Vähäosaisten kateus parempiosaisia kohtaan on jotenkin käsiteltävissä, mutta hyväosaisten kateus kaikkein köyhimpiä kohtaan vetää sanattomaksi.

Nimimerkki turkulaine Hommafoorumilla 5.4.2011.


Site Meter

Mainokset

Nimimerkki Turkulaine kirjoitti J H-a:n vieraskirjassa 13.11.2008 seuraavasti:

Askartelin hieman tilastokeskuksen rikostilastojen kanssa. Alla on listattuna rikoksia vuodelta 2007, joiden tekijäksi on ilmennyt Somalian kansalainen. Luvuissa ei ole mukana somaleita, joilla on suomen kansalaisuus. Eikä selvittämättömiä rikoksia.

Siis, tiivistettynä. Allaolevan on ahkeroinut ~4850 ihmisen populaatio (sis. lapsikatraat) yhden ainoan vuoden aikana. Viestini ainoa tarkoitus on levittää humanitaarisen maahanmuuton vastaista asenneilmapiiriä.

Omaisuusrikokset 563
Pahoinpitelyrikokset 272
Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 2
Seksuaalirikokset 12
Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 102
Liikennerikokset 184
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 9
Huumausainerikokset 54
Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 147
Järjestyslain rikkomiset 15

K A I K K I R I K O K S E T 1459
Somalian kansalaisia 4852

Pyydän lukijaa vielä kuvittelemaan elämää 4850 ihmisen kunnassa, jossa kaikki tuo tapahtuu yhden vuoden aikana.