Tänään tulee kuluneeksi seitsemänkymmentä vuotta siitä, kun Josif Stalinin yksinvaltaisesti johtama diktatuuri Neuvostoliitto hyökkäsi pienen demokraattisen naapurinsa, Suomen,  kimppuun. Näin syttyi talvisotana tunnettu 105 päivää kestänyt nykyaikainen sankaritarina  Daavidin taistelusta Goljatia vastaan.

Tuo sota raskaine uhreineen takasi kuitenkin Suomen itsenäisyyden, kansallisen yksimielisyyden syntymisen  ja yhteiskuntajärjestelmämme säilymisen.  Ilman tuon sukupolven ihmisiä ja heidän uhrauksiaan Suomi ei olisi nykyisenkaltainen hyvinvointivaltio. Taistelullaan sitkeä ja peräänantamaton Suomi osoitti ansaitsevansa paikkansa itsenäisten kansakuntien joukossa.

Tänään minä kuljen Hietaniemen hautausmaalle ja otan lakin päästäni, sytytän kynttilän, hiljennyn hetkeksi sekä kumarran syvään edellisille sukupolville ja julman hyökkäyssodan  uhreille.

Lähteet: Puolustusvoimat, http://www.mil.fi, Wikipedia

Site Meter
Advertisement

Siihen kysymykseen , että minkälaisen lainsäädännön vasemmistoliitto ja sen eduskuntaryhmä haluavat Suomessa voimaan, olemme saaneet Eduskunnassa 10.9.2009 käydyssä lähetelskeustelussa selvän vastauksen kansanedustaja Annika Lapintieltä.

Annika Lapintie /vas: Herra puhemies! Nyt on käsittelyssä hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamisesta, ja sen vuoksi, vaikka syytä on aina keskustella kokonaisvaltaisesti yhteiskunnasta ja yhteiskunnan ongelmista ja kansalaisten turvallisuudesta ja koska nyt käsittelemme nimenomaan aselakia, niin olen tehnyt rinnakkaislakialoitteen tähän hallituksen esitykseen. Tässä keskustelussa monet kansanedustajat ovat olleet huolissaan siitä, että ampumaurheilun harrastajia ja metsästäjiä, asekauppiaita, ei ole riittävästi kuultu, mutta toivon, että kun valiokunta käsittelee asiaa, niin kuunnellaan myös niitä tahoja, jotka ovat huolissaan siitä, että Suomi on yksi maailman aseistetuimmista maista, kuunnelkaa myös vaikkapa rauhanjärjestöjä, ja sen lisäksi toivon, että otatte myös käsittelyyn tämän rinnakkaislakialoitteeni.

Suomessa on 1,5 miljoonaa pienasetta. Tämä on asukasta kohden enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Euroopan ulkopuolelta Suomen edelle menevät vain Yhdysvallat ja Jemen. Aseiden hallussapito kodeissa aiheuttaa turhia riskejä, loukkaantumisia, kuolemia. Ampuma-aseet ovat erittäin tehokkaita ja vaarallisia väkivallantekovälineitä: yksi pikaistuksissa ammuttu laukaus riittää tappamaan. Aseiden joutuminen vääriin käsiin on sitä todennäköisempää, mitä enemmän yhteiskunnassa on aseita. Samoin aseiden ja aseenkantolupien valvonta on sitä vaikeampaa, mitä enemmän aseita on. Sen lisäksi, vaikka näiden asioiden luulisi olevan aivan päivänselviä, asiaa on myös tutkittu. Aseiden määrällä ja asesurmilla on selkeä yhteys. Tätä on tutkittu muun muassa Toronton yliopistossa.

Isossa-Britanniassa Dunblanen lastentarhasurmien jälkeen käsiaseet kiellettiin yksityishenkilöiltä vuonna 1997. Ampuma-asesurmat ovat siellä harvinaisia. Asukaslukuun suhteutettuna ampuma-aseisiin kuolee Suomessa vuosittain noin 20 kertaa enemmän ihmisiä kuin Isossa-Britanniassa. Vuonna 2008 aseiden uhreina kuoli Suomessa lähes 200 ihmistä, joista yli 20 tapon tai murhan seurauksena. Teollisuusmaissa ampuma-asesurmat ovat Suomea yleisempiä vain Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja Ranskassa. Ampuma-aseilla tehdään Suomessa itsemurhia kolmanneksi eniten maailmassa. Ampuma-aseita on Suomessa käytetty esimerkiksi poliisisurmissa, kettutarhaiskuissa, Helsingin ampumaratasurmassa, erilaisten ryyppyporukoiden välienselvittelyssä, Liedon arvokuljetusryöstössä sekä huume- ja moottoripyöräjengien välienselvittelyissä. Viime vuosien vakavimmat aseelliset rikokset olivat vuonna 2007 ja 2008 Jokelassa ja Kauhajoella kouluissa tapahtuneet joukkomurhat.

