsin ajankohtaisia ihmisoikeuksiin ja alkuperäisasukkaiden asemaan liittyviä ongelmia. On varsin ikävää huomata kuinka kauas omatkin poliitikkomme ovat ajautuneet normaalista arjesta ja elävästä elämästä.

Mutta mitäpä suomalainen ei tekisi nöyristelläkseen vieraita ja halventaakseen omiaan.

Jos – ja kun – kerran suomalaiset halutaan korvata etnoviritteisellä monikulttuurisuudella, eikö olisi helpompaa määritellä kerralla uudelleen se, ketkä ovat Suomessa asuvia alkuperäiskansoja. Alkuperäiskansojen määritelmä Suomessa kuuluu – jos agenda jatkuu – aivan lähitulevaisuudessa näin:

Suomessa asuvia alkuperäiskansoja ovat:
* Norjasta 1800-luvulla Suomeen muuttaneet saamelaiset. Ne vanhemmat saamelaissuvut pysykööt ns. keppihevosena. Lappalaissuvut ovat inhoja valtaajia – kuten kaikki muutkin noin 6000-7000-vuotta täällä rypistelleet muutkin suomalaiset
* 1600-luvulta saakka Suomessa eläneet romanit
* Vuoden 1991 jälkeen Karjalan kannakselta muuttaneet – tai jotenkin edes siihen suuntaan viittaavat – inkeriläiset. Sodan jaloista tänne tuodut karjalaiset ovat RKP:n määritelmän mukaan tarpeetonta ja epäkansallista ainesta. Olennaista on se koska tänne on tultu
* 1000-1200-luvuilta alkaen Suomea vapauttaneet alkuperäisasukkaat – ruotsalaiset
* Romanian kerjäläiset
* Somalit
* Virheet De Dorka
* Nomenklatura
* Prekaeetut.
* Miffyt.
* Pirjot
* Totuuden penaalit
* Pyöräilevät jyväskyläläiset insinöörit
* Partaiset vihreät lauttasaarelaiset ns. ajattelijat
* Turkulaiset tosihumanistit
* Kaikki sellaiset ryhmät, jotka vastustavat, inhoavat ja halveksivat suomalaisia.

Lisää tuubaa samasta aiheesta löytyy esimerkiksi täältä.

Ja juu… melkein unohtui. Tietysti Abdullah Tammi kavereineen ja perinteisine suomalaisine muinaisuskontoineen.

Lähteet: STT, Ecri, ILO,


Site Meter

Ihmisoikeusliittona tunnettu vähemmistöterroria harjoittava yhdistys – ilman mitään virallista asemaa – on päättänyt luokitella Suomen samanlaiseksi maaksi kuin Serbia tai Kongo. Kun mitään varsinaista ihmisoikeusasiaa ei ole, revitään tyhjästä ikeniä.

Tämä on suoraa jatkumoa viimeaikaiselle demokratian murentamiskehitykselle. Sille jossa Suomessa pyritään siirtämään valta vähemmistöille ja alistamaan enemmistön vähemmistön tahdon alle.

Olen kirjoittanut tästä tapauksesta aikaisemminkin täällä. Lisäksi olen sivunnut aihetta lukuisissa muissa kirjoituksissani.

Päivän Pravda kertoo että, Ihmisoikeusliitto vaatii Ylä-Lapin riitoihin kansainvälistä sovittelijaa. Ulkomaisen ”ahtisaaren” tehtäväksi sovunhieronta pakkoteurastuksista, metsäkiistoista ja maanomistuksesta. Eli ihmisoikeusliitto haluaa asettaa Suomen samaan asemaan sisällissotia käyvien ei-oikeusvaltioiden kanssa?

Eihän Suomi voi enää tämän määrittelyn jälkeen osallistua YK:n rauhanturvatoimintaan ja moisen fasistisen poliisidiktatuurin edustajat – kuten tämä Martti Ahtisaari – pitää välittömästi poistaa kansainvälisistä tehtävistä.Ehkä sivistyneiden maiden pitäisi asettaa Suomi samanlaiseen saartoon kuin apartheidin aikainen Etelä-Afrikka?Ihmisten pitänee kerääntyä ympäri maailman mielenosoituksiin Halosen-Vanhasen diktatuuria avastaan ja laulaa tukeaan alkuperäisväestölle esimerkiksi ”free Pekka Aikio” – tai ehkä oikeammin: ”Fucking Finns – give ´em all Your money!”

