Hyvää päivää, täällä jälleen Radio Jore Vaan, Absurdistan.

Ehdottoman stalinistisen luotettava lähteenne –  joka yleensä vastaa kysymyksillä ja aniharvoin  vastaa kysymyksiinne, mutta siirtää aina ja ehdottomasti vastuun kaikesta (jopa Bodomjärven murhista) kuulijalle.

Kysykää meiltä mitä te haluatte, me vastaamme teille mitä me haluamme.

Meiltä kysytään; miksi Ana M. Gutiérrez Sorainen  on huolissaan Suomen Sisusta : ”Arvelen, että kohta sille haetaan apurahoja(verorahoja) toiminnan pyörittämiseen, kuten Suomalaisuuden liitolle.?”

Me vastaamme; siksi, että jopa Ana alkaa ilmeisesti uskomaan, että yhteiskunnan resurssit ovat rajalliset, eikä (vastoin virheissä esiintyvää yleistä käsitystä) sähkö tule pistorasiasta ja raha seinästä.

Siksi Ana on huolissaan.

Ana on integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että hänestä suomalaisuutta varjelevat ja puolustavat järjestöt eivät tarvitse suomalaisuudesta (ja suomalaisilta) peräisin olevaa taloudellista tukea.Anasta on varmaan toooooosiiii  ikävää, että Suomen Sisun kaltainen isänmaallinen järjestö syö tukiaisia niitä kipeästi tarvitsevilta suomalaisuutta hajottamaan ja siitä hyötymään pyrkiviltä järjestöiltä.

Kuten nyt esimerkiksi tältä Ali Qassim Mohammedin varsin tuottoisalta projektilta.

Radio Jore Vaan vaikenee tältä illalta – hyvää ötyä, muistakaa kansalaiset, että kansanvalta on pötyä…

Site Meter
Advertisement

Ilmeisesti kaikki tietävät Kemikaali-Alin? Tuon tähän mennessä neljään kertaan kuolemanrangaistukseen tuomitun kansanmurhaajan, joka on edesmenneen Saddam Husseinin (صدام حسين عبدالمجيد التكريتي‎) serkku ja eräs hänen hallintonsa avainhenkilöistä.

Harva kuitenkin tietää, että tämä hänen oikea nimensä on Ali Hasan al-Majid ( ‏علي حسن عبد المجيد التكريتي‎). Tämä Kurdistanin teurastaja määräsi tuhansia kurdeja tappaneen myrkkykaasuhyökkäyksen vuonna 1988 ollessaan kurdialueiden johtajana. Hän johti Kuwaitin miehitystä vuosina 1990 ja 1991 ja oli maan sotilaskuvernöörinä elokuusta marraskuuhun 1990. Persianlahden sodan jälkeen hän komensi Irakin tasavaltalaiskaartin divisioonia, jotka kukistivat šiiamuslimien kapinan etelässä.

Ali Hasan al-Majid luokiteltiin sotarikolliseksi. Hänen uskottiin aluksi kuolleen liittouman pommituksissa Basrassa keväällä 2003. Liittouman joukot vangitsivat hänet 21. elokuuta 2003.

Tietääkö suuri yleisö sitten kuka on Kriminaali-Ali? Hän ei toki ole tämän luokan rikollinen, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen tapaus – ainakin nyt ja täällä Suomessa.

Kriminaali-Ali tuomittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa (R08/9406) viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta kirjanpitorikoksesta sekä avustuksen väärinkäytöstä. Maahanmuuttajien tuki ry:n entisen hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Toiminnanjohtajana toiminut veijari sai samassa oikeudenkäynnissä neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Molemmat vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan ulkoministeriölle korvauksia 20 000 euron edestä.

Oikeudenkäyntikulut (Kriminaali-Alin tapauksessa) reilut 6000 euroa jäivät valtion vahingoksi (eli veronmaksajien maksettavaksi).