Tämä kaikki perusteluna sille, että aseturvallisuutta on edistettävä. Olen tyytyväinen siihen, että hallitus on tehnyt esityksen vihdoinkin, mutta mielestäni se ei ole riittävä ja haluaisinkin tehdä siihen nämä muutamat, 4 muutosesitystä.

1) Käsiaseiden käyttö on siirrettävä yksinomaan ampumaseuroihin. Käsiaseiden löyhiin lupakäytäntöihin ja niiden jatkoon ei ole riittävä perustelu se, että riistaeläinten lopettamisessa niitä tarvitaan. Muuhun kuin metsästykseen tai ampumaurheiluun soveltumattomat aseet on saatava pois kierrosta. Myöntämällä käsiaseiden hallussapitoluvat ainoastaan ampumaurheilua harrastaville seuroille estetään myös tähän tarkoitukseen sopimattomien aseiden leviäminen. Käsiaseen hankintaluvan voisi yksityishenkilö saada ainoastaan rekisteröidyn ampumaseuran yhteisöluvan kautta. Lupia ei tule myöntää muille kuin urheiluammuntaan hyvin soveltuville aseille.

2) Ampumaurheiluun tarkoitettujen käsiaseiden säilytys on siirrettävä ampumaseuroihin. Käsiaseita ei ole mitään syytä säilyttää kodeissa. Ampumaseurat on jatkossa organisoitava uudelleen siten, että niillä on materiaaliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia ampuma-aseiden turvallisesta säilytyksestä lukituissa tiloissa. Yhteiskunnan turvallisuutta ei paranna se, jos jokainen vastaantulija voi kantaa kassissaan tai taskussaan harrastusvälineeksi tarkoitettua tuliasetta. Ampuma-aseita ei ole mitään syytä käyttää muuhun kuin aseluvan myöntämään tarkoitukseen.

3) Kaikki aseluvat on myönnettävä määräaikaisina korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan. Tämä koskee niin ampumaurheilu- kuin metsästysaseita. Myös kaikki lain voimaan tullessa voimassa olevat luvat on uusittava. Lupien säännöllisellä uusimisella niin poliisi, terveysviranomaiset kuin ampumaseurat ja metsästysseurat voivat riittävästi valvoa, ettei aseharrastuksesta koidu vaaraa sivullisille. Seurojen, poliisin ja terveysviranomaisten sujuvalla yhteistyöllä voidaan parhaassa tapauksessa estää viimeaikaisten ampumatapausten toistuminen.

4) Yhdelle henkilölle myönnettävien aselupien määrää on syytä rajata. Suurten käsiasemäärien kasautuminen yksityisten ihmisten käsiin voi olla vaarallista. On tullut ilmi tapauksia, joissa henkilöillä on aseiden keräilyn tai muun syyn vuoksi hallussaan jopa satoja aseita. Poliisin pommiryhmä on joutunut tyhjentämään hengenvaarallisiksi asevarastoiksi muuttuneita asuntoja. Ruotsissa on henkeä kohti myönnettävien aselupien määrää rajoitettu kymmeneen ampumaurheilun osalta ja neljään metsästyksen osalta. Mielestäni samanlainen rajoitus on syytä ottaa käyttöön myös Suomessa.

Toivon, että valiokunta voisi hyväksyä lakia käsitellessään myös tässä rinnakkaislakialoitteessa tehdyt esitykset.

Nyt  ja tässä on pakko lainata erästä harvinaista vihreän suusta tullutta loistavaa kommenttia Lapintienmn ehdotukseen:
Erkki Pulliainen /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti ed. Lapintielle, että tähän olisi sopivasti voinut saada vielä yhden semmoisen terävän täydennyksen tähän teidän arvokkaan rinnakkaislakialoitteenne perusteluun. Nimittäin Neuvostoliitossa oli täsmälleen tuollainen järjestelmä.
Mitäpä tuohon enää lisäämään…

Site Meter

Eräs Hyysärin nykyisen toimittajakaartin hehkuvimpia punatähtiä, Minttu Mikkonen, on taas tänään avannut ajatustensa virran koko kansan ihmeteltäväksi. Hän opettaa Suomen nuorisoa siitä kuinka pitää äänestää oikein kirjoituksessaan Itävallan opetukset.