“Jos vähän kärjistää, niin on vain ajan kysymys, koska Ylä-Lapissa tartutaan pyssyihin”, perustelee liiton puheenjohtaja, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.

Vai vähän kärjistää? Ojasen lausunto on asioiden tahallista vääristelyä ja kiihottamista väkivaltaan. Varsin vaarallista ja vastuutonta puhetta. Etenkin valtiosääntöoikeuden professorilta.

Jos nyt kaikesta huolimatta Inarissa syntyy näiden kukkahattuilijoiden – ilmeisestikin – haluama sisällissota, niin syyllisetkin ja kiihottajat taitavat olla tiedossa…

Ojanen pitää sovittelun käynnistämistä Suomen hallituksen tehtävänä.

Minkä ihmeen sovittelun? Vähemmistön tekemiä painostusyrityksiä ei pidä sovitella – etenkään hallituksen taholta. Eivätköhän rikos- ja riitaasiat edelleenkin kuulu oikeuslaitoksen ratkaistaviksi.

Tämä koohotus menee vielä pahemmaksi:

Työtä johtamaan pitäisi hänen mukaansa kutsua “riittävän korkean profiilin omaava kansainvälinen sovittelija” – eräänlainen Martti Ahtisaaren vastine siis – “jolla on erityistä asiantuntemusta kansainvälisestä oikeudesta ja alkuperäiskansakysymyksistä”.

“Ei olisi ensimmäinen kerta, jolloin alkuperäiskansojen asioita on soviteltu kansainvälisesti”, Ojanen huomauttaa.

Ei Suomessa. Ei aikaisemmin, eikä nytkään. Haluaako Ojanen todellakin leimata Suomen diktatuuriksi?

Liitto on Ojasen mukaan seurannut Ylä-Lapin saamelaisten tilannetta jo vuosia: ensin maanomistus- ja metsäkiistoja ja nyt viimeksi pakkoteurastuskiistaa.

“Ne kaikki liittyvät toisiinsa”, Ojanen tulkitsee. Hän korostaa, ettei liitto esitä Ylä-Lappiin kansainvälistä sovittelijaa vain Ivalon paliskunnassa puhjennutta porojen pakkoteurastuskiistaa ratkomaan.

Teurastuskiistaa Ojanen pitää epäsuorana ilmentymänä Ylä-Lapin metsäkiistoista – joissa vastakkain ovat usein olleet poronhoito ja metsätalous – sekä ratkaisemattomista maanomistusoloista: kelle lopulta kuuluvat saamelaisalueiden valtionmaat, saamelaisille vai Suomen valtiolle.

Nykyään kiistamaita hallinnoi Metsähallitus.

Ihmisoikeusliitto ei ole tässä asiassa minkäänlainen osapuoli. Se on osa vähemmistön kokoamaan laillisuuden murentamiseen ja painostukseen kasattua epädemokraattista painostus-, kiristys- ja uhkailukoneistoa.

Palaan tuohon maakysymykseen hieman myöhemmin… Se on varsin mielenkiintoinen…

“Suomi on ratifioinut ja voimaansaattanut mallikelpoisesti YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksia. Poikkeuksena on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia turvaava sopimus”, Ojanen huomauttaa.

“Syynä on juuri se, että saamelaisalueiden maanomistusta ei ole saatu ratkaistua.”

Onhan se ratkaistu. Maat kuuluvat valtiolle. Piste.

Ivalon paliskunnan pakkoteurastuksia Ojanen pitää perustuslain ja Suomen kansainvälisten sopimusten vastaisina.

Uhattuina ovat hänen mukaansa neljän Nellimin kylässä asuvan saamelaisen poromiehen porot ja samalla elinkeino, perinteinen poronhoito. Se taas luetaan Ojasen mukaan osaksi saamelaisten kulttuuria, jota perustuslaki ja kansainväliset sopimukset suojelevat.

