Itse pidän Punavuorta sopivampana paikkana vastaanottokeskukselle kuin Kontulaa, koska Itä-Helsingissä on jo entuudestaan suhteellisen paljon maahanmuuttajia.

Vesa Hack US-blogissaan 28.4.2009

Kun Vesan tällä kerralla ulospäästämää idiotismia tutkii lähemmin, huomaa että tässähän meillä puhuu aito komentotaloutta edustava uusstalinisti – Vesan olisi ehkä syytä tutustua käsitteen White Flight merkitykseen.

Tämän sijoittamisen suurin ongelma on siinä, että nämä sinänsä pienet etnisyydestään kynsin hapain kiinni pitävät ryhmät eristäytyvät nyt yhteen kerättyinä tasaisesti ympäri kaupunkia – eli muodostavat näitä pienempiä (ja tiiviimpiä) ghettoja myös ns.paremmille alueille.

Olin eräässä suljetussa kokouksessa muutama vuosi taaksepäin. Tuossa kokouksessa erittäin korkeassa toimeenpanevassa asemassa oleva kaupungin asuntovirkamies kertoi meille, että tulevaisuuden asuntopoliittinen tavoite on vähintään 14% maahanmuuttajia jokaisessa Helsingin kaupunginosassa.

Kysymyksiin aikooko kaupunki laajentaa sosiaalista asuntotuotantoa myös näille ns. paremmille alueille, kyseinen virkamies sanoi, että siihen ei ole tarvetta – kaupungilla on olemassa Helsingin Asuntohankinta Oy. Tämä yhtiö on kaupungin omistama, mutta siihen ei päde sama poliittinen valvonta kuin kaupungin virastoihin ja laitoksiin. Sen tehtävänä on hankkia omistusasuntoja perinteisistä asunto-osakeyhtiöistä sosiaalisin perustein ja kaupungin työsuhdeasuntoiksi jaettaviksi vuokra-asunnoiksi.

”Näihin me tulemme ensisijaisesti tulevaisuudessa asuttamaan sosiaalisin perustein asuntoa tarvitsevia maahanmuuttajia, saadaksemme tavoitteemme (tuon mainitun vähintään 14%) toteutumaan”

Ei tarvitse tosiaan mennä Kontulaan saakka – käykääpä huviksenne näin keväällä tai kesällä iltaisin katsomassa esimerkiksi mallikaupunginosien Pikku-Huopalahden tai Ruoholahden ympäristöä (urheilukenttiä, metroasemaa jne), niin saatte erinomaisen kuvan siitä mistä on kysymys.

Kun nyt sitten puhutaan näistä vastanottokeskuksista, joissa asuu maahan vasta saapuneita ihmisiä vailla minkäänlaista tulevaisuutta (laman alla taistelevassa ja omalaatuisen alkuperäiskielen ja -kulttuurin piirissä) niin jokainen voi sitten kuvitella tuollaisen keskuksen vaikutuksen omaan naapuristoonsa ja asuntojen arvoon.

Ihmisillä on oikeus itse saavuttamaansa elintasoon – tällainen päättäjien taholta tehty pakkosijoituspolitiikka ei ole mitenkään yhndenvertaisuusperiaatteen eikä kansanvallan perusteiden mukaista.

Mutta eihän Vesa sitä ymmärrä – virhe mikä virhe…


Site Meter

Advertisement

On totta, että syntyperäisissä suomalaisissa on henkilöitä, jotka elävät puutteellisissa olosuhteissa. Kaikki on kuitenkin suhteellista. Meidän puutteelliset olosuhteemme ovat jollekin sotatantereen keskellä kasvaneelle maanpäällinen paratiisi…

… Puutteelliset olosuhteet ovat aina suhteellisia: köyhällä suomalaisella ei ehkä ole varaa autoon tai riittävän suureen asuntoon, mutta ainakin tähän asti järjestelmässämme on tietty perustoimeentulo, terveydenhuolto, perhepalvelut ja muu materiaalinen hyvinvointi pystytty turvaamaan lähes kaikille.

Vihreä ajattelija Vesa Hack US-blogissaan

Näin suhtautuu siis helsinkiläinen vihreä politiikko itseään huono-osaisimpiin kanssakansalaisiinsa. Vesa näyttää unohtaneen:

  • Ne 708 000 köyhyysrajan alapuolella elävää suomalaista, jotka vastaavat reilua 13 prosenttia koko väestöstä
  • Ne 10 400  asunnotonta suomalaista.
  • mielenterveyshoidon avopotilaat.
  • syrjäytyneet suomalaiset
  • ongelmaiset suomalaiset lapset.
  • ja kaikki muut ne suomalaiset, jotka eivät sovi vihreiden ajamaan monikulttuuriseen Suomeen.

Muistakaa tämä vaalien koittaessa…


Site Meter