Ohessa Tampereen käräjäoikeuden Seppo Lehdolle langettama tuomio:

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO
4/41.osasto 08/2790
Käräjätuomarit Mika Mäkinen ja Pasi Kettula

Asiano:
30.5.2008
R 07/3284

Lautamiehet
Tero Tuulentie – Maire Pietilä – Sirpa Pajasmaa – Jyrki Saloniemi

Syyttäjä Valtionsyyttäjä Mika
Illman

Vastaajat A
B

Asianomistajat AULOMAA ANJA KAARINA
KIPRE SYLVAIN ARISTIDE
KOIVUMÄKI MATTI JUHANI
KOIVUNIEMI MARKO MIKAEL
NURMINEN JOUKO MARKKU JUHANI
RAUHALA LEENA MARIA
SIRNÖ MINNA MAARIA
REIMERS ULF KRISTER
TYNKKYNEN TOPI ORAS KALEVI

Asia TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS YM.

Vireille 20.8.2007

Asiaan on yhdistetty asia R 07/3605

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

18.5.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin toukokuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Ulf Reimersistä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Reimersistä
lukuisia erilaisia valheellisia ja häntä halventavia
väitteitä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen sekä
väitteitä, joiden mukaan Reimers olisi syyttäjän
toimessaan syyllistynyt rikoksiin ja muuten
halveksuttaviin tekoihin. Tekijät ovat sivustoilla
edelleen nimitelleet Reimersiä erilaisin loukkaavin
ilmauksin. Osa väitteistä on kirjoitettu asianomistajan
itsensä esittämiksi.Osassa sivustoissa lukijaa on
kehotettu toimittamaan sähköpostiviestin
asianomistajalle seurauksin, että asianomistajalle on
tullut varsin paljon viestejä, osa sellaisia, joiden
sisältö on ollut loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja
Reimersistä ainakin seuraavilla sivustoilla:
network54.com joukonurminen.blogspot.com,
anja-aulomaa.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
kipre.blogspot.com, presidentval2006.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com.

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville runsaasti Reimersiä loukkaavaa ja häntä
halventavaa aineistoa ja menettelyllään tietoisesti
aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaan häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

2. KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

23.8.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin elokuusta 2005
lukien yhdessä ja yksissä tuumin yleisön keskuuteen
levittäneet lausuntoja ja muita tiedonantoja, joissa
uhataan, panetellaan ja solvataan kansallista,
rodullista, etnistä ja uskonnollista ryhmää taikka
niihin rinnastettavaa kansanryhmää.

B ja A ovat laatineet ja toimittaneet
internetissä yleisön saataville yhteensä 41 sivustoa
käsittävän, erittäin suuren määrän tekstiä ja kuvia
sisältävän aineiston. He ovat myös toimittaneet
internetissä yleisön saataville yhteensä kymmenen
puhuttua tekstiä sisältävää äänitettä. Sanotuissa
internetin kautta yleisön keskuuteen levitetyissä
lausunnoissa ja tiedonannoissa he ovat:

– samaistaneet afrikkalaista alkuperää olevat ihmiset
sekä muslimit eläimiin ja verranneet heitä sairauksiin
– esittäneet sanottuihin ryhmiin kuuluvat ihmiset
vahvasti yleistäen tautien levittäjiksi, loisiksi,
raiskaajiksi ja muutoin rikollisiksi sekä muutoin
vastaavin tavoin halventaneet heitä
– ilmeisessä solvaamistarkoituksessa käyttäneet
afrikkalaista alkuperää olevista ihmisistä ”neekeri”
nimitystä sen eri muodoissa ja venäläisistä ”ryssä”
nimitystä
– ilmeisessä solvaamistarkoituksessa julkistaneet
piirroskuvia, jotka esittävät afrikkalaista alkuperää
olevia ihmisiä halventavalla tavalla
– ilmeisessä solvaamistarkoituksessa julkistaneet
piirroksia, jotka esittävät islamin uskontoon ja
kulttuuriin liittyviä aiheita halventavalla tavalla

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla aineisto lukuisten ihmisten saataville.
Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja ainakin
seuraavilla sivustoilla: anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
somalisaasta.blogspot.com, presidentval.blogspot.com ja
presidentivaali.blogspot.com, B.blogspot.com,
a-talk.blogspot.com, president-intitut.blogspot.com,
neekeroinnillestop.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com, naiset.blogspot.com,
suursuomalainen.blogspot.com,
mikko-puumalainen.blogspot.com,
noniggerlovers.blogspot.com ja tanjakarpela.blogspot.com
sekä patrioottiradio -lähetyksissä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

3. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

20.9.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin syyskuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Anja Aulomaasta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Aulomaasta lukuisia
erilaisia valheellisia ja häntä halventavia väitteitä
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen sekä väitteitä,
jonka mukaan Aulomaa olisi käräjätuomarin virassaan
syyllistynyt rikoksiin ja muuten halveksuttaviin
tekoihin. Tekijät ovat sivustoilla edelleen nimitelleet
Aulomaata erilaisin loukkaavin ilmauksin. Tekoon on myös
käytetty asianomistajaa esittäviä kuvia. Osa väitteistä
on kirjoitettu asianomistajan itsensä esittämiksi.
Osassa sivustoissa lukijaa on kehotettu toimittamaan
sähköpostiviestin asianomistajalle seurauksin, että
asianomistajalle on tullut varsin paljon viestejä, osa
sellaisia, joiden sisältö on ollut loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja Aulomaasta
ainakin seuraavilla sivustoilla:
rasistituomari.blogspot.com,
blogger.com/profile/20345570, aulomaa-anja.blogspot.com,
joukonurminen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
kipre.blogspot.com, presidentval.blogspot.com,
perttipaasio.blogspot, a-talk.blogspot.com,
president-institut.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com, timosoini.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, tanjakarpela.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville erittäin runsaasti Aulomaata loukkaavaa ja
häntä halventavaa aineistoa ja menettelyllään
tietoisesti aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

4. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

20.9.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin syyskuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Jouko Nurmisesta
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Nurmisesta
lukuisia erilaisia valheellisia ja häntä halventavia
väitteitä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen sekä
väitteitä, joiden mukaan Nurminen olisi syyttäjän
toimessaan syyllistynyt rikoksiin ja muuten
halveksuttaviin tekoihin. Tekijät ovat sivustoilla
edelleen nimitelleet Nurmista erilaisin loukkaavin
ilmauksin. Osa väitteistä on kirjoitettu asianomistajan
itsensä esittämiksi. Osassa sivustoissa lukijaa on
kehotettu toimittamaan sähköpostiviestin
asianomistajalle seurauksin, että asianomistajalle on
tullut varsin paljon viestejä, osa sellaisia, joiden
sisältö on ollut loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja Nurmisesta
ainakin seuraavilla sivustoilla:
joukonurminen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
kipre.blogspot.com, somalisaasta.blogspot.com,
presidentval2006.blogspot.com, a-talk.blogspot.com,
president-institut.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, tanjakarpela.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com.

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville runsaasti Nurmista loukkaavaa ja häntä
halventavaa aineistoa ja menettelyllään tietoisesti
aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

5. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

20.9.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin syyskuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Sylvain Kiprestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Kiprestä lukuisia
erilaisia valheellisia ja häntä halventavia väitteitä
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen ja väitteitä,
jonka mukaan Kipre olisi syyllistynyt rikoksiin ja
muuten halveksuttaviin tekoihin sekä että hänellä on
sairauksia. Tekijät ovat sivustoilla edelleen
nimitelleet Kipreä erilaisin rasistisin ilmauksin.
Tekoon on myös käytetty asianomistajaa loukkaavia kuvia.
Osa väitteistä on kirjoitettu asianomistajan itsensä
esittämiksi. Osassa sivustoissa lukijaa on kehotettu
toimittamaan sähköpostiviestin asianomistajalle
seurauksin, että asianomistajalle on tullut varsin
paljon viestejä, osa sellaisia, joiden sisältö on ollut
loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja Kiprestä
ainakin seuraavilla sivustoilla:
anja-aulomaa.blogspot.com, neekerit.blogspot.com,
olavimaenpaa.blogspot.com, kipre.blogspot.com,
presidentval.blogspot.com, turunhovioikeus.blogspot.com,
sylvainaristidekipre.blogspot.com,
uutisvuoto.blogspot.com, heidihautala.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, rikoskomisario.blogspot.com,
juhani-koivumaki.blogspot.com,
neekerisankkeri.blogspot.com ja
tampereenvihreat.blogspot.com sekä patrioottiradio
-lähetyksissä.

Tekijät ovat myös toimittaneet edellä tarkoitettuja
lausuntoja puhutussa muodossa yleisön saataville
internetistä ladattavissa olevassa lähetyksessä.

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville erittäin runsaasti Kipreä loukkaavaa ja häntä
halventavaa aineistoa ja menettelyllään tietoisesti
aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

6. USKONRAUHAN RIKKOMINEN

21.9.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin syyskuusta
2005 lukien yhdessä ja yksissä tuumin yleisön keskuuteen
levittäneet lausuntoja ja muita tiedonantoja, joissa he
ovat loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjanneet ja
häpäisseet sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922)
tarkoitetut islamilaiset uskonnolliset yhdyskunnat
pitävät pyhänä.

B ja A ovat laatineet ja toimittaneet
internetissä yleisön saataville
suursuomalainen.blogspot.com -nimetyn sivuston sekä
tanjakarpela.blogspot.com -nimetyn sivuston, jossa
esitetään Allahia tai profeetta Muhammadia kuvaavia
hahmoja sekaantumassa eläimiin ja kamelin, jonka
takapuolessa on profeetta Muhammadia kuvaava hahmo, sekä
tanjakarpela.blogspot.com -nimetyn sivuston, jossa
vastaavankaltainen kuva.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

7. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

30.9.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin lokakuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Oras Tynkkysestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Tynkkysestä
lukuisia erilaisia valheellisia ja häntä halventavia
väitteitä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen sekä
väitteitä, joiden mukaan Tynkkynen olisi menetellyt
halveksuttavalla tavalla.Tekijät ovat sivustoilla
edelleen nimitelleet Tynkkystä erilaisin loukkaavin
ilmauksin. Tekoon on myös käytetty asianomistajaa
loukkaavia kuvia. Osa väitteistä on kirjoitettu
asianomistajan itsensä esittämiksi. Osassa sivustoissa
lukijaa on kehotettu toimittamaan sähköpostiviestin
asianomistajalle seurauksin, että asianomistajalle on
tullut varsin paljon viestejä, osa sellaisia, joiden
sisältö on ollut loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja
Tynkkysestä ainakin seuraavilla sivustoilla:
aulomaa-anja.blogspot.com, sylvainkipre.blogspot.com,
tiinahirvonen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, presidentval2006.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, neekerisankkeri.blogspot.com
ja tampereenvihreat.blogspot.com.

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville runsaasti Tynkkystä loukkaavaa ja häntä
halventavaa aineistoa ja menettelyllään tietoisesti
aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

8. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

27.11.2005 TAMPERE

B ja A ovat ainakin marraskuusta
2005 lukien yhdessä esittäneet Marko Koivuniemestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimen
markokoivuniemi.blogspot.com -nimetyn sivuston, jolla
he ovat esittäneet Koivuniemestä erilaisia valheellisia
ja häntä halventavia väitteitä seksuaaliseen
käyttäytymiseen liittyen. Tekijät ovat sivustolla myös
julkaisseet laajasti maahanmuuttajia ja eräitä
yksityishenkilöitä halventavia väitteitä. Valtaosa
väitteistä on kirjoitettu asianomistajan itsensä
esittämiksi.