Enemmistön pitäisi siten taipua neljän ihmisen ahneuden edessä. Niinkö? Tämä ilmeisesti koskee Ojasen mielestä vähemmistöjä Suomessa laajemminkin? Mielenkiintoinen demokraattori tämä Ojanen – kerta kaikkiaan…

Nellimiläisten tueksi on asettunut myös Saamelaisneuvosto, joka kanteli pakkoteurastuksista YK:hon. Viime viikolla YK tiedustelikin, mitä Suomi aikoo tehdä.

Kauhea poliisidiktatuurivaltio Suomi. Seuraavaksi odotamme raflaavia kuvia Kutturan keskitysleirin kauheuksista…

Ensimmäinen paikallinen sovittelukokous oli kutsuttu koolle täksi päiväksi Nellimiin, mutta keskiviikkona tuli tieto, että se on peruttu, kun sovulle ei näyttänyt olevan edellytyksiä. Neuvotteluosapuolet olisivat olleet teurastuksista päättänyt paliskunnan enemmistö sekä nellimiläinen vähemmistö. Kokoukseen olisivat osallistuneet myös paliskuntain yhdistyksen ja maa- ja metsätalousministeriön edustajat.

Niinpä niin… Ehkä tuo olisi ollut se oikeampi tapa lähestyä asiaa – ennen oikeudenkäynteihin turvautumista. Mutta, että kansainvälinen selvittäjä Suomeen?

Haloo! Ihmisoikeusliitto – ovatko kaikki murot tallella kulhoissanne?

Palataanpa nyt kuitenkin kaiken tämän propagandan keskeltä tosiasioihin.

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2006 oli 5 276 955. Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Saamella ja romanilla on virallisesti tunnustettu vähemmistökielen asema.

Väestöstä 91,51 %:n äidinkieli on suomi, 5,49 %:n ruotsi, saamen kieltä puhuu 0,03% väestöstä ja 2,17 % puhuu jotakin muuta kieltä.

Saamelaisiksi – tarkoitushakuista syistä – rekisteröityjä on n. 5800 henkilöä. Heistä kuitenkin saamea puhuu äidinkielenään vain n. 3000 henkilöä. Heistäkin noin puolet asuu muualla kuin ns. saamelaisalueella. ja heidän määränsä lisääntyy koko ajan. Heillekö kolmen pohjoisimman kunnan maat pitäisi jakaa keinottelua varten?

Tuleeko Greenpeace tueksi, kun saamelaispoika tarvitsee uuden mersun ja pistää entiset valtion metsät nurin? Sitäkin jään odottamaan mielenkiinnolla…

Saamelaisten kotiseutualue koostuu Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnista. Alueella asuu kuitenkin vanhastaan myös etnisesti suomalainen alkuperäisväestö. Näistä kunnista Enontekiö ja Utsjoki ovat lähinnä konkurssin partaalla olevia huuhaakuntia, eivätkä pysty suoriutumaan lakisääteisistä kunnallista palveluvelvoitteistaan ilman muualta Suomesta siirrettyjä verotuloja.

Osa etnisesti suomalaisesta alkuperäisväestöstä on aikanaan asuttanut nämä alueet ja suvut ovat asuneet alueella satoja vuosia. Toisin kuin esimerkiksi kovaäänisesti muiden omaisuutta vaatimassa olevan Pekka Aikion suku.

www.sametinget.se

Hänen sukunsa edustaa 1800-luvun lopulla Norjasta Suomeen siirtyneitä tunturisaamelaisia. Että sellaista alkuperäiskansaa nämä Aikiot…

Tunnen muuten henkilökohtaisesti useitakin saamelaisia. Nämä tässä jutussa mainitut ahneet vaatijat edustavat poikkeamaa – muuten varsin luotettavissa ja ystävällisissä ihmisissä.

Lopultakin koko kupletin juonena on yhteisen ja yksityisen omaisuuden hankkiminen pienelle – mutta äänekkäälle – vähemmistölle. Vaikka väkisin ja ulkopuolista painostusta käyttäen.

Saa nähdä kuinka kyykkyyn enemmistö tässä asiassa painetaan…

Lähteet: HS,STT, Tilastokeskus