Käräjäoikeuden mukaan nämä entinen hallituksen puheenjohtaja ja entinen toiminnanjohtaja käyttivät ulkoministeriöstä saatuja avustuksia väärin vuosina 2001-2004. Ministeriö vaati oikeudessa takaisin noin 140 000:ta euroa, jotka koskivat avustuksia Filippiineille ja Somaliaan. Somalia-hankkeen syyteoikeus oli (käräjäoikeuden näkemyksen mukaan) vanhentunut ja Filippiinien osalta ei löytynyt kaikilta osin näyttöä.

Oikeuden tuomion mukaan väärinkäytöksessä on kyse noin 20 000 eurosta. Näillä avustusvaroilla  on maksettu verovelkoja, palkkoja ja taksimatkoja – vastoin avustusten myöntämisehtoja . Summa vastaa vajaata kuudesosaa koko yhdistyksen saamasta avustuspotista.

Eli suomeksi – Kriminaali-Ali sai kavereineen 140000 euroa avustusrahoja, joita heidän ei tarvitse maksaa takaisin ja joiden väärinkäytöksen osalta he eivät saaneet minkäänlaista tuomiota – koska teot olivat syyttäjän ja käräjäoikeuden mukaan vanhentuneita.

Hieman ihmetyttää se, miksi näitä (selvästi samaan tekoon liittyviä asioita) ei viety syyttäjän toimesta jatkettuna rikoksena oikeuteen?  Tuossa tapauksessa rikoksen vanheneminen alkaa  viimeisestä rikosepäilystä.
Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta määräajaksi yli kahdeksan vuoden, vanhentumisaika on kaksikymmentä vuotta.Mikäli ankarin rangaistus on vapausrangaistusta yli kahden vuoden ja enintään kahdeksan vuotta, vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

Vastaavasti jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on vapausrangaistusta yli yhden vuoden ja enintään kaksi vuotta, vanhentumisaika on viisi vuotta. Mikäli rikoksesta säädetty ankarin seuraamus on vapausrangaistusta enintään vuosi tai sakkoa, vanhentumisaika on kaksi vuotta.

Kun rikoksesta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen vapausrangaistus, rikos ei vanhennu koskaan. Murhan ainoa seuraamus on elinkautinen rangaistus.

Tappo sen sijaan vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa, koska tapon ankarin vankeusrangaistus on kahdeksan vuotta.

Vaikka syyte olisikin nostettu ajoissa, tuomittu vankeusrangaistus saattaa raueta, jollei rangaistusta ole laitettu lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä lukien määräajassa täytäntöön. Täytäntöönpanoa koskevat määräajat ovat osin syyteoikeuden nostamista vastaavat.

Kun Suomessa vingutaan sitä, että maahanmuuttoon kriittisesti tai kielteisesti suhtautuvat tahot eivät tee minkäänlaisia realistisia ehdotuksia maahanmuuttopolitiikan korjaamisen suhteen, niin kannanpa tässä korteni kekoon ja esitän muutaman aivan varmasti toimivan ehdotuksen.

Maahanmuuttopolitiikkaa tulisi ensinnäkin tarkastella ensissijaisesti suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Vapaa maahanmuutto ei ole subjektiivinen ihmisoikeus ja jokaisella suvereenilla ja tunnustetulla valtiolla on oikeus päättää kenet se laskee rajojensa sisäpuolelle ja antaa oleskella niiden rajojensa sisäpuolella – myös EU:ssa ja Schengen-sopimuksen piirissä.

Toisaalta samaa ajattelutapaa noudattaen, humanitaarisen maahanmuuton pitäisi olla aina väliaikaista. Se ei saisi muodostaa takaporttia pysyvään oleskeluun tai jopa kansalaisuuden saamiseen. YK:n pakolaisjärjestön  UNHCR:n periaatteiden mukaan pakolaisuuden tulisi luonteeltaan olla väliaikaista, väistöalueiltaan lähellä pakolaisen kotia ja perustua pakolaisen  mahdollisimman pikaiseen palaamiseen kotiin kriisin jälkeen. Nykyinen ulkomaalais- ja maahanmuuttopolitiikkamme lyö tätä periaatetta pitkin korvia.

Nykyisellä humanitaarisella maahanmuuttopolitiikallamme edesautetaan etnisiä puhdistuksia, valtaussotia, uuskolonialismia, kehitysmaiden aivovientiä, ihmiskauppaa ja kansainvälistä rikollisuutta.