Tekijät ovat menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet
Koivuniemelle kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaa
häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

9. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

13.3.2006 TAMPERE

B ja A ovat ainakin maaliskuusta
2006 lukien yhdessä esittäneet Juhani Koivumäestä
valheellisia tietoja ja vihjauksia siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventaneet häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

Tekijät ovat laatineet internetissä yleisölle avoimia
sivustoja, joilla he ovat esittäneet Koivumäestä
lukuisia erilaisia valheellisia ja häntä halventavia
väitteitä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen sekä
väitteitä, joiden mukaan Koivumäki olisi poliisina
syyllistynyt rikoksiin ja muihin halveksuttaviin
tekoihin.Tekijät ovat sivustoilla edelleen nimitelleet
Koivumäkeä erilaisin loukkaavin ilmauksin. Osa
väitteistä on kirjoitettu asianomistajan itsensä
esittämiksi. Osassa sivustoissa lukijaa on kehotettu
toimittamaan sähköpostiviestin asianomistajalle
seurauksin, että asianomistajalle on tullut varsin
paljon viestejä, osa sellaisia, joiden sisältö on ollut
loukkaava.

Tekijät ovat julkaisseet sanottuja lausuntoja
Koivumäestä ainakin seuraavilla sivustoilla:
blogger.com/profile/20345570, anja-aulomaa.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com.

Tekijät ovat menettelyllään toimittaneet yleisön
saataville erittäin runsaasti Koivumäkeä loukkaavaa ja
häntä halventavaa aineistoa ja menettelyllään
tietoisesti aiheuttaneet hänelle kärsimystä ja pyrkineet
aikaansaamaa häneen kohdistuvaa laajaa ja yleistä
halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

10. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

31.10.2006 TAMPERE

B on ainakin lokakuusta 2006 lukien esittänyt
Leena Rauhalasta valheellisia tietoja ja vihjauksia
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai
kärsimystä asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa
halveksuntaa sekä muutoin halventaneet häntä. Rikos on
tapahtunut seuraavasti:

B on laatinut internetissä yleisölle avoimen
leena-rauhala.blogspot.com -nimetyn sivuston, jolla hän
on esittänyt Rauhalasta erilaisia valheellisia ja häntä
halventavia väitteitä seksuaaliseen käyttäytymiseen
liittyen sekä väitteitä Rauhalan suhtautumisesta
maahanmuuttajiin. Väitteet on kirjoitettu asianomistajan
itsensä esittämiksi.

B menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet Rauhalalle
kärsimystä ja pyrkinyt aikaansaamaa häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville ja sillä on aiheutettu asianomistajalle
suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja erityisen suurta
ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä.

Toissijaisesti:
A, ellei häntä katsota B:n kanssatekijäksi, on
joka tapauksessa tuomittava avunannosta.

11. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

31.10.2006 TAMPERE

B on ainakin lokakuusta 2006 lukien esittänyt
Minna Sirnöstä valheellisia tietoja ja vihjauksia siten,
että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä
asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa sekä
muutoin halventanut häntä. Rikos on tapahtunut
seuraavasti:

B on laatinut internetissä yleisölle avoimen
sivuston (minna-sirno.blogspot.com), jolla hän on
esittänyt Sirnöstä useita erilaisia valheellisia ja
häntä halventavia väitteitä seksuaaliseen
käyttäytymiseen liittyen sekä väitteitä hänen
käsityksistään maahanmuuttajista. Osa väitteistä on
kirjoitettu asianomistajan itsensä esittämiksi. B on
myös nimitellyt Sirnöä erilaisin loukkaavin ilmauksin.
Tekoon on myös käytetty asianomistajaa esittävää kuvaa.

B on menettelyllään toimittanut yleisön saataville
Sirnöä loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttanut hänelle
kärsimystä sekä pyrkinyt aikaansaamaan häneen
kohdistuvaa merkittävää halveksuntaa.

Rikos on tehty joukkotiedotusvälineitä käyttämällä ja
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten
saataville. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen
törkeä.

Syyttäjän muut vaatimukset

Vastaajille on rangaistusta mitattaessa
koventamisperusteena otettava huomioon, että he ovat
kohdistaneet syytekohdassa 5 tarkoitetun rikoksensa
kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun
sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän
ryhmään kuulumisen perusteella.

B:lle on 20.6.2005 tuomittu ehdollinen vankeus, jonka
koeaika päättyy 31.12.2007, on määrättävä
täytäntöönpantavaksi.

B on tuomittava menettämään valtiolle
rikoksentekovälineenä käyttämänsä atk -laitteet.
(Takavarikkopöytäkirjassa 2400/R/189/06/KEY/3, kohdissa
1 – 3 mainitut laitteet)

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan
yhteisvastuullisesti valtiolle todistelukustannukset.

Syyttäjä vaatii, että käräjäoikeus määrää tässä asiassa
sisällöltään lainvastaiseksi todetut verkkoviestit
(blogspot.com -sivut) poistettaviksi yleisön saatavilta
ja hävitettäviksi (Luettelo vaatimuksen kohteena
olevista verkkoviesteistä on esitetty haastehakemuksen
liitteessä nro 11)

Syyttäjä vaatii, että käräjäoikeus määrää tässä asiassa
sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin
minna-sirno.blogspot.com poistettaviksi yleisön
saatavilta ja hävitettäviksi.

Asianomistajien vaatimukset

– Ulf Reimers on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 20.000 euroa laillisine
korkoineen 18.5.2005 lukien,
– rikoksen selvittelyyn käytetystä omasta ajasta 1.000
euroa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena 2.000 euroa
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

– Anja Aulomaa ja Jouko Nurminen ovat yhtyneet syyttäjän
esittämiin rangaistusvaatimuksiin syytekohtien 3 ja 4
osalta, samoin syyttäjän esittämiin seuraamuskannanottoa
koskevaan lausumaan. Erityisen merkittävänä
asianomistajat pitävät syyttäjän esittämää vaatimusta
kohdassa ”Muu vaatimus”, minkä vaatimuksen perusteella
käräjäoikeuden tulee määrätä syytekirjelmässä
tarkoitetut verkkoviestit poistettaviksi yleisön
saatavilta sekä hävitettäväksi.

Aulomaa ja Nurminen ovat vaatineet lisäksi, että
vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
heille korvauksena
– henkisestä kärsimyksestä kummallekin erikseen 7.500
euroa laillisine korkoineen 20.9.2005 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena Aulomaalle 2.848,70
euroa ja Nurmiselle 2.677,90 euroa molemmat määrät
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

– Marko Koivuniemi on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 10.000 euroa ja
– saamatta jääneestä ansiotulosta 5.000 euroa
määrät laillisine korkoineen 27.11.2005 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena 6.882,17 euroa
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

– Sylvain Kipre on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 10.000 euroa laillisine
korkoineen 20.9.2005 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena Suomen
valtiolle/Tampereenseudun oikeusaputoimistolle 1.637
euroa laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

Tampereenseudun oikeusaputoimisto huolehtii itse
saatavansa perimisestä.

– Juhani Koivumäki on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 2.000 euroa laillisine
korkoineen 13.3.2006 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena 2.037,40 euroa
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

– Oras Tynkkynen on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen, seuraamuskannanottoon ja sen
liitännäisvaatimuksiin ja vaatinut, että vastaajat
velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 6.000 euroa laillisine
korkoineen 30.9.2005 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena 5.075,20 euroa
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

– Minna Sirnö on yhtynyt syyttäjän
rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että B
velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvaukseksi
– kärsimyskorvauksena 10.000 euroa laillisine korkoineen
31.10.2006 lukien ja
– oikeudenkäyntikulujen korvauksena 2.659,40 euroa
laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion
julistamisesta lukien.

Vastaukset B on kiistänyt menetelleensä häneen
kohdistetuissa syytteissä kohdissa 1 – 11 kuvatulla
tavoin ja vaatinut, että syytteen hylätään kokonaan. Hän
ei ollut laatinut, levittänyt tai millään muullakaan
tavoin ollut tekemisissä syytteessä mainitun aineiston
kanssa. B on katsonut olevan yleisesti tiedossa,
että joku ulkopuolinen taho on hänen nimissään toimien
laatinut ja julkaissut aineistoa internetissä. Internet
on teknisenä rakennelmana epäluotettava. Siellä olevaan
aineistoon tulee olla korostettu lähdekritiikki. B
oli julkaissut aikaisemman rikosoikeudenkäyntinsä
aineistoa, josta oli käynyt ilmi asianomistajien nimiä.
Hänellä on joka tapauksessa ollut oikeus esittää omia
mielipiteitään.

Asianomistajien korvausvaatimukset B on kiistänyt
perusteeltaan ja määrällisesti hän myöntänyt
asianomistaja Reimersin korvausvaatimuksen henkisen
kärsimyksen osalta 300 euroa, oman ajan käytön osalta
200 euroa. Reimersin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen B
on kiistänyt määrältään, koska Reimers ei ole ollut
oikeudessa itse paikalla eikä edes edustettuna.

Asianomistaja Aulomaan korvausvaatimuksen määräksi
henkisen kärsimyksen osalta B on myöntänyt 300
euroa, Nurmisen korvausvaatimuksen määräksi henkisen
kärsimyksen osalta B on myöntänyt 300 euroa, Kipren
korvausvaatimuksen määräksi henkisen kärsimyksen osalta
300 euroa, Tynkkysen korvausvaatimuksen määräksi
henkisen kärsimyksen osalta 300 euroa. Lisäksi
Koivuniemenkorvausvaatimuksen määräksi henkisen
kärsimyksen osalta B on myöntänyt 300 euroa, mutta
saamatta jääneiden ansiotulojen osalta määrä kiistetään
näyttämättömänä. Koivumäen korvausvaatimuksen määräksi
henkisen kärsimyksen osalta B on myöntänyt 300 euroa
ja Sirnön korvausvaatimuksen määräksi henkisen
kärsimyksen osalta 300 euroa.

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset B on kiistänyt
perusteeltaan.

A on kiistänyt menetelleensä häneen
kohdistetuissa syytteissä kohdissa 1 – 9 kuvatulla
tavoin ja vaatinut, että syytteen hylätään kokonaan.
A ei ollut laatinut, levittänyt tai millään
muullakaan tavoin ollut tekemisissä syytteessä mainitun
aineiston kanssa. Hän oli toiminut ainoastaan B:n
tietoteknisenä neuvonantajana, mutta ei hallitse
blogspot.com sivujen tekoa. A on myöntänyt
olleensa Patrioottiradion toinen esiintyjä. Hän oli
kuullut asianomistajien nimiä B:ltä.

Asianomistajien korvausvaatimusten perusteet ja määrät
A on kiistänyt kokonaisuudessaan.

TODISTEET

Kirjalliset todisteet: Syytekohta 1

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
1134,1145,1147,1191,1193-1195, 1247-1249,1551-1553,
1603, 1678-1679, 1716, 1717, 1718, 1721-1723
ja esitutkintapöytäkirjasta sivu 13
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
piirroskuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
joukkuekuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin kuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
manipuloitu pornokuva
– Kooste B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta
löydetyistä kuvista, jotka myös esiintyvät
haastehakemuksessa tarkoitetuilla blogspot.com
sivustoilla
B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetystä ns.
Skype-keskustelusta ilmenee tietoja
– Skype-keskustelussa on maininta tai viittaus
seuraavien syytteessä tarkoitettujen sivustojen tai
niissä olevien kuvien osalta
– Poliisin laatima kaavio, jossa on esitetty ajallisia
ja aiheellisia yhtäläisyyksiä Skype keskustelussa esille
tulleiden tietojen ja sivustojen julkistamisen välillä
– B:n Tampereen viskaalinvirastolle osoittama
kirje 16.12.1996
Tampereen käräjäoikeuden tuomio 20.6.2005
– Reimersin toimittamia otteita loukkaaviksi kokemiltaan
sivustoilta.

