Uutisvuo on tuonut meille uutisen, jossa kerrotaan uusista pyrkimyksistä murtaa – ainakin osittain – perustuslaissa suojattu mielipiteen- ja sananvapaus. Keskustelupalstojen pitäjille aiottu sälyttää velvoite pakolliseen ennakkosensuuriin.

Perustuslaki – kertauksen vuoksi – sanoo asiasta näin

12 §
Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Mielenkiintoista koko aiheessa on se, että aloitteentekijänä on oikeusviranomainen ja että asiaan on sotkeutunut itse Jumalaisen Sanan Neuvosto. Jep, jep – se sama neuvosto, jonka eräs jäsen antaa blogissaan esimerkkejä – no jaa, olkoon. Tiedätte kyllä mitä tarkoitan… Hyökkäystä odotellessa…

Sananvapauslainsäädäntöön erikoistunut valtiosyyttäjä Mika Ilman valtakunnansyyttäjänvirastosta ehdottaa, että keskustelupalstojen ylläpitäjät velvoitettaisiin käyttämään valvojia ja valvojan puuttumisesta rangaistaisiin.

Nykyään keskustelupalstan ylläpitäjä ei ole vastuussa viestien sisällöstä, jos se ei käsittele niitä etukäteen.

Netin keskustelupalstoilta löytyvistä loukkaavista viesteistä on tehty joitakin tutkintapyyntöjä. Julkisen sanan neuvosto valmistelee nettijulkaisuista periaatelausumaa, joka on määrä julkistaa ensi viikolla.

Niin – nyt – siis tästä suunnasta ja kovin subjektiivisesti – näyttää vahvasti siltä, että tietyt tahot haluavat muuttaa tuon Suomen perustuslain 12 § lähinnä WC-paperiksi. Mitenkään yllättävää ei ole se, että paljon asian tiimoilta viime aikoina tapetilla roikkunut vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen on siteerannut kaveriaan Ilmania mm. Mikko Ellilän tapauksessa. Asiasta on kirjoitettu laajasti. Paras linkkikokoelma aiheeseen on haettavissa täältä

Se mikä aiheessa on todella mielenkiintoista on se tosiasia, että kaksi oikeustieteellisen koulutuksen saanutta valtion virkamiestä ratsastavat ristiretkellään perinteistä kansalaisoikeutta – sananvapautta – vastaan. Minusta tämä on lähinnä uskomatonta.

Asiaan liittyy myos prejudikaattinen – eli ennakkotapaus -ongelma. Jos nykyistä lainsäädäntöä lähdetään muuttamaan sananvapausrajoitteiseksi, jokainen tuleva prejudikaatti on askel kohti Orwellin maailmaa. Pitäkää tämä mielessänne.

Tällainen touhu ei kuulu kansalaisyhteiskuntaan.

Tosin asialla on toisetkin kasvot. Perustuslainvastainen lainsäädäntö ja sen tulkinta antavat oikeudellisen astalon sananvapausaktivistien käsiin. Jo nyt on nähtävissä nettipalstoilla tapahtuvaa ennakkosensuuria. Jos tämä käytäntö muuttuu lakisääteiseksi, asian voi viedä helpommin sananvapausrikoksena esitutkintaan ja syyteharkintaan.

Suomen valtion intresseihin ei voi kuulua toisinajattelijoiden rankaiseminen ja vaientaminen. Sellainen kuuluu perinteellisesti aivan toisenlaisiin yhteiskuntajärjestelmiin kuin demokratioihin.

Jos demokratia ei kestä yhteiskuntakritiikkiä ja tietyn asteista hörhöilyä se ole demokratia. Periaatteisiimme pitää edelleen kuulua se, että vain tehdystä rikoksesta rangaistaan.

Ja ihan selvennykseksi – en minäkään pidä tietyillä foorumeilla esiintyvästä jatkuvasta perseilystä. Lakisääteinen ennakkosensuuri ei kuitenkaan ole ratkaisu tähän ongelmaan. Kun tarpeettomia asioita kriminalisoidaan ja tehdään yleistä oikeustajua loukkaavia lakeja ollaan väärällä tiellä. Sillä tiellä jolla tuhotaan nopeasti yleinen moraali ja lainkunnioitus.

Vaikka sanan säilä on joskus miekkaa vahvempi, se ei kuitenkaan ole fyysinen.

JK. Asiasta kirjoittavat myös – ainakin – Ajatusrikollinen, Suomalian Sanomat, LOT, Vasara Hammer ja Kekke.

Lähde IS

Advertisement