Näin alkuun on kuitenkin sanottava, että olen eräästä asiasta Mikkosen kanssa samaa mieltä. Nimittäin siitä, että äänestysikärajan laskeminen ei ole tällä hetkellä mitenkään järkevää.

Tosin siitä miksi näin on, siitä asiasta olemmekin jo sitten varsin eri mieltä.

Nimittäin, näin Minttu suoltaa:

Itävallan parlamenttivaalit näyttivät toissa viikolla toteen pelot, jotka Suomessakin pitkälti estävät äänestysikärajan laskemisen 16 vuoteen.

Oikeistopopulistiset Vapauspuolue ja Itävallan tulevaisuusliitto saivat murskavoiton, ja varsinkin alle 18-vuotiaat äänestivät vallanpitäjien ja ulkomaisten tarkkailijoiden näkökulmasta väärin. Laitaoikeiston maahanmuuttovastainen retoriikka vetosi erityisesti alaikäisiin.

Väärän äänestystuloksen pelko jäytää myös suomalaispäättäjiä. Siinä pelossaan he asettavat vuodesta toiseen uusia työryhmiä selvittämään äänestysikärajan laskua mutta eivät uskalla puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Oikeistopopulistiset, laitaoikeisto, maahanmuuttovastainen retoriikka, väärän äänestystuloksen pelko?

Onpa Mintulla soma käsitys kansanvallasta ja demokratiasta.

Suomi on toistaiseksi (vastoin minttujen ja muun vihervasemmiston mielipiteitä) edelleen kansanvaltainen demokratia. Demokratian eäitä perusperiaatteita ovat mielipiteen-, sanan- ja ilmaisunvapaus.

Minttu heiluttaa – jälleen kerran – oikein urakalla leimakirvestään. Mintturetoriikka perustuu muutamaan asiaan. Nimittäin kaiken omasta mielipiteestä eroavan mustamaalaamiseen, oman mielipiteen päsmäämiseen vaikka väkisin ja säännöstöjä rikkomalla sekä periaatteeseen tarkoitus pyhittää keinot.

Se mitä Minttu näppäimistöltään päästää on amatöörimaista, propagandistista, totuutta halveksivaa, likaista, rumaa ja vastenmielistä – ja etenkin kansanvallan periaatteiden vastaista – roskajournalismia.

Onneksi vanha sananlasku nuorisossa on tulevaisuus näyttäisi taas pitävän paikkansa.

Annetaanpa Mintun jatkaa ajatusflatustaan:

Suomessa viime eduskuntavaalien aikaan järjestetyissä nuorisovaaleissa perussuomalaiset sai peräti 7,7 prosenttia 15–17-vuotiaiden äänistä.

Vaikka puolueen ohjelma ei muuten erityisen oikeistolainen olekaan, Timo Soinin julkilupsakan olemuksen taustalla viihtyy ”monikulttuurikriittistä” ja myös avoimen rasistista porukkaa.

Eli nuoriso ajattelee ja äänestää väärin? Pitäisikö nuorison mielipiteitä muuttaa uudelleenkoulutusleireillä oikeiksi?

Monikulttuurikriittisyys tai avoimen rasistinen porukka eivät ole Suomessa rikoksia. Sen sijaan pakottaminen on.

Jokaisen kannattaa muutenkin ajoittain pysähtyä hetkeksi ja miettiä kumpi ryhmä on Suomen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta hyödyllisempi ja kumpi tuhoisampi.

Laillisuutta, kansanvaltaa, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, hyvinvointiyhteiskuntaa ja perinteistä suomalaista elämänmenoa puolustavat monikulttuurikriittiset ihmiset vai yhteiskuntaamme tieten tahtoen tai tyhmyyttään tuhoamaan pyrkivät monikulttuurihihhulit?

Minttu Mikkosen missimäisen ja herkän kuoren alla asuu ehta stalinisti – ihminen, joka on valmis kieltämään omistaan poikkeavien ajatusten ja mielipiteiden esittämisen, mahdollisesti jopa niiden ajattelemisen.