Syytekohta 2

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
1148,1162.1164,1165,1166,1167,1168,1169,1184,1185, 1191,
1195-1206, 1214, 1221, 1222, 1232, 1233-1236, 1244,
1249-1260, 1281, 1294, 1301-1302, 1435, 1436, 1437,
1439, 1519, 1560, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1617,
1618, 1635, 1645, 1650-1651, 1687, 1694, 1698-1699
– Äänitiedostot
– Takavarikkopöytäkirja
– Kooste B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta
löydetyistä kuvista
Sivustoja, joissa on kuva ja/tai piirros
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetystä ns.
Skype-keskustelusta
– Sivustoja, tai niissä olevista kuvista on maininta tai
viittaus Skype-keskustelussa
– Poliisin laatima kaavio, jossa on esitetty ajallisia
ja aiheellisia yhtäläisyyksiä Skype-keskustelussa esille
tulleiden tietojen ja sivustojen julkistamisen välillä
– B ja A keskustelevat Skypessä
patrioottiradiolähetyksistä
Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
– Vähemmistövaltuutetun lausunto 10.4.2006 sivustosta
Tanjakarpela.blogspot.com
– Vähemmistövaltuutetun tutkintapyyntö 28.4.2006
patrioottiradiosta

Syytekohta 3

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
697, 751-753, 768, 801-802, 807, 1101, 1104, 1105, 1106,
1107,1109, 1111, 1115, 1117, 1118, 1119, 1133, 1138,
1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1167, 1173, 1191, 1193, 1215, 1240,
1247, 1429, 1430, 1433, 1435, 1460, 1463, 1465, 1466,
1514, 1517, 1519, 1520, 1551, 1566, 1599, 1600, 1678,
1694, 1708, 1709, 1710, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720
– Google hakukoneen sivut
– Skype-keskustelu
– Takavarikkopöytäkirja
– Aulomaata osoittava kuva, joka löydettiin B:n
tietokoneen kovalevyn kopiolta
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
piirroskuva, jonka yhteydessä mainitaan Aulomaan nimi
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
piirroskuva, joka myös esiintyy syytteessä tarkoitetulla
kipre.blogspot.com sivustoilla
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettiin
edelleen seuraavat kuvat, jotka myös esiintyvät
ko.syytteessä tarkoitetuilla sivustoilla
– Kooste B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta
löydetyistä kuvista, jotka esiintyvät haastehakemuksessa
tarkoitetuilla sivustoilla
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty ns.
Skype-keskustelussa

Syytekohta 4

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
1100-1101, 1103, 1105, 1106, 1107, 1115, 1117, 1118,
1119, 1133, 1134, 1140, 1142, 1145, 1147, 1173, 1191,
1193, 1194, 1215, 1221, 1247, 1248, 1435, 1517, 1519,
1520, 1551, 1552, 1599, 1600, 1603, 1678, 1694, 1708,
1710, 1716, 1717, 1720
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
piirroskuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
joukkuekuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
manipuloitu pornokuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettyjä
kuvia, jotka esiintyvät syytteessä tarkoitetuilla
blogspot-com sivustoilla
– B:n valituskirjelmä Turun hovioikeudelle
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydettyjä
Skype-keskusteluja
– Poliisin laatima kaavio, jossa esitetty ajallisia ja
aiheellisia yhtäläisyyksiä Skype keskustelussa esille
tulleiden tietojen ja sivustojen julkistamisen välillä

Syytekohta 5

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
742, 781, 801-802, 815, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1146, 1152, 1157, 1158, 1191, 1193, 1194,
1195, 1239-1243, 1248, 1249, 1260, 1291, 1323, 1324,
1381, 1551, 1552, 1671, 1673, 1676, 1678-1679, 1708,
1709-1710, 1714, 1716, 1717, 1718 ja 2400/R/502/06
liitesivut 1-2, 3-4, 7 ja 10
– Takavarikkopöytäkirja
– Kipreä ja hänen yhtiötään koskevaa tietoa
– Kipreä osoittava kuva, joka löydettiin B:n
tietokoneen kovalevyn kopiolta
– Kipreä ja toista asianomistajaa osoittava manipuloitu
pornokuva
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
piirroskuva, jossa mainitaan Kipren nimi
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
piirroskuva, joka myös esiintyy syytteessä tarkoitetulla
kipre.blogspot-com sivustoilla
– CD-levy, jossa sylvain.amr -niminen äänitiedosto ja
sylvain.mp3-niminen äänitiedosto
– Skype-.keskustelu, jossa A kertoo tehneensä
äänityksen, jossa B ja A keskustelevat
äänityksestä ja sen käyttämisestä nettiradiolähetyksessä
– Patrioottiradion lähetys nro 10 11.6.2006
– Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunto

Syytekohta 6

– Internetsivusto
– Takavarikkopöytäkirja
– Kooste B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta
löydetyistä kuvista
B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
skype-keskustelu
– Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätös 1.6.2006

Syytekohta 7

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
742, 781, 802, 815, 1144, 1158, 1260, 1671 ja
esitutkintapöytäkirjan 2400/502/06 sivut 1 ja 10
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty kuva
Tynkkystä ja toista asianomistajaa osoittava manipuloitu
pornokuva

Syytekohta 8

– Esitutkintapöytäkirjan 421 liitesivut
2,8,9,21,22,23,28,29,63-64
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetty
skype-keskustelu
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyt
seuraavat kuvat,
talvisota, Koivuniemen vaalinumero,
aluepalautusaiheeseen liittyvä kartta, pornokuvat, uncle
sam, manipuloitu pornokuva, Kipre ja Tynkkynen
– Asianomistaja Koivuniemen tulostama internetkeskustelu

Syytekohta 9

– Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
768, 1142, 1145, 1146, 1152, 1708, 1713, 1714, 1716,
1717, 1718, 1719
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyt kuvat;
manipuloitu pornokuva, Aulomaa, Kipre/Tynkkynen
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyt
Skype-keskustelut

Syytekohta 10

– Esitutkintapöytäkirja 445 sivu 1
– Takavarikkopöytäkirja
– B:n tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyt Skype
keskustelut
– Leena.Rauhala.blogspot.com sivustoilla oleva linkki

Syytekohta 11

– Tuloste 16.1.2007 internetsivustosta
minna-sirno.blogspot.com
– Tuloste 9.1.2007 Google -sivustoilta
– Tuloste 9.1.2007, josta ilmenee patrioottiradion
lähetyksiä
– Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
lausunto
– B:n Tampereen viskaalinvirastolle osoittama
kirje päivätty 16.12.1996

Henkilötodistelu: – Vastaaja B
– Vastaaja A
– Asianomistaja Koivuniemi
– Asianomistaja Sirnö
– Todistaja Haara
– Todistaja Tuominen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

1. Näytöstä Henkilötodistelusta

B on käräjäoikeudessa kertonut, että hänellä
oli ollut tallennettuna tietokoneen kovalevylle kymmeniä
tuhansia kuvia. B kertoi kopioineensa internetistä
sellaisia kuvia ja aineistoa, jotka koskivat häntä
itseään tai jotka käsittelivät häntä kiinnostavia
aiheita. B kiisti olleensa syyttäjän viittaamissa
skype- keskusteluissa nimimerkki ”Suojeluskuntainen”
(etptk 2400/R/189/06, liitekansio VI, s.1743 -). Sanottu
keskustelu oli ulkopuolisten taholta manipuloitu ja
tallennettu hänen tietokoneelleen. Patrioottiradiossa
kuultu ääni ei ollut ollut hänen vaan joku muu oli
imitoinut hänen ääntään. B oli tiennyt ainakin
asianomistajat Kipre, Aulomaa, Reimers, Nurminen ja
Koivumäki häneen kohdistuneiden rikossyytteiden
käsittelyn yhteydestä. B kiisti, että hän olisi
laatinut syytteessä tarkoitettua materiaalia mukaan
lukien blogspot- sivustoja. On yleisesti tiedossa, että
hänen nimissään tehdään ja julkaistaan internetissä
paljon materiaalia myös häntä itseään herjaavaa.

A on käräjäoikeudessa kiistänyt, että hän
olisi ollut blogspot- sivustojen taustalla – laatinut
niihin teksti- tai kuva-aineistoa tai muullakaan tavoin
osallistunut niiden ylläpitoon. A on tuntenut
nimeltä asianomistajat Reimers, Aulomaa, Kipre ja
Nurminen. Asianomistaja Kipren kanssa hän oli
keskustellut ja nauhoittanut erään keskustelun. Hän
kertoi käyttäneensä syyttäjän viittaamissa skype-
keskusteluissa ”Ilmarinen88” -nimimerkkiä. Hän kertoi
B:n käyttäneen ”Suojeluskuntalainen” – nimimerkkiä ja
että skype keskusteluissa 5.5.2005 toisena osapuolena
oli ilmeisesti ollut B. A on kuitenkin
katsonut sanotun skype- keskustelun olleen
”korruptoituneen”. A.A@iki.fi on A:n
käyttämä sähköpostiosoite. Hän oli ollut mukana toisena
Patrioottiradion äänenä tekemässä lähetyksiä. Toinen
äänistä on ollut B:n. A ei hallitse
blogspot- sivustojen laatimista, mutta toiminut muutoin
B:n teknisenä neuvonantajana. A myönsi
käyttäneensä Rymyeetu- nimimerkkiä.

Asianomistaja Minna Sirnö on kertonut käräjäoikeudessa,
että hän oli kuullut vuonna 2006
minna-sirno.blogspot.com- sivustosta. Hän oli tehnyt
rikosilmoituksen tammikuussa 2007. Sanotun materiaalin
hän oli kokenut erityisen loukkaavaksi, koska
sivustoilla oli ollut avointa rasismia, kehotuksia muun
muassa naisten raiskaamiseksi ja pornografiaa.
Sivustoille oli kopioitu teksti- ja kuvamateriaalia
hänen omilta kotisivultaan ja saatu näin vaikutelma,
että sivut olisivat Sirnön itsensä laatimia. Sivustot
ovat vaikuttaneet haitallisesti hänen työhönsä
kansanedustajana, koska internet on keskeinen
päivittäinen työväline. Blogspot.com- sivuilta ilmenevä
materiaali on vesittänyt osaltaan hänen tärkeäksi
kokemiensa arvojen esilletuomista. Sivustojen avoin
uhkaus väkivallasta on rajoittanut hänen liikkumistaan
Tampereella, vaikka hän ei ole epäillyt B:tä
väkivallan konkreettiseksi suorittajaksi. Sivustoilla
esitetty kehotus voi kuitenkin provosoida Sirnön
käsityksen mukaan epävakaita henkilöitä tekemään
väkivaltaa kehotuksesta.