Maahanmuuttopolitiikan kohteet ovat kuitenkin ihmisiä – yksilöitä. Näin Kriminaali-Alinkin tapauksessa. Minusta heitä tulisi tarkastella myös yksilöinä, eikä ainoastaan harmaana tilastollisena massana.

Väliaikaisen humanitaarisen maahanmuuton ulkopuolelle jääviltä maahanmuuttajilta suomalaisella yhteiskunnalla on oikeus vaatia myös jotain.

Heiltä on aivan oikeutettua vaatia ammattitaitoa, kielitaidon opiskeluun sitoutumista, suomalaisen elämänmuodon kunnioittamista ja sitä, että maahantullessaan he eivät kilpaile halpatyövoimana suomalaisen työntekijän kanssa samoista työpaikoista.

Maahanmuuttajan kansallisuuden ehdoiksi pitäisi laittaa vala tai vakuutus Suomen tasavallalle, riittävä ja todellinen ammattitaito ja nuhteettomuus. Lisäksi reunaehdoksi (etenkin nykyisen kaksoiskansalaisuuden aikana) voitaisiin liittää myös uhka Suomen kansalaisuuden peruuntumisesta, jos kansalaisuuden saaja syyllistyy törkeisiin tai jatkettuihin rikoksiin.

*  *  *

Ai niin, takaisin Kriminaali-Aliin. Ikävä kyllä Alin kunniaa koskenut huippuottelu kansantaiteilija Seppo Lehtoa vastaan samalla areenalla (eli Helsingin käräjäoikeudessa) peruuntui pari viikkoa sitten kansantaiteilija sairauden vuoksi.

Celebrity Deathmatch: Seppo ”Somalinsuolistaja” Lehto vs. Ali ”The Synergic” Qassim kohtaavat Helsingin käräjäoikeudessa 5.1.2010 klo 13.00.

Nähtäväksi jää, toteutuuko tämä ottelu, joka on nyt siirretty ajankohtaan 9.2. klo 13.

Vai tulemmeko kuitenkaan koskaan näkemään tätä ottelua ringside-paikoilla jännittäen:

Kuva:Homma

Lähteet: UM, HS, STT, Helsingin KO, Wikipedia, UNHCR. Kuva:Homma/kolki (kiitos)

Site Meter

Länsiväylä uutisoi erittäin ajankohtaisesta kylddyyritapahtumasta.

Espoon Leppävaaran kirjasto on valjastettu somalikirjallisuusmessujen areenaksi. Tilaisuuden järjestäjinä toimii maahanmuuttajien nuorisoyhdistys Vihreä valo ry ja vetovastuussa on tällä kertaa – ehkä siksi, että eräs Ali ja eräs toinen Mohamed joutuivat sattuneesta syystä jäähylle 😉 – Mohamed Jama.

Eräs tähän tapahtumaan liittyvä tärkeä havainto lienee myös se, että nämä somalikirjallisuusmessut liittyvät osana Espoon 550-vuotisjuhliin. Somalikulttuuri on todistetusti sitten näiden juhlien ja todellisen espoolaisuuden syvin olemus.

Mohamedilla on kuitenkin meille suomalaisille erittäin tärkeää asiaa – joka tosin on kuultu muutaman kerran aikaisemminkin. Hänen mielestään Espoon pitäisi turvautua enemmän somaliyhdistysten tietoihin somalien kulttuurista erilaisia tapahtumia järjestettäessä.

Meillä on ymmärrys ja tieto kulttuurista. Kaupungin pitäisi ostaa meiltä palveluja ja lisätä yhteistyötä kanssamme, jotta vältyttäisiin virheiltä.

Aika suoraa tekstiä. Muutama kysymys tosin jää.

Tarkoittaakohan maahanmuuttajien nuorisoyhdistys samaa kuin se tarkoitti tässä tapauksessa?

Tarkoitetaanko tässä myös palvelujen ostamisella meiltä samaa asiaa mikä liittyi muutamaan muuhunkin synergiahankkeeseen.