Minttu jatkaa (taas tyylilleen & ymmärryskyvylleen uskollisena) perse edellä puuhun:

Nyt kun Kauhajoen tapahtumien jälkeen nuorten asiat taas vähän aikaa kiinnostavat poliitikkoja, voisi sen sijaan pohtia, mikä on mennyt pieleen, jos rasistinen puhe uppoaa nuoriin.

Koulumme ovat monikulttuurisempia kuin koskaan. Paljon huolestuttavampaa kuin äänestysaktiivisuuden lasku onkin se, jos kouluissa kasvaa sukupolvi, jolle oma luokkatoveri on vihollinen.

Vastasit muuten Minttu juuri ihan itse esittämääsi kysymykseen. Rasismi syntyy kulttuurien kohtaamisesta – eli monikulttuurisuudesta. Mitä monikulttuurisempi yhteisö on sen rasistisempikin se on.

(Tosin Mintulla on tässä asiassa Helsingistä monikulttuurilasien läpi tarkastelevan ihmisen saama vahva perspektivivirhe… )

Siinä Minttu on toki oikeassa, että Kauhajoen ja Jokelan kysymyksiä kannattaa tosin miettiä myös tätä ns. monikulttuurikysymystä vasten.

Kuten Jokelan tapauksen jälkeen julkisuudessa todettiin, kehyskuntien nopea kehitys ja väestönkasvu aiheuttavat tilanteen, jossa infra ja julkiset palvelut pysty vastaamaan samaan aikaan syntyviin haasteisin, kaikkien resurssien ollessa kasvuvaiheessa riittämättömiä.

Kauhajoen tapauksen eräs taustatekijä on ilmeisesti kääntäen sama kuin Jokelan tapauksessa. Maaseudun autioituminen jättää kyllä tarpeettomaksi käyvää infraa, mutta palvelut katoavat.

Näin olemme tilanteessa, jossa lapsiperheet ja nuoriso joutuvat asumaan paikoissa, jotka eivät ole kaupunkia eivätkä maaseutua. Muiden tekijöiden lisäksi myös tätä osatekijää kannattaa tarkastella vakavasti.

Kysymys kuuluukin – miten on mahdollista lisätä resursseja alkuperäisväestön pahoinvoinnin hoitamiseen ja syrjäytymisen estämiseen, kun samaan aikaan pyritään tekemään Suomesta paratiisi kaikille maahamme maamme ulkopuolelta saapuville – sosiaalituristeista vierastyöläisiin?

Kuinka rajallinen määrä rahaa riittää silloin, kun yksikulttuurinen yhteiskunta muutetaan erilaisten vähemmistöjen saalistusmaastoksi ja runsaudensarveksi?

Ei pidä ihmetellä yhtään myöskään sitä, mistä rasismi syntyy.

Kun suomalaislapsi kokee joutuvansa kotimaassaan eriarvoiseen asemaan maahanmuuttajan kanssa, hän katkeroituu. Kun tähän keittoon lisätään kommunikaatiovaikeudet, kulttuurierovaisuudet ja ns.postiivinen syrjintä, niin ainekset vihaan ja rasismiin ovat kasassa.

Ai niin… olihan tuossa leperryksessä toinenkin asia, josta olen Mintun kanssa samaa mieltä. Nyt näyttäisi olevan valitettavan totta, että:

Siinä vaiheessa, kun hallitus joskus tulevaisuudessa alkaa tehdä asiasta selvitystä, on jo liian myöhäistä.

Kyllä – mutta edelleenkin varsin toisen syyn vuoksi kuin mitä Minttu kuvittelee…

Ajattelen siis toisin kuin Minttu, toivottavasti hän ja hänen hengenheimolaisensa eivät pääse valtaan Suomessa. Minun vallassapidostani tuskin olisi kenellekään mitään uhkaa, huolta tai haittaa. Minä uskon sananvapauteen.

Nimittäin, Minttulandiassa joudun olemaan huolissani siitä, mitä saan ja mitä en saa ajatella. Jos asia on henkisistä suvaitsevaisista kiinni, niin jo ennen sitä puolue alkaa julkaista hyväksyttyjen ehdokkaiden listaa ja väärinajattelijat katoavat…

Lähde: HS

Jk. Myös Jussi Halla-aho on tehnyt varsin huvittavia havaintoja Virheet De Röda-poppoon kannanotoista tässä äänestysikärajaa koskevassa keskustelussa. 😀