Todistaja Maila Tuominen on kertonut tienneensä B:n
entuudestaan. 27.5.2006 Tuominen oli tavannut B:n
kulttuuri- ja ihmisoikeustapaamisessa ns. Cinola-
seminaarissa, jonne B oli saapunut hieman myöhässä.
Tilaisuuden aiheena oli ollut vähemmistöpolitiikka.
B oli esittänyt yleisöstä näkemyksiään. Hän ei ollut
varma oliko A paikalla. Kysyttäessä Tuominen
oli tunnistanut B:n ja itsensä tilaisuudesta
esitetystä valokuvasta. Tilaisuutta ei ollut
virallisesti tallennettu millään tavoin.

Todistaja Jarkko Haara oli ollut kokoamassa
esitutkinta-aineistoa. Haara kertoi, että B:n
kotitietokoneen kovalevyn kopiosta oli etsitty tietoja.
Kovalevyltä oli löytynyt esitutkintapöytäkirjojen
liitekansioista ilmeneviä tiedostoja. Haara totesi,
että tietokoneen käyttäjä oli luonut kansioita
kovalevylleen. Esimerkiksi liitteestä 41 ilmenee kuvan
osoite, blogspot-sivusto, mistä kuva löytyy, kuvatuloste
sekä kuvan esiintyminen kovalevyllä. Skype-keskustelu
(liite 46) löytyi myös B:n kovalevyn kopiosta.
Todistaja totesi keskustelun osalta ajallisen
järjestyksen olleen sellainen, että blogspot- sivuja oli
laadittu aina kyseisen keskustelun yhteydessä.
Blogspot-analyysissä (liite 29) sivustoilta oli kerätty
sivujen linkitys ja mediatiedot sekä kuinka moneen
sivuun kyseinen sivu oli linkitetty. Todistaja totesi,
että useat sivut on linkitetty vahvasti toisiinsa, koska
sivujen sisällön kopiointi aiheuttaa keskinäisen
linkittymisen.

Tallenteiden kuuntelu käräjäoikeudessa

Käräjäoikeus kuunteli otteita Patrioottiradioksi-nimetyn
internetradion lähetyksistä. Käräjäoikeus katsoo
yleisesti, että B:n ja A:n äänet
olivat selvästi tunnistettavissa lähetyksistä eikä pidä
uskottavana B:n väitettä siitä, että joku muu kuin
hän itse olisi radioäänen takana. A on
oikeudessa tunnustanut olleensa mukana Patrioottiradion
lähetyksiä tekemässä. A on myös kertonut B:n
osallistuneen radiolähetyksiin. B:n osalta hänen
osallistumistaan radiolähetyksiin tukee
Keskusrikospoliisin lausunto, joka osoittaa toisen
äänistä varsin todennäköisesti kuuluvan B:lle.

Patrioottiradion lähetyksissä on muun ohella rinnastettu
räikeällä tavalla eri uskontokuntien edustajia, kuten
juutalaisia ja islaminuskoisia, eläimiin. Lähetyksissä
käytettiin yleisesti uskontokunnille pyhiä asioita
loukkaavia ilmaisuja. Lisäksi nämä ryhmät rinnastettiin
yleistäen taudinkantajiksi ja rikollisiksi.
Lähetyksissä käytettiin eri etnistä syntyperää olevia
ihmisiä loukkaavia ilmaisuja rinnastamalla heitä
eritteisiin, taudinkantajiin ja eläimiin.

Kirjallisista todisteista

Käräjäoikeus toteaa, että syyttäjä esitti erittäin
laajaa ja yksityiskohtaista asiakirjatodistelua B:n
ja A:n syyllisyydestä. Käräjäoikeus on käsitellyt
tarpeellisin osin kirjallisia todisteita kunkin
syyksilukemisen perusteluiden yhteydessä.

Kirjallisista todisteet osoittavat yleisesti, että
samoja kuvia on löytynyt B:n kovalevyn kopiosta.
Samoja kuvia on löytynyt syytteessä tarkoitetuilta
blogspot.com sivustoilta. Sanotut asiakirjaviittaukset
on kirjattu syytekohdittain syyksilukemisen
perusteisiin. Kuvien löytyminen sivuistoilta sekä
B:n kovalevyltä osaltaan tukee sitä, että B on
ollut syytteessä tarkoitetun aineiston laatija, hankkija
ja levittäjä. Tässä toiminnassa A on antanut
asiantuntevaa apuaan sekä osaltaan auttanut rikosten
toteuttamisessa. Todistaja Haaran edellä selostettu
kertomus tukee osaltaan B:n ja A:n
syyllisyyttä.

Kaupunginviskaalille 16.12.1996 osoittama kirje
(asiakirja 11) ei voi olla muun kuin B:n laatima ja
Lähettämä. Kenelläkään ulkopuolisella ei ole ollut
uskottavaa intressiä laatia ja lähettää sanottua
kirjettä viskaalinvirastolle. Kirje vastaa myös
kieliasultaan B:n ja A:n
blogspot.com-sivustoilla käyttämää kieltä.

Tampereen käräjäoikeuden tuomio 20.6.2005 nro 05/3287
osoittaa, että B on tuomittu asianomistaja Kipreen
kohdistusta kunnianloukkausrikoksesta. Sanottu tuomio
osoittaa, että B:llä on ollut motiivi loukata myös
tässä asiassa asianomistajina olevia käräjätuomari
Aulomaata, kihlakunnansyyttäjä Nurmista sekä Reimersiä
sekä sanotun rikoksen tutkintaan osallistunutta
komisario Koivumäkeä.

Todistaja Haaran laatima kaavio (asiakirja 10) osoittaa
edellä skype-keskustelun ja sivustojen julkaisemisen
välistä yhteyttä. Todistaja Haara on kertomuksessaan
käsitellyt sanottua ajallista ja asiallista
syy-yhteyttä. Kaavio osaltaan tukee B:n ja A:n
syyllistymistä syytteessä tarkoitettuihin tekoihin.
Kuvien, kirjoitusten ja muun materiaalin lukumäärä,
samankaltaisuus ja ajallinen yhtäläisyys poissulkee
mahdollisuuden, että joku muu kuin B ja A
olisi ollut syytteessä tarkoitetun aineiston laadinnan
ja levittämisen takana.

Skype-keskustelu

A on myöntänyt olleensa skype- keskusteluissa
esiintyvä ”Ilmarinen88” ja kertonut myös B:n
esiintyneen keskusteluissa ”Suojeluskuntalainen” –
nimimerkillä. B on kiistänyt olevan nimimerkin
”Suojeluskuntalainen” takana. Keskusteluissa mainitaan
asianomistajien nimiä, B:n vaimon ja lasten nimiä,
keskusteluja tapahtumista ja niiden yksityiskohdista,
joista ulkopuolisilla ei ole voinut olla tietoa.
Käräjäoikeus katsoo, että sanotut yksityiskohdat
osoittavat B:n olevan ”Suojeluskuntalainen”-
nimimerkin takana.

2. Yleisperustelut ja johtopäätökset kohtiin 1, 3 – 5, 7 – 11

Törkeä kunnianloukkaus

Rikoslain 24 luvun 9 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaan
kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta
valheellisen tiedon tai vihjauksen. Rikoslain 24 luvun 9
§:n 1 momentin 2-kohdan mukaan kunnianloukkaukseen
syyllistyy se, joka muuten kuin momentin 1-kohdassa
tarkoitetulla tavalla halventaa toista. Käräjäoikeus
arvioi ratkaisussaan sitä, ovatko B ja A
esittäneet valheellista tietoa tai vihjausta taikka
loukanneet halventamalla asianomistajia syytekohdissa
tarkemmin selostetulla tavalla.

Valheellinen tieto tai vihjaus

Rikoslain 24 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan
kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta
valheellisen tiedon tai vihjauksen. Väitteen tulee olla
sellainen, ettei se vastaa todellisuutta. Väite voidaan
esittää kirjallisesti esimerkiksi kirjeessä,
sähköpostiviestissä tai internet- sivustolla.
Valheellinen tieto tai vihjaus voidaan esittää myös
suullisesti radiossa, televisiossa tai internetissä.
Tyypillisesti kunnianloukkauksen kohteeksi voi joutua
myös se, jonka kuvaa käytetään väärässä asiayhteydessä.

Valheellisella tiedolla tai vihjauksella voidaan
tarkoittaa esimerkiksi jonkun syyllistyneen rikokseen,
kärsivän riippuvuuksista, sairauksista tai syyllistyneen
väärinkäytöksiin esimerkiksi luottamustehtävässä,
viranhoidossaan tai politiikassa. Koska mahdollisuuksia
valheellisen tiedon ilmaisemiseksi on lukuisia, on raja
vedettävä ilmaistun tiedon tai vihjauksen ominaisuuksien
perusteella. Niiden on oltava omiaan aiheuttamaan
vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen
kohdistuvaa halveksuntaa. Tiedon tai vihjauksen tulee
tyypillisesti antaa yleisölle kielteinen kuva sen
kohteeksi joutuneesta henkilöstä. Tällöin erityistä
näyttöä vahingosta, kärsimyksestä tai halveksunnasta ei
edellytetä.

Jotta valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen
täyttäisi kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistön
edellytetään, että joku muu kuin rikoksen kohde
havaitsee teon. Tätä vaatimusta ei aseteta, jos teko on
omiaan aiheuttamaan subjektiivista kärsimystä
kohdehenkilössä.

Myös totuudenvastainen, sinänsä positiivinen tai jopa
ylistävä vihjaus, voi aiheuttaa sen kohteelle
negatiivisia seurauksia, mikäli henkilön itse väitetään
olevan väitteen takana. Myös täysin henkilön
maailmankatsomusta, vakaumusta, uskontoa tai muuta sen
kaltaista vastaan sotivat väittämät, jotka esitetään
kohdehenkilön itsensä esittämiksi, ovat omiaan
loukkaamaan tämän kunniaa.

Kunniaan loukkaavaa on kirjoittaa sanottuja väitteitä
asianomistajan itsensä esittämäksi.

Toisen halventaminen

Käräjäoikeus toteaa, että rikoslain 24 luvun 9 §:n 1
momentin 2-kohdassa tarkoitettamaa toisen halventamista
on valheiden lisäksi halventavat sanat, eleet tai kuvat.
Tekotapana voi tulla kysymykseen myös halventavan
ilmauksen esittäminen myös muutoin, kuten kirjoittamalla
halventava nimitys tai liittämällä kuvia
internet-sivustoille. Toisen halventamista voi olla
suusanallinen loukkaaminen erilaisilla yleiskielen
herjaavilla sanoilla.

Toista voidaan halventaa myös liittämällä sinänsä tosia
ilmaisuja henkilöön, joihin ne eivät liity.

Hyväksyttävän kritiikin ja rangaistavan halventamisen
rajanvedosta säännellään rikoslain 24 luvun 9 §:n 2
momentissa. Sen mukaisesti kunnianloukkaukseksi ei
katsota arvostelua, joka ei selvästi ylitä sitä, mitä
voidaan pitää hyväksyttävänä. Arvostelun tulee
tällöinkin kohdistua menettelyyn politiikassa,
elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä,
taiteessa tai näihin rinnastettavissa julkisessa
toiminnassa. Kritiikin tulee kohdistua kyseiseen
menettelyyn eikä henkilöön itseensä. Monilla
elämänalueilla erittäin kova ja aggressiivinen
kielenkäyttö on yleistä. Arvostelua tulee aina käsitellä
osana kokonaisuutta, johon se sijoittuu. Erillisten
yksityiskohtien esiinnostaminen ja painottaminen ei ole
sallittua.

Tahallisuus

Tekijän tulee olla tahallisuusoppien edellyttämällä
tavalla tietoinen esittämänsä tiedon tai vihjauksen
totuudenvastaisuudesta. Teon tarkoituksenahan on yleensä
valehdella uhrista jotain, joka aiheuttaa uhrissa
kärsimystä tai halveksuntaa. Tahallisuudesta on selvästi
kyse silloin, kun tekijän on tullut pitää tiedon
paikkaansapitämättömyyttä varsin todennäköisenä.
Halventamistilanteissa ei tahallisuudella ole suurta
merkitystä, koska tarkoitustahallisuus liittyy
useimmiten juuri itse halventamiseen. Tahallisuuden
osalta voidaan katsoa riittäväksi, että tekijä pitää
toisen halveksutuksi tulemista varsin todennäköisenä
seurauksena, vaikka tarkoitus puuttuisikin.

B:n ja A:n menettely

Käräjäoikeuden tulee arvioida, onko vastaajien
menettelyssä esitetty valheellisia tietoja ja vihjauksia
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai
kärsimystä asianomistajalle ja häneen kohdistuvaa
halveksuntaa sekä muutoin halventaneet häntä.

B:n ja A:n on selvitetty laatineen internetissä
yleisölle avoimia sivustoja ns. blogspot.com- sivustoja,
joilla he ovat esittäneet asianomistajista
syytekohdista tarkemmin ilmeneviä lukuisia erilaisia
valheellisia ja heitä halventavia väitteitä muun muassa
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyen, etniseen
alkuperään liittyviä alentavia rasistisia ilmauksia sekä
muun muassa väitteitä, joiden mukaan asianomistajat
olisivat virkatoimissaan tai politiikassa tai muutoin
syyllistyneet rikoksiin ja muuten halveksuttaviin
tekoihin.

Käräjäoikeus toteaa yleisesti, että B:n ja A:n
kirjoituksien ja ääni- ja kuvatallenteiden sisältö on
ollut poikkeuksellisen halventavaa sisältäen räikeää
pornografiaa, halventavia seksuaaliseen suuntautumiseen
liittyviä lausuntoja, rasistisia ja uskontoa sekä
vakaumusta loukkaavia lausumia ja väitteitä. He ovat
sivustoilla edelleen nimitelleet asianomistajia lukuisin
erilaisin loukkaavin ilmauksin. Sivustoilla on ollut
myös lukuisia asianomistajia loukkaavia kuvia. Osia
väitteistä on esitetty asianomistajien itsensä
esittämiksi. Joissakin sivustoissa lukijaa on kehotettu
toimittamaan sähköpostiviestin asianomistajalle. Osalle
asianomistajista on sanotusta kehotuksesta toimitettu
paljon sisällöltään loukkaavia sähköpostiviestejä.

Syytteessä tarkoitettuja lausuntoja on esiintynyt
seuraavissa kirjallisista todisteista ilmenevissä
lähteissä:

– Ulf Reimersin osalta sivuilla network54.com
joukonurminen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
olavimaenpaa.blogspot.com, kipre.blogspot.com,
presidentval2006.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com.
– Anja Aulomaan osalta sivuilla
rasistituomari.blogspot.com,
blogger.com/profile/20345570, aulomaa-anja.blogspot.com,
joukonurminen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
kipre.blogspot.com, presidentval.blogspot.com,
perttipaasio.blogspot, a-talk.blogspot.com,
president-institut.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com, timosoini.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, tanjakarpela.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com
– Jouko Nurmisen osalta sivuilla
joukonurminen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, olavimaenpaa.blogspot.com,
kipre.blogspot.com, somalisaasta.blogspot.com,
presidentval2006.blogspot.com, a-talk.blogspot.com,
president-institut.blogspot.com,
heidihautala.blogspot.com,
rasistisyyttajat.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, tanjakarpela.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com.
– Sylvain Kipren osalta sivustoilla
anja-aulomaa.blogspot.com, neekerit.blogspot.com,
olavimaenpaa.blogspot.com, kipre.blogspot.com,
presidentval.blogspot.com, turunhovioikeus.blogspot.com,
sylvainaristidekipre.blogspot.com,
uutisvuoto.blogspot.com, heidihautala.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, rikoskomisario.blogspot.com,
juhani-koivumaki.blogspot.com,
neekerisankkeri.blogspot.com ja
tampereenvihreat.blogspot.com sekä patrioottiradio
-lähetyksissä.
– Oras Tynkkysen osalta sivustoilla
aulomaa-anja.blogspot.com, sylvainkipre.blogspot.com,
tiinahirvonen.blogspot.com, anja-aulomaa.blogspot.com,
neekerit.blogspot.com, presidentval2006.blogspot.com,
mattivanhanen.blogspot.com, neekerisankkeri.blogspot.com
ja tampereenvihreat.blogspot.com.
– Marko Koivuniemen osalta sivustolla
markokoivuniemi.blogspot.com,
– Juhani Koivumäen osalta sivustoilla
blogger.com/profile/20345570, anja-aulomaa.blogspot.com,
rikoskomisario.blogspot.com ja
juhani-koivumaki.blogspot.com,
– Leena Rauhalan osalta sivustolla
leena-rauhala.blogspot.com sekä
– Minna Sirnön osalta sivustolla
minna-sirno.blogspot.com.

Tekijävastuusta ja aineiston saattaminen yleisön
saataville

Käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että A ja B
ovat syytekohdittain ilmenevin tavoin syyllistyneet
niihin tekoihin, joista syyttäjä on vaatinut heille
rangaistusta. A ja B ovat olleet syytteessä
tarkoitettujen blogspot-sivusten laatijoita, ylläpitäjiä
ja levittäjiä.

Blogspot.com sivustoilla esiintyvien kuvien löytyminen
B:n kovalevyltä antaa erittäin vahvan olettaman
siitä, että hän on ollut myös kyseisten sivustojen
taustalla. Kuten todistaja Haaran kertomuksesta ilmenee,
on B:n asunnossa olleen kotitietokoneen käyttäjä
laatinut kansioita kovalevylle. Näissä kansioissa on
ollut tallennettuna syytteessä tarkoitettu
kuvatiedostoja. Sanottu skype -keskustelu ja sen
liittäminen B:hen ja A:hän osoittaa osaltaan
heidän olleen edellä mainittujen blogspot.com sivustojen
takana. Kuvatiedostojen tallennusajankohta ja sivustojen
päivitys- ja laatimisajankohdat ovat saattaneet
vaihdella, mutta tällä seikalla ei ole ratkaisevaa
merkitystä, koska tiedostoja ja sivustoja on päivitetty.
B ja A on muutoinkin riittävällä varmuudella
osoitettu sivustojen laatijoiksi.

A on itse katsonut olleensa vain B:n tekninen
avunantaja eikä hän ollut osallistunut sisällön
tuottamiseen. B on puolestaan katsonut, että kuka
tahansa muu on hänen nimissään voinut laatia syytteessä
tarkoitettua materiaalia ja julkaista niitä sivustoilla.
Käräjäoikeus katsoo, että A ollut tietoinen
rikoksen tunnusmerkistötekijöistä ja osallistunut
yhdessä B:n kanssa rikosten toteuttamiseen.
Patrioottiradion lähetyksistä esitetyt tallenteet sekä
ote skype- keskustelusta osoittavat vahvasti, että
A on osallistunut täysipainoisesti sivustojen
sisällön tuottamiseen ja hyväksynyt B:n tavoin
loukkaavan aineiston levittämisen
joukkotiedotusvälinettä hyväksikäyttäen laajan yleisön
saataville. Lisäksi hän on teknisellä osaamisellaan
edesauttanut rikoksen toteutumista.

B:n ja A:n osalta arvioitavaksi tulee lisäksi
se, onko heillä ollut tarkoitustahallisuus
halventamiseen eli onko hän tarkoittanut saada aikaan
kyseinen halventava seuraamus asianomistajille. B
ja A ovat vedonneet osaltaan siihen, että
materiaali on ollut niin yliampuvaa, ettei loukkaamista
ole voinut syytteessä tarkoitetulla tavalla tapahtua.

B ja A ovat kiistäneet teot tai ainakaan
toimineensa halventamistarkoituksessa. He ovat
kuultaessa kertoneet, että kyse oli ollut enintään
laillisesta yhteiskuntakritiikistä tai sananvapauden
sallimasta arvostelusta muun muassa virkamiehiä ja
poliitikkoja kohtaan.

Käräjäoikeus katsoo, että B:n ja A:n
menettelyssä oli ollut kysymys nimenomaisesta
halventamistarkoituksesta ja heillä oli täytynyt olla
varma käsitys siitä, että asianomistajat varsin
todennäköisesti tuntevat itsensä halveksutuiksi ja
valheelliset tiedot ja lausumat ovat omiaan aiheuttamaan
vahinkoa ja kärsimystä asianomistajille ja heihin
kohdistuvaa yleistä halveksuntaa.

Sananvapaudesta

Suomen perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella
on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy sanotun
lainkohdan mukaan oikeus ilmaista, julkistaa ja
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä
kenenkään ennakolta estämättä. Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on
sananvapaus, mikä tarkoittaa vapautta pitää mielipiteitä
sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia
alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten
siihen puuttumatta. Yhdistyneiden kansakuntien
ihmisoikeussopimuksen 19 artiklan mukaan 2 kappaleen
mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy vapaus
hankkia, vastaanottaa ja levittää kaikenlaista tietoa ja
ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista joko
suullisesti, kirjallisesti tai painettuna taiteellisessa
muodossa tai muulla hänen valitsemallaan tavalla.

Käräjäoikeus toteaa, että vaikka sanotut säännökset
merkitsevät laajaa oikeutta mielipiteiden ja ajatusten
esittämiseen ja levittämiseen, eivät kuitenkaan
sananvapautta koskevat säännökset eivät ole täysin
rajoittamattomia, vaan sananvapautta voidaan rajoittaa
lain säätämissä tilanteissa ja välttämättömien syiden
vuoksi. Laissa sananvapauden käyttämisestä
joukkotiedotusvälineissä annetun lain 1 § 2 momentin
mukaan lakia sovellettaessa ei viestintään saa puuttua
enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon
sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa
oikeusvaltiossa. Euroopan neuvoston
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleessa todetaan
sananvapauden käyttöön liittyvän myös velvollisuuksia ja
vastuuta, joten se voidaan siten asettaa sellaisten
muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten
alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa
kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden
tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai
rikollisuuden, terveyden ja moraalin suojaamiseksi,
muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi,
luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi,
tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden
varmistamiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien
ihmisoikeussopimuksen 20 artiklan 2 kappaleessa on
puolestaan määrätty, että kaikki kansallisen, rotu- tai
uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee
yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan,
on kiellettävä lailla.

Tapauksessa kysymys ei ole ollut laillisesta
yhteiskuntakritiikistä tai sananvapauden sallimasta
arvostelusta. Menettely on räikeästi ylittänyt sen, mikä
on laillisen kritiikin ja arvostelun puitteissa
sallittua.

Käräjäoikeus on ottanut huomioon sanotu säännökset
arvioidessaan B:n ja A:n menettelyä jäljempänä
syytekohdittain.

Teon kvalifiointi

Aineiston julkinen levittäminen

Rikoslain 24 luvun 10 §:n 1 kohdan mukaan törkeä
kunnianloukkaus edellyttää, että valheellinen tieto tai
vihjaus esitetään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä
tai muutoin toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville. Joukkotiedotusvälineillä
tarkoitetaan lehdistöä, televisiota, radiota ja nykyisin
myös internetiä. Kuinka suurta ihmisjoukkoa kulloinkin
edellytetään on arvioitava rikoksen kokonaisarvostelun
yhteydessä. Sanotun pykälän 2 kohdan mukaan teolla
edellytetään aiheutuvan suurta ja pitkäaikaista
kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa
vahinkoa.

Käräjäoikeus toteaa, että aineisto on ollut laajalti
yleisön saatavilla internet- sivustojen välityksellä.
Rikos on näin ollen tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on ollut
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

3. Syyksilukeminen ja niiden perustelut kohdittain

Syytekohta 1

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Reimersiä
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Esitutkintapöytäkirjan liitesivut
1134,1145,1147,1191,1193-1195, 1247-1249,1551-1553,
1603, 1678-1679, 1716, 1717, 1718, 1721-1723
ja esitutkintapöytäkirjasta sivu 13 tukevat
syyksilukemista.

Takavarikkopöytäkirjasta ilmenevät B:n tietokoneen
kovalevyn kopiolta löydetyt piirroskuva, joukkuekuva,
kuva, manipuloitu pornokuva sekä kooste B:n
tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyistä kuvista,
jotka myös esiintyvät haastehakemuksessa tarkoitetuilla
blogspot.com sivustoilla, B:n Tampereen
viskaalinvirastolle osoittama kirje 16.12.1996 ja
Tampereen käräjäoikeuden tuomio 20.6.2005 tukevat
osaltaan syyksilukemista.

Lisäksi Skype-keskusteluissa mainitaan tai viitataan
syytteessä tarkoitettuihin sivustoihin tai niissä
olevien kuviin.

Poliisin laatimasta kaaviosta käy ilmi ajallisia ja
aiheellisia yhtäläisyyksiä Skype keskustelussa esille
tulleiden tietojen ja sivustojen julkistamisen välillä.

B:llä on ollut erityinen motiivi loukata
asianomistajaa, koska tämä oli toiminut aiemmassa B:tä
koskevassa rikosprosessia virkansa puolesta syyttäjänä.

Syytekohta 2

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet kiihottamiseen
kansanryhmää vastaan.

Tekoaikana voimassa olleen rikoslain 11 luvun 8 §:n
mukaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy
se, joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai
muita tiedonantoja, jossa uhataan, panetellaan tai
solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai
uskonnollista taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää.

Yleistävät väittämät kansanryhmän rikollisista
taipumuksista, samaistaminen eläimiin tai heidän
vertaaminen sairauksiin on tunnusmerkistön mukaista
menettelyä. Lisäksi kansanryhmän yleistäminen taudin
levittäjiksi, solvaamistarkoituksessa käytetyt
nimitykset, julkaistut kuvat täyttävät
tunnusmerkistöedellytykset.

Sanotuilla ja soveltuvin osin yleisperusteluista
ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus katsoo A:n ja
B:n menetelleen syytteessä kuvatulla tavoin ja
yhdessä ja yksissä tuumin yleisön keskuuteen levittäneet
lausuntoja ja muita tiedonantoja, joissa uhataan,
panetellaan ja solvataan kansallista, rodullista,
etnistä ja uskonnollista ryhmää taikka niihin
rinnastettavaa kansanryhmää.

B ja A ovat laatineet ja toimittaneet
internetissä yleisön saataville yhteensä 41 syytteessä
yksilöityä sivustoa käsittävän, erittäin suuren määrän
tekstiä ja kuvia sisältävän aineiston. He ovat myös
toimittaneet internetissä yleisön saataville yhteensä
kymmenen puhuttua tekstiä sisältävää äänitettä.
Internetin kautta he ovat levittäneet yleisön keskuuteen
syytteessä lähemmin kuvailtuja lausuntoja ja
tiedonantoja.

Esitutkintapöytäkirjan liitesivuilta 1148, 1162, 1164,
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1184, 1185, 1191,
1195-1206, 1214, 1221, 1222, 1232, 1233-1236, 1244,
1249-1260, 1281, 1294, 1301-1302, 1435, 1436, 1437,
1439, 1519, 1560, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1617,
1618, 1635, 1645, 1650-1651, 1687, 1694, 1698-1699 sekä
äänitiedostoista ja takavarikkopöytäkirjasta ja muutoin
kirjallisesta todistelusta ilmenevä laaja aineisto tukee
syyksilukemista.

Syytekohta 3

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Aulomaata
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirjan
liitesivuilta 697, 751-753, 768, 801-802, 807, 1101,
1104, 1105, 1106, 1107,1109, 1111, 1115, 1117, 1118,
1119, 1133, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145,
1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1167, 1173, 1191,
1193, 1215, 1240, 1247, 1429, 1430, 1433, 1435, 1460,
1463, 1465, 1466, 1514, 1517, 1519, 1520, 1551, 1566,
1599, 1600, 1678, 1694, 1708, 1709, 1710, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720 ilmenevä aineisto sekä syyttäjän
vetoamat Google- hakukoneen sivut, Skype-keskustelu,
B:n tietokoneen kovalevyltä löytyneet piirros- ja muu
kuvamateriaali, joita on esiintynyt syytteessä
tarkoitetuilla blogspot -sivustoilla.

B:llä on ollut erityinen motiivi loukata
asianomistajaa, koska tämä oli toiminut aiemmassa B:tä
koskevassa rikosprosessia virkansa puolesta
käräjäoikeuden puheenjohtajana.

Syytekohta 4

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Nurmista
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirjan
liitesivuilta 1100-1101, 1103, 1105, 1106, 1107, 1115,
1117, 1118, 1119, 1133, 1134, 1140, 1142, 1145, 1147,
1173, 1191, 1193, 1194, 1215, 1221, 1247, 1248, 1435,
1517, 1519, 1520, 1551, 1552, 1599, 1600, 1603, 1678,
1694, 1708, 1710, 1716, 1717, 1720 ilmenevä materiaali
sekä lisäksi syyttäjän vetoamat B:n kovalevyn
kopiolta löydetty piirroskuva, joukkuekuva, manipuloitu
pornokuva, kuvat, joita esiintyy syytteessä mainituilla
blogspot.com -sivustoilla, B:n valituskirjelmä Turun
hovioikeudelle, otteet Skype-keskusteluista.

Poliisin laatima kaavio osoittaa Skype-keskusteluista
ilmenevien tietojen ajallisen ja aiheellisen
yhteneväisyyden sivustojen julkistamisen välillä.

B:llä on ollut erityinen motiivi loukata
asianomistajaa, koska tämä oli toiminut aiemmassa B:tä
koskevassa rikosprosessia virkansa puolesta syyttäjänä.

Syytekohta 5

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Kipreä
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirjan
liitesivuilta 742, 781, 801-802, 815, 1139, 1140, 1141,
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1152, 1157, 1158, 1191,
1193, 1194, 1195, 1239-1243, 1248, 1249, 1260, 1291,
1323, 1324, 1381, 1551, 1552, 1671, 1673, 1676,
1678-1679, 1708, 1709-1710, 1714, 1716, 1717, 1718 ja
2400/R/502/06 liitesivut 1-2, 3-4, 7 ja 10 ilmenevä
aineisto sekä syyttäjän vetoamat takavarikkopöytäkirja,
Kipreä ja hänen yhtiötään koskevat tiedot, B:n
kovalevyn kopiolta löytynyt asianomistaja Kipreä
osoittava kuva, Kipreä ja toista asianomistajaa
osoittava manipuloitu pornokuva, B:n tietokoneen
kovalevyn kopiolta löydetyt piirroskuvat, joita esiintyy
syytteessä tarkoitetulla blogspot.com -sivustoilla.

Lisäksi syyksilukemista tukee CD-levy, jossa on
sylvain.amr -niminen äänitiedosto ja sylvain.mp3-niminen
äänitiedosto. Viittauksissa Skype-
keskusteluihin käy ilmi, että A oli tehnyt
äänityksen, jossa B ja A keskustelevat
äänityksestä ja sen käyttämisestä
nettiradiolähetyksessä.

Syytekohta 6

Syyksilukeminen on syytteen mukainen.

Rikoslain 17 luvun 10 §:n 1-kohdan mukaan uskonrauhan
rikkomisesta rangaistaan sitä, joka julkisesti pilkkaa
Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa
tai häpäisee sitä,mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu
kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää
pyhänä. Rangaistussäännöksen suojelukohteena ovat
kansalaisten uskonnolliset vakaumukset ja tunteet sekä
uskonrauha yhteiskunnossa. Uskonrauha ja oikeus
harjoittaa uskontoa katsotaan lain esitöiden mukaan
osaksi sitä yhteiskuntarauhaa, joka kuuluu yleiseen
järjestykseen ja turvallisuuteen (HE 6/1997 s.127-128).

Todetaan, että Islam on rikoslain 17 luvun 10 §:ssä
tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta.

Käräjäoikeus on edellä yleisperusteluissa lausunut
sananvapauden käyttämiseen liittyvistä
rajoitusedellytyksistä. Mikäli B:n ja A:n
tekoa arvioidaan loukkaamistarkoituksessa tehtynä
herjaamisena tai häpäisemisenä, on kysymyksessä sallittu
sananvapauden rajoittaminen, josta tuomitaan rangaistus,
tässä tapauksessa uskonrauhan rikkomisesta. B ja
A ovat edellä yleisperusteluissa selostetuin
tavoin laatineet ja toimittaneet internetissä yleisön
saataville suursuomalainen.blogspot-com -nimetyn
sivuston sekä tanja.karpela.blogspot-cpm -nimetyn
sivuston. Kuvat on julkaistu rikoslain 17 luvun 10
§:ssä tarkoitelulla tavalla.

Sanotuilla sivuilla esitetään Allahia tai profeetta
Muhammadia kuvaavia hahmoja sekaantumassa eläimiin ja
kamelin, jonka takapuolessa on profeetta Muhammadia
kuvaava hahmo. Vastaavanlainen hahmo on
tanjakarpela.blogspot.com -nimetyllä sivustolla.
Käräjäoikeus arvio, että sanottuja kuvia on pidettävä
islamin uskonnon kannalta erittäin loukkaavina, koska
profeetta Muhammadia pidetään islamin uskonnossa
vallitsevan käsityksenä mukaan pyhänä. Helsingin
yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen
professori Jaakko Hämeen-Anttilan lausuma puoltaa
vahvasti myös tätä tulkintaa.

Rikoslain 17 luvun 10 §:n mukainen herjaaminen tai
loukkaaminen edellyttää tahallisuutta
loukkaamistarkoituksen suhteen. Herjaaminen tarkoittaa
suullista tai kirjallista lausumaa, joka on omiaan
halventamaan kohteen arvoa toisten silmissä.
Häpäiseminen voidaan puolestaan tehdä tai toteuttaa
monimuotoisesti. Lain esitöiden mukaan
loukkausedellytys täyttyy, kun herjaamisen tai
häpäisemisen loukkaavuuden käsittävät myös sellaiset
henkilöt, jotka kenties eivät itse pidä herjaamisen tai
häpäisemisen kohdetta pyhänä, mutta antavat arvoa
toisella tavalla ajattelevien ihmisten vakaumukselle (HE
6/1997 s. 128). Kuten käräjäoikeus on edellä
yleisperusteluissaan todennut, ei sananvapautta saa
käyttää herjaamiseen, häpäisemiseen tai loukkaamiseen
vaikkakin kansalaisilla on yleinen oikeus kritisoida
viranomaisia sekä poliittisia ja uskonnollisia
vallanpitäjiä. Tässä tapauksessa B:n ja A:n
menettely kuitenkin ylittää sen, mitä tavanomaiselta ja
normaalilta kritisoinnilta voidaan edellyttää. Heidän on
tullut käsittää, että heidän julkaisemat pilakuvat
varsin todennäköisesti loukkaavat ja häpäisevät
islamilaisten pyhänä pitämiä asioita.

Käräjäoikeus on lausunut B:n ja A:n
keskinäisestä tekijävastuusta yleisperusteluissa.

Syytekohta 7

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Tynkkystä
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirjan
liitesivuilta 742, 781, 802, 815, 1144, 1158, 1260, 1671
ja esitutkintapöytäkirjan 2400/502/06 sivut 1 ja 10
ilmenevä aineisto sekä syyttäjän vetoama
takavarikkopöytäkirja sekä B:n tietokoneen kovalevyn
kopiolta löydetyt kuvat.

Syytekohta 8

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Koivuniemeä
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee Koivuniemen oman kertomuksen
lisäksi esitutkintapöytäkirjan 421 liitesivuilta
2,8,9,21,22,23,28,29,63-64 ilmenevä materiaali sekä
syyttäjän vetoama takavarikkopöytäkirja, B:n
tietokoneen kovalevyltä löytyneet Skype-keskustalu,
kuvat sekä tuloste internet- keskustelusta.

Syytekohta 9

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. A ja B
ovat kumpikin osaltaan syyllistyneet törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo A:n ja B:n menetelleen syytteessä
kuvatulla tavoin. Heidän on syyksilukemisen
edellyttämällä luotettavuudella selvitetty toimittaneen
yleisön saataville runsaasti asianomistaja Koivumäkeä
loukkaavaa ja häntä halventavaa aineistoa ja
menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet hänelle
kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen kohdistuvaa
laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirjan
liitesivuilta 768, 1142, 1145, 1146, 1152, 1708, 1713,
1714, 1716, 1717, 1718, 1719 ilmenevä aineisto sekä
syyttäjän vetoama takavarikkopöytäkirja, B:n
tietokoneen kovalevyn kopiolta löydetyt kuvat sekä
Skype-keskustelut.

B:llä on ollut erityinen motiivi loukata
asianomistajaa, koska tämä oli toiminut aiemmassa B:tä
koskevassa rikosprosessia virkansa puolesta tutkivana
poliisiviranomaisena.

Syytekohta 10

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. B on
menettelyllään syyllistynyt törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo B:n menetelleen syytteessä kuvatulla tavoin.
Hänen on syyksilukemisen edellyttämällä luotettavuudella
selvitetty toimittaneen yleisön saataville runsaasti
asianomistaja Rauhalaa loukkaavaa ja häntä halventavaa
aineistoa ja menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet
hänelle kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen
kohdistuvaa laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee esitutkintapöytäkirja 445 sivulta
1 ilmenevä aineisto sekä syyttäjän vetoama
takavarikkopöytäkirja, B:n tietokoneen kovalevyn
kopiolta löydetyt Skype- keskustelut ja
Leena.Rauhala.blogspot.com sivustoilla oleva linkki.

Syytekohta 11

Syyksilukeminen on syytteen mukainen. B on
menettelyllään syyllistynyt törkeään
kunnianloukkaukseen.

Yleisperusteluista ilmenevillä perusteilla käräjäoikeus
katsoo B:n menetelleen syytteessä kuvatulla tavoin.
Hänen on syyksilukemisen edellyttämällä luotettavuudella
selvitetty toimittaneen yleisön saataville runsaasti
asianomistaja Sirnöä loukkaavaa ja häntä halventavaa
aineistoa ja menettelyllään tietoisesti aiheuttaneet
hänelle kärsimystä ja pyrkineet aikaansaamaan häneen
kohdistuvaa laajaa ja yleistä halveksuntaa.

Lisäksi rikos oli tehty joukkotiedotusvälinettä

käyttämällä ja toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten
ihmisten saataville ja sillä on aiheutettu
asianomistajalle suurta ja pitkäaikaista kärsimystä ja
erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyksilukemista tukee hänen oman kertomuksensa lisäksi
tuloste 16.1.2007 internetsivustosta
minna-sirno.blogspot.com, tuloste 9.1.2007 Google
-sivustolta, tuloste 9.1.2007, josta ilmenee
patrioottiradion lähetyksiä, Krp:n rikosteknisen
laboratorion lausunto RTL 24258/1/06, B:n
Tampereen viskaalinvirastolle osoittama kirje päivätty
16.12.1996.

4. Rangaistusseuraamus , koventamisperuste ja rangaistuksen mittaaminen

Rikoslain 6 luvun 4 §:n yleisperiaatteen mukaan
rangaistus on mitattava niin, että se on
oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen
ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta
ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

B:n ja A:n syyksi on luettu useita törkeitä
kunnian loukkauksia. B:lle yhdeksän ja A:lle
seitsemän. Heidän molemmat tuomitaan lisäksi
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan
rikkomisesta.

Heidän tekonsa osoittavat heissä vakavaa
piittaamattomuutta asianomistajien yksityisyydestä,
kunniasta sekä poliittisesta, yhteiskunnallisesta tai
uskonnollisesta vakaumuksesta.

Heidän tekonsa vaikuttimena ovat olleet rasistiset
näkökohdat ja toisaalta B:n vaikuttimena on ollut
eräiden asianomistajien toiminta viranomaisena B:tä
koskevissa asioissa. Asianomistaja Sirnön osalta B
on kehottanut ryhtymään väkivaltaan asianomistajaa
kohtaan. Kokonaisuutena voidaan todetaan, että B:n ja
A:n keskeisenä tarkoituksena oli horjuttaa
laillista yhteiskuntarauhaa joukkotiedotusvälinettä
käyttäen kohdistamalla törkeän kunnianloukkausrikoksen
virkamiehiin ja kansanedustajiin. Kysymyksessä ei edes
ollut laillisesta arvostelusta tai sallitusta
kritiikistä, koska B ja A ovat kiistäneet
olleensa sivustojen takana eivätkä siten tunnustautuneet
lausumien esittäjiksi. Teot ovat aiheuttaneet
asianomistajille huomattavaa kärsimystä ja haittaa,
koska osaa internetsivustoja oli luultu asianomistajien
itsensä laatimiksi. Asianomistajat ovat saaneet useita
yhteydenottoja sivustoille esitettyjen kehotusten
johdosta.

Törkeästä kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta
kansaryhmää vastaan on säädetty rangaistukseksi enintään
kaksi vuotta vankeutta. Uskonrauhan rikkomisesta
tuomitaan enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Syytekohdan 2 osalta on käräjäoikeus soveltanut
rikoslain 6 luvun 5 §:n 4-kohdassa tarkoitettua
koventamisperustetta, koska rikos on kohdistunut
kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun
sellaiseen kansanryhmään kuuluviin henkilöihin tähän
ryhmään kuulumisen perusteella.

Oikeuskäytännössä rangaistuksen pituus
kunnianloukkausrikoksista vaihtelee huomattavasti, koska
rikokset tekotapansa puolesta poikkeavat toisistaan
huomattavasti. Tässä tapauksessa B:n ja A:n on
täytynyt olla tietoinen tekonsa systemaattisuudesta,
laajuudesta ja loukkaavuudesta.

B on aiemmin tuomittu ehdolliseen
vankeusrangaistukseen kunnianloukkauksesta. Hänen
osaltaan kysymykseen tulee tuntuva ehdoton
vankeusrangaistus. B:lle aiemmin tuomittu ehdollinen
rangaistus määrätään nyt täytäntöönpantavaksi.

A:ta ei ole aiemmin rekisteröity rikoksesta.
Lisäksi hänen subjektiivinen syyllisyytensä aste on
alhaisempi kuin B:llä, joten A:lle voidaan
tuomita tuntuva ehdollinen vankeusrangaistus.

5. Vahingonkorvausvastuu ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus

Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvaus
käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a
ja 6 §:ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Mikäli
vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla,
käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta
taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä
henkilö- tai esinevahinkoon.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 1- kohdan mukaan
oikeus korvauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä,
jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on
rangaistavaksi säädetyllä tavalla loukattu. Korvaus
määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on
omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon
loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja
loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus.

Käräjäoikeus toteaa, että kärsimyksen osalta kysymys on
aineettomasta vahingosta, jota ei voida sitoa mihinkään
kuluun. Korvaussummaan vaikuttaa erityisesti teon laatu
eli mitä moitittavammasta teosta kysymys on, sitä
suurempi korvauksen määrän tulee olla.

B:n ja A:n syyksi on luettu edellä useita
törkeitä kunnianloukkauksia. Teot ovat olleet
poikkeuksellisen loukkaavia huomioiden sen, että
loukkaava aineisto on ollut kaikkien saatavilla
internetin välityksellä. Aineisto on sisältänyt muun
muassa väitteitä asianomistajien seksuaalisesta
käyttäytymisestä ja suuntautumisesta sekä mukana on
ollut runsaasti pornografiaa sisältävää kuva-aineistoa.
Materiaali on ollut myös poikkeuksellisen rasistista.
Teot ovat olleet myös erityisen suunnitelmallisia ja
systemaattisia. Suuri osa aineistosta on edelleen
internetissa kaikkien saatavilla ja aineiston
poistaminen kokonaisuudessaan internetistä on
käytännössä mahdotonta. Käräjäoikeus toteaa, että
tuomittavan korvauksen on oltava lähtökohtaisesti
erityisen tuntuva.

B ja A ovat yhdessä tekemiensä tekojen osalta
yhteisvastuullisessa korvausvastuussa aiheuttamastaan
kärsimyksestä.

Käräjäoikeus arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi
aiheutuneen kärsimyksen osalta seuraavasti:

– kohdassa 1 Reimersin osalta 7.500 euroa,
– kohdassa 3 Aulomaan osalta vaatimuksen mukaan 7.500
euroa,
– kohdassa 4 Nurmisen osalta vaatimuksen mukaan 7.500
euroa,
– kohdassa 5 Kipren osalta 7.500 euroa,
– kohdassa 7 Tynkkysen osalta vaatimuksen mukaan 6.000
euroa,
– kohdassa 8 Koivuniemen osalta 7.500 euroa,
– kohdassa 9 Koivumäen osalta vaatimuksen mukaan 2.000
euroa ja
– kohdassa 11 yksin B Sirnön osalta 7.500 euroa.

Käräjäoikeus arvioi asianomistajien oikeudenkäyntikulut
määrällisesti oikeiksi lukuunottamatta asianomistaja
Reimersin kuluja. Käräjäoikeus katsoo Reimersin
kohtuullisiksi rikoksen selvittelykuluiksi 300 euroa
sekä oikeudenkäyntikuluiksi 500 euroa huomioiden
Reimersin oikeudenkäyntikirjelmän pituuden sekä sen,
ettei Reimers ollut edustettuna oikeudenkäynnissä.

Lisäksi asianomistaja Koivuniemen osalta näyttämättä on
jäänyt, että hänelle olisi aiheutunut ansiotulon
menetystä. Koivuniemi ei ole tästä seikasta esittänyt
riittävää selvitystä, joten vaatimus hylätään.

Muutoin oikeudenkäyntikulut on korvattava
asianomistajille esitetyn laskun mukaisesti.

6. Todistelukustannukset, puolustajan palkkio ja takavarikot sekä muut
lausumat

Asian näin päättyessä B ja A ovat velvollisia
korvaamaan todistelukustannukset valtiolle.

Rikoksentekovälineenä käytetty omaisuus määrätään
valtiolle menetetyksi.

Käräjäoikeus hyväksyy B:n puolustajan laskun
määrällisesti oikeaksi ja vahvistaa esitetyn
palkkiovaatimuksen.

Puolustajan suorittamat toimenpiteet ovat olleet
tarpeellisia B:n puolustuksen hoitamiseksi. Palkkio
suoritetaan esitetyn laskun mukaisesti.

Verkkoviestien poistaminen yleisön saatavilta ja
hävittäminen

Laissa sananvapauden käyttämisestä
joukkotiedotusvälineissä tarkoitetaan yleisöllä vapaasti
valikoituvaa viestin vastaanottajien joukkoa (2 § 1 mom
1-kohta). Verkkoviestillä tarkoitetaan puolestaan
radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun
vastaavan teknisen järjestelyn avulla yleisön saataville
toimitettua tietoa, mielipidettä tai muuta viestiä,
ohjelmalla pääasiassa äänenä tai liikkuvina kuvina
ilmaistujen verkkoviestien muodostamaa yhteistäistä
kokonaisuutta (2 § 1 mom 2 ja 3 kohdat).

Sanotun lain 6 luvun 22 §:n mukaan tuomioistuin voi
antaa menettämisseuraamusta ja verkkoviestien
hävittämistä koskevan määräyksen. Menettämisseuraamus
voidaan määrätä myös, vaikkei viestin sisältöön
perustuvan rikoksen tekijää saada selville. Sanotun
lainkohdan kolmannen momentin mukaan tuomioistuin voi
määrätä sisällöltään lainvastaiseksi todetun
verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta ja
hävitettäväksi.

B ja A ovat edellä selostetuin tavoin
syyllistyneet muun muassa törkeisiin
kunnianloukkauksiin. Tekotapana on ollut laittaa kunniaa
loukkaavaa aineistoa internetsivustoille, josta se on
ollut yleisöllä vapaasti saatavilla. Sanottu aineisto on
syyksilukemisessa todettu lainvastaiseksi.

Edellä lausutuin perustein käräjäoikeus määrää
tuomiolauselmasta ilmenevät verkkoviestit
(internetsivustot) poistettavaksi ja hävitettäviksi.

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos käy ilmi
tuomiolauselmista.

Tuomio annettiin käräjäoikeuden kansliassa
muutoksenhakuohjauksin.

Käräjätuomarit Mika Mäkinen ja Pasi
Kettula

SIVU
1(2)

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS 30.5.2008 NO : 2790 TL: 1
41. OSASTO DNO: R 07/3284

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä kunnianloukkaus 18.5.2005
2) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 23.8.2005
3) Törkeä kunnianloukkaus 20.9.2005
4) Törkeä kunnianloukkaus 20.9.2005
5) Törkeä kunnianloukkaus 20.9.2005
6) Uskonrauhan rikkominen 21.9.2005
7) Törkeä kunnianloukkaus 30.9.2005
8) Törkeä kunnianloukkaus 27.11.2005
9) Törkeä kunnianloukkaus 13.3.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 2 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 30.5.2011.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 60
päiväsakkoa a 15 euroa = 900 euroa.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1,3-5 ja 7-9 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 24 luku 10 5
2) Rikoslaki 11 luku 8 §
Rikoslaki 5 luku 3 5
6) Rikoslaki 17 luku 10 §
5) Rikoslaki 6 luku 4 § /5

KORVAUSVELVOLLISUUS

Yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus
yhteisellä tuomiolauselmalla.

SIVU
2(2)

NO : 2790 TL: 1

MUUT LAUSUNNOT

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöön-
pantavaksi/ jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen,
josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan
päättymisestä.

SIVU
1(3)

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS 30.5.2008 NO : 2790 TL: 2
41. OSASTO DNO: R 07/3284

VASTAAJA

B

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä kunnianloukkaus 18.5.2005
2) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 23.8.2005
3) Törkeä kunnianloukkaus 20,9.2005
4) Törkeä kunnianloukkaus 20.9.2005
5) Törkeä kunnianloukkaus 20.9.2005
6) Uskonrauhan rikkominen 21,9.2005
7) Törkeä kunnianloukkaus 30.9.2005
8) Törkeä kunnianloukkaus 27.11.2005
9) Törkeä kunnianloukkaus 13.3.2006
10) Törkeä kunnianloukkaus 31.10.2006
11) Törkeä kunnianloukkaus 31.10.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

AIKAISEMPI EHDOLLINEN RANGAISTUS
Turun HO, 17.11.3005
1) Kunnianloukkaus 1.-21.7.2004
2) Kunnianloukkaus 16.-26.11.2004
YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
3 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.12.2007.
EHDOLLISTA RANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Rangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi.

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset ja
Tampereen käräjäoikeuden 20.6.2005 (Turun HO
17.11.2005) syyksilukemat rikokset 1-2
2 vuotta 4 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
3 päivää.
Vapaudenmenetysaika 3.-5.6.2008

Sotilasarvo tuomitaan menetetyksi.

SIVU
2(3)

NO : 2790 TL: 2

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1,3-5 ja 7-11 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 24 luku 10 §
2) Rikoslaki 11 luku 8 §
Rikoslaki 5 luku 3 §
6) Rikoslaki 17 luku 10 §
5) Rikoslaki 6 luku 4 § /5

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Takavarikoidut tietokoneen kovalevy ja cd-levy
tuomitaan valtiolle menetetyksi.
Takavarikko (2400/R/189/06/KEY/3) määrätään
pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus
pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään.

Rikoslaki 10 luku 4 §

Käräjäoikeus määrää poistettaviksi yleisön
saatavilta ja hävitettäviksi vaaditut
sisällöltään lainvastaiseksi todetut
seuraavat verkkoviestit (blogspot.com-sivut)

1. joukonurminen.blogspot.com,
2. anja-aulomaa.blogspot.com,
3. neekerit.blogspot.com,
4. olavimaenpaa.blogspot.com,
5. somalisaasta.blogspot-com,
6. kipre-blogspot.com,
7. presidentval2006.blogspot.oom,
8. presidentivaalit2006.blogspot.com,
9. turunhovioikeus.blogspot.com,
10. B.blogspot.com,
11. sylvainaristidekipre.blogspot.com
12. uutisvuoto.blogspot.com,
13. perttipaasio.blogspot.com,
14. a-talk.blogspot.com,
15. president-institut.blogspot.com,
16. heidihautala.blogspot.com,
17. neekeriroinnillestop.blogspot.com,
18. timosoini.blogspot.com,
19. rasistisyyttajat.blogspot.com,
20. naiset.blogspot.com,
21. suursuomalainen.blogspot.com,
22. mikko-puumalainen.blogspot.com,
23. noniggerlovers.blogspot.com,
24. mattivanhanen.blogspot.com,
25. tanjakarpela.blogspot.com,
26. rikoskomisario.blogspot.com,
27. juhani-koivumaki.blogspot.com,
28. sylvainkipre.blogspot.com,
29. aulomaa-anja.blogspot.com,
30. tiinahirvonen.blogspot,com,
31. rasistituomari.blogspot.com,
32. rasistituomariaulomaa.blogspot.com,

SIVU
3(3)

NO : 2790 TL: 2

33. blogger.com/profile/20345570,
34. neekerisankkeri.blogspot.com,
35. tampereenvihreat,blogspot.com,
36. network54.com,
37. leena.rauhala.blogspot.com,
38. markokoivuniemi.blogspot,com,
39. patrioottiradio.googlepages.com ja
40. patrioottiradio.atspace.com

KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtion varoista maksetaan
– asianomistaja Simolle päivärahaa 14 euroa ja
– B:n puolustajaksi määrätylle oikeustieteen
kandidaatti Harri Vuoriselle palkkioksi
7.280 euroa ja arvonlisäveroa 1.601,60 euroa
eli yhteensä 8.881,60 euroa, mikä määrä jää
valtion vahingoksi.

Valtiolle B:n on korvattava todistelukustannus
14 euroa.

Yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus
yhteisellä tuomiolauselmalla.

B velvoitetaan suorittamaan Minna Simolle
vahingonkorvaukseksi
– henkisestä kärsimyksestä 7.500 euroa laillisine
korkoineen 31-10.2006 lukien ja oikeudenkäynti-
kulujen korvauksena 2.659,40 euroa laillisine
korkoineen 30.6.2008 lukien.

Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa
oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä
seitsemällä prosenttiyksiköllä.

SIVU
1(2)

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS 30.5.2008
41. OSASTO DNO: R 07/3284

TUOMIOLAUSELMA

YHTEISET LAUSUNNOT

Valtion varoista maksetaan
– todistaja Tuomiselle päivärahaa 14 euroa ja
työansionmenetyksestä 58,87 euroa eli yhteensä
72,87 euroa ja
– asianomistaja Koivuniemelle päivärahaa 32 euroa
ja matkakulujen korvauksena 41,20 euroa eli
yhteensä 73,20 euroa.

Valtiolle B:n ja A:n on yhteisvastuulli-
sesti korvattava todistelukustannukset
yhteensä 146,07 euroa.

A ja B velvoitetaan yhteisvastuulli-
sesti suorittamaan vahingonkorvaukseksi
– Jouko Nurmiselle henkisestä kärsimyksestä
7.500 euroa laillisine korkoineen 20.9.2005 lukien
ja oikeudenkäyntikulujen korvauksena 2.677,90
euroa laillisine korkoineen 30.6.2008 lukien,
– Anja Aulomaalle henkisestä kärsimyksestä 7.500
euroa laillisine korkoineen 20.9.2005 lukien ja
oikeudenkäyntikulujen korvauksena 2.848,70 euroa
laillisine korkoineen 30.6.2008 lukien,
– Kipre Sylvainille henkisestä kärsimyksestä
7.500 euroa laillisine korkoineen 20.9.2005
lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvauksena
Suomen valtiolle/Tampereenseudun oikeusaputoimis-
tolle 1.637 euroa laillisine korkoineen 30.6.2008
lukien,
– Oras Tynkkyselle henkisestä kärsimyksestä
6,000 euroa laillisine korkoineen 30,9.2005
lukien sekä oikeudenkäyntikulujen korvauksena
5.075,20 euroa laillisine korkoineen 30.6.2008
lukien,
– Matti Koivumäelle henkisestä kärsimyksestä
2.000 euroa laillisine korkoineen 13.3.2006
lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvauksena
2.037,40 euroa laillisine korkoineen 30.6.2008
lukien,
– Marko Koivuniemelle henkisestä kärsimyksestä
7.500 euroa laillisine korkoineen 27.11.2005
lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvauksena
6.882,17 euroa laillisine korkoineen 30.6.2008
lukien ja
– Ulf Reimersille henkisestä kärsimyksestä
7.500 euroa laillisine korkoineen 18.5.2005
lukien, rikoksen selvittelyyn käytetystä omasta

SIVU
2(2)

ajasta 300 euroa laillisine korkoineen 30.6.2009
lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvauksena
500 euroa laillisine korkoineen 30.6.2008
lukien.

Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa
oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä
seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Tampereenseudun oikeusaputoimisto huolehtii
itse saatavansa perimisestä.

Lähde: Red_Blue

Päivitys 030608 0110: Asiasta kirjoittaa myös (ainakin) Vasarahammer.
Päivitys 040608: Asiasta kirjoittavat myös Juha Kettunen, Jussi Halla-aho ja (asiaa hieman kauempaa sivuten) myös Lotta Roti.


Site Meter

Advertisement