Aluekirjastonhoitaja Sunniva Drake näkee asian näin:

Somalien kulttuuri on näkyvä osa Suomea, mutta siitä ei tiedetä paljoa… Täällä kirjamessuilla suomalainen voi kohdata nykysuomen sellaisena kuin se on – monikulttuurisena.

Sunnivalla on – mielestäni – aika paha perspektiivivirhe. Äänekäs alle 10000 tuhannen ihmisen vähemmistö yli 5 miljoonan asukkaan yksikulttuurisessa kansallisvaltiossa ei muuta Suomea monikulttuuriseksi. Sen minkä tämä monikulttuurivouhotus saa omalta osaltaan vauhdittaen aikaan on todellisen Suomen maaseudun ja syrjäseutujen autioituminen ja kurjistuminen.

Sunnivan – ja monen muunkin todellisuudentajunsa hämärtäneen – kannattaisi käydä vähän kauempana Kehä III:n takana tutustumassa todellisen Suomen todelliseen perspektiiviin.

Se ei ole monikulttuurinen – eikä se halua sellaiseksi muuttuakaan.

(Sivuhuomiona: Sunniva on muuten Markus Draken äiti… 😉 )

Tähän juttuun voi käydä tutustumassa täällä.

Eräs Yassin Mohamed on muuten onnistunut saamaan unelmiensa duunin samasta Sellon kirjastosta. Ihan kiva – varmaan Suomussalmelaisen tai Pelkosenniemeläisen nuoren vinkkelistäkin tarkasteltuna…

Nykyään voisi sanoa, että on lottovoitto tulla maahanmuuttajana Suomeen…

Unelmaduunissa

…alkuperäisväestö onkin sitten ihan eri asemassa.

HS


Lähteet: HS, Vartti, Helsingin käräjäoikeus

Vähemmistövaltuutettumme Johanna Suurpää on päästänyt suustaan paljonkin. Tutkitaanpa – tässä ja nyt – Johannan erästä lausumaa hieman tarkemmin.

Tämä lausunto, johon haluaisin – lausujan tarkentamana – tarkemman selvityksen kuuluu näin:

Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina.

Pitäisikö tämä lausunto ottaa suomalaista lasta syrjivänä kommenttina? Onko suomalainen lapsi Johannalle vähäarvoisempi ihminen kuin esimerkiksi aikuinen pakolainen Suomessa?

Olisiko Valtakunnansyyttäjän virastolla kenties tutkimista tämän(kin) lausunnon suhteen? Syyllistyykö Suurpää mahdollisesti kansanryhmää vastaan kiihottamiseen kyseisessä lausunnossaan?

Halventaako tämä lausunto suomalaista lasta?

Kiihottumatta – ja etenkin mitenkään kiihottamatta ketään ja mitään vastaan – haluaisin myös kysyä, onko sellainen maahanmuuttaja, joka on alistettu – muualta kuin Suomesta peräisin olevaan patriarkaaliseen järjestelmään – lähinnä synnytys- ja lastenhoitokoneeksi juuri se, jonka kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta?

Onko Johannan mielestä tulevaisuuden Suomi sellainen, jossa naisen asema rakentuu kielitaidottomuuteen ja miehensä tahdosta riippuvaan orjuuteen?

Vai onko Johannan mielestä kyse sellaisesta pakolaisesta, joka noin kaksikymmentä vuotiaana on saanut suoritettua kotimaassaan maisterin tutkinnon ja jota epäillään nykyään Suomessa yhdistystoimintaan liittyvistä julkiseen rahoitukseen liittyvistä taloudellisista epäselvyyksistä ja väärinkäytöksistä?

Onko Johannan mielestä tulevaisuuden Suomi sellainen, jossa maahanmuuttajien tekemistä rikoksista ei saa puhua ja siinä sivussa annetaan muutaman yksilön leimata koko etninen yhteisönsä?

Millaisena Sinä – Johanna – näet Suomen ja suomalaisen maahanmuuttopolitiikan todellisuuden ja tulevaisuuden.? Millaiseksi Sinä haluat suomalaisen yhteiskunnan muuttuvan ja kehittyvän?

Lähde: HS

Jk. Myös Suomalian Sanomat on kiihottunut Johannan